Увага! Графік дистанційного навчання з 5 до 7 березня 2018 року

March 4, 2018

На виконання наказу ректора від 02.03.2018р. № 184 «Про надзвичайні заходи щодо економії енергоресурсів»  та з метою недопущення руйнування теплових, газових, енергетичних мереж, збереження здоров’я студентів, викладачів та співробітників на період з 3 по 7 березня 2018 року включно навчальний процес для студентів, аспірантів та докторантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації відбуватиметься з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій

 

Дисципліна

Викладач

Факультет, курс

Пара

Тип заняття

Тема заняття

Форма дистанційної роботи

05 березня 2018 року

Теорія держави і права

доц. Качур В.О.

Право-1703

І

Л

Систематизація нормативно-правових актів

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=124

Історія держави і права зарубіжних країн

доц. Качур В.О.

Право-1703

ІІ

Л

Держава і право феодальної Росії

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Історія держави і права зарубіжних країн

доц. Хомяченко С.І.

Право-1701,

Право-1702

ІІ

Л

Держава і право феодальної Росії

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Історія держави і права зарубіжних країн

доц. Хом’яченко С.І.

Прав-1701

І

П

Держава і право феодальної Росії

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут)

Перевірка виконання завдань – 12.03.2018 р.

Прав-1702

ІІІ

Історія політичної і правової думки в Україні

доц. Протосавіцька Л.С.

Прав-1601ст

ІІ

Л

Політичні та правові ідеї християнства

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=242

Історія вчень про державу і право

доц. Протосавіцька Л.С.

Право-1601ст

ІІІ

Л

Укрaїнськa прaвoвa тa пoлiтичнa думкa у кoзaцьку дoбу

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1562

Історія держави і права України

доц. Протосавіцька Л.С.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

VI

Л

Державний лад і право на українських землях , що знаходились під владою Великого Князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Історія держави і права України

доц. Протосавіцька Л.С.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

VII

Л

Суспільно-політичний лад і право України у період народно-визвольної війни Б.Хмельницького

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Правова культура особистості

асист. Емельяненко К.О.

АКІТ, 2ст

ІІ

Л

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист. Емельяненко К.О.

АГР, 56

І

П

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут).

Перевірка виконання завдань – 19.03. 2018 р.

АГР, 57

ІІІ

БУД, 2ст

IV

Право

асист. Вітів В.А.

ЗАР, 3+ст

ІІІ

Л

Система судових та правоохоронних органів

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням:

Право

асист. Журбенко С.М.

ЗАР, 31

ІІ

П

Конституційне право

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 12.03. 2018 р.

ЗАР, 33

IV

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

МАРК

IV

Л

Особливості застосування правових норм у різних галузях права

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

06 березня 2018 року

Історія держави і права зарубіжних країн

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

Прав-1703

І

П

Держава і право феодальної Росії

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут)

Перевірка виконання завдань – 13.03.2018 р.

Теорія держави і права

доц. Качур В.О.

Право-1701

І

П

Систематизація нормативно-правових актів

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=124

Право-1702

ІІІ

Теорія держави і права

асист. Вітів В.А.

Право-1703

ІІІ

П

Систематизація нормативно-правових актів

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=124

Тлумачення права

доц. Хом’яченко С.І.

Право-1701М

І

Л

Тлумачення права як вид юридичної діяльності

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Історія вчень про державу і право

доц. Протосавіцька Л.С.

Прав-1601ст

І

П

Державно-правові вчення Західної Європи доби раннього середньовіччя

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=242

Історія політичної і правової думки в Україні

доц. Протосавіцька Л.С.

Прав-1601ст

ІІ

П

Українська правова та політична думка у козацьку добу. Державно-політичний устрій в українській політичній думці  XVIII ст.

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1562

Історія держави і права України

доц. Протосавіцька Л.С.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

IV

П

Практична 2

Тема 2. Утворення та суспільно-політичний устрій Київської Русі (друга половина ІХ ст. – початок ХІІІ ст.). Правова система Київської Русі

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Історія держави і права України

доц. Протосавіцька Л.С.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

V

П

Практична 4

Тема 6 . Суспільно-політичний устрій України і право України у період народно-визвольної війни Б.Хмельницького.

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Історія держави і права зарубіжних країн

доц. Хом’яченко С.І.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

VI

Л

Держава і право феодальної Росії

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Історія держави і права зарубіжних країн

доц. Хом’яченко С.І.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

VII

П

Держава і право феодальної Росії

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут)

Перевірка виконання завдань – наступне практичне заняття згідно розкладу.

Правова культура особистості

доц. Хом’яченко С.І.

ФІК+ЕКО, 2

ІІІ

Л

Особливості застосування правових норм в різних галузях права

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

доц. Хом’яченко С.І.

ЕКО, 2

V

П

Особливості застосування правових норм в різних галузях права

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут)

Перевірка виконання завдань – 13.03.2018 р.

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

ЛГ, 3ст

ІІ

П

Цінність правового регулювання

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 13.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

ЕКК, 2

ІІІ

Л

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

СПГ, 3ст

IV

Л

Застосування права у різних галузях

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

КН, 3+2ст

V

П

Цінність правового регулювання

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 20.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

ТВППТ, 12

IV

П

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут).

Перевірка виконання завдань – 20.03. 2018 р.

07 березня 2018 року

Теорія держави і права

доц. Качур В.О.

Право,

1701-1702

І

Л

Реалізація права

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=124  

Теорія держави і права

доц. Качур В.О.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

IV

Л

Застосування права

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=390 

Теорія держави і права

доц. Качур В.О.

ННІ післядипломної освіти, 1 курс

V

Л

Правове регулювання суспільних відносин

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=390

Історія держави і права України

асист. Вітко А.Л.

Право-1703

І

П

Державний лад і право на українських землях, що знаходились під владою Великого Князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Право-1702

ІІІ

Право-1701

IV

Історія держави і права України

доц. Протосавіцька Л.С.

Право,

1701-1703

ІІ

Л

Суспільно-політичний лад і право України у період народно-визвольної війни Б.Хмельницького

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=447

Юридична деонтологія

доц. Протосавіцька Л.С.

Право-1701

ІІІ

П

Поняття юридичної практики

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=436

Правова культура особистості

асист. Емельяненко К.О.

АКІТ, 3

І

Л

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист. Емельяненко К.О.

БТ, 2

ІІ

Л

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист. Емельяненко К.О.

БТ, 2

ІІ

П

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут).

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

Правова культура особистості

доц. Протосавіцька Л.С.

ТВППТ, 11

І

П

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут).

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

ТВППТ, 13

V

Правова культура особистості

асист. Журбенко С.М.

АГР, 3ст

І

П

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття (натиснути тут).

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

МЕН, 22

І

П

Цінність правового регулювання

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист., к.ю.н. Козачук О.А.

Мен, 2

ІІ

Л

Застосування права у різних галузях

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

ЗЕВ, 21

І

П

Цінність правового регулювання

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

АГР, 3ст

ІІ

Л

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та обов’язків

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

АГР, 3ст

ІІІ

П

Цінність правового регулювання

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 21.03. 2018 р.

Право

асист. Вітів В.А.

ЗАР, 32

IV

П

Конституційне право

Завдання виконується по розданих варіантах.

Перевірка виконання завдань – 14.03. 2018 р.

Правова культура особистості

асист. Вітів В.А.

ФІК+ЕКО, 1

V

Л

Застосування права

Ознайомитися із лекційним матеріалом можна за посиланням

 

Викладачі проводитимуть консультування студентів в режимі онлайн або через електронні скриньки (адреси електронних скриньок викладачів – натиснути тут)

 

Враховуючи те, що з 8 по 11 березня вихідні та святкові дні, навчальний процес розпочнеться 12 березня 2018 року

 .

 

 

Віра Качур,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook