Анатомічний музей розкриває цікаві факти

9 November 2016, 12:42

     Продовжуючи культурно-освітню програму другого дня Міжнародної наукової конференції, присвяченої 15-річчю Юридичного факультету НУБіП України, учасники конференції завітали до музею анатомії тварин кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка на організовану спільно з ініціативи кафедри цивільного та господарського права екскурсію, яку нам люб’язно погодився провести завідувач кафедри анатомії тварин, доктор ветеринарних наук, професор Мельник Олег Петрович.

 

    Протягом екскурсії учасники конференції в живій і доступній формі ознайомились з історією кафедри і в цілому ветеринарної медицини України, з тим важливим місцем, яке посідає українська ветеринарна наука в світі, до прикладу професор Мельник навів навчальну програму, яка була обрана на світовому рівні з понад 600 програм різних ветеринарних шкіл світу. Знайомими для італійських учасників стали вислови на латинській мові – мові лікарів, і, до речі, юристів! Справила величезне враження на відвідувачів колекція музею, яка є більше академічною, аніж університетською, і головна її цінність полягає в тому, що вона постійно поповнюється зусиллям працівників кафедри. Наостанок, голова італійської делегації професор Гаетано Скока поділився своїми враженнями у книзі почесних гостей.

Anatomical Museum reveals interesting facts


     Continuing the cultural and educational program of the second day of the International Conference on the 15 th anniversary of the Faculty of Law NUBiP of Ukraine, the participants visited the Museum of Anatomy Department of Anatomy Animal by Acad. V.G. Kasyanenko, organized in conjunction with the initiative of the Department of Civil and Commercial Law excursion, which kindly agreed to head the Department of Anatomy Animal Doctor of Veterinary Science, Professor O.P. Melnik.

     During the tour the participants in a lively and accessible way acquainted with the history of department and in total of Veterinary Medicine of Ukraine, with the important place that occupies the Ukrainian veterinary science in the world, for example, the Professor Melnik gave a training program that was selected on a global scale with more than 600 programs of various veterinary schools. Known for Italian scientists was statements in Latin - the language of physicians, and by the way, lawyers! Made a great impression to visitors the museum's collection, which is more academic than the university and its main value in the fact that it is constantly updated with the efforts of the employees of the department. Finally, the head of the Italian delegation, Professor Gaetano Skokov shared his experiences in the book of honorable guests.

Завідувач кафедри цивільного та господарського права,
доктор юридичних наук, доцент
Олексій Піддубний

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook