Міжнародна діяльність кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей за 2015 - 2016 н.р.

September 17, 2016

International Activity of the Department of English for Technical and Agrobiological Specialties (2015-2016 academic year)

Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей бере активну участь у всіх напрямах міжнародної діяльності НУБІП України.

The Department of English for Technical and Agrobiological Specialties takes part in different kinds of International Activities.

 

 

 22 квітня 2015 відбулась семінар-бесіда з представниками іноземних компаній "John Deere" та "Амако" на тему "Перспективи працевлаштування студентів, які володіють англійською мовою".

April 22, 2015 – Seminar “Prospects of Students’ Employment with English Language” was organized by the Department. Lecturers were from “John Deere” and “Amako” international companies.

 

 18 жовтня 2015 доц. О. В. Іванова та ас. О. Р. Журба відвідали зі студентами освітню виставку "Навчання за кордоном".

October 18, 2015 attendance of the Educational Exhibition “Education Abroad” by the first-year students of Mechanical and Technological faculty and Fourth-year students of Humanities and Pedagogical faculty with teachers of English (O. Ivanova, O. Zhurba) visited this exhibition.

 

06.10.2015 участь кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей О. Турчак  у міжнародному науковому семінарі «Self-monitoring and control in speech production»  (Інститут психолінгвістики Макса Планка, м. Неймеген, Королівство Нідерланди). Мета семінару: об’єднання фахівців з усього світу, які працюють над дослідженнями взаємодії між системою когнітивного контролю та мовленням. Протягом пленарних засідань учасники семінару прослухали лекції  провідних психолінгвістів світу: Гарі Делл (США), Роберт Хартсукер (Бельгія), Сіб Нутбум (Нідерланди) та інших. Ознайомлення інших учасників зі своїми науковими досягненнями  було у форматі постерної доповіді, що є доволі новою практикою для українських науковців.

October 6, 2015 O. Turchak took part in the international seminar «Self-monitoring and control in speech production» (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Netherlands). The purpose of the seminar was to unite specialists from all over the world which study interactions between cognition control systems and speech. During the seminar participants attended lectures of world’s leading psycholinguists: Gery Dell (USA), Robert Heartsuker (Belgium), Sib Nutbum (Netherlands) and others. The participants described their achievements through poster report which is quite new method for Ukrainian scientists.

 

 

5 лютого 2016р. у мовному центрі «International House Київ» відбувся семінар для викладачів англійської мови «Teaching English Through Arts and Projects», де взяла участь к. філол. н., ст. викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Ю. Дем’янова.

 

February 5, 2016 Language Centre «International House Kyiv» – Yu. Demianova took part in seminar for English teachers «Teaching English through Arts and Projects».

 

18 лютого 2016 року участь студентів 1 курсу факультету Землевпорядкування у Всеукраїнському проекті “ЄС: Вибір української молоді”, що реалізувався за підтримки ГО “Молодіжна альтернатива” й фінансувався представництвом ЄС в Україні.

 

February 18, 2016 – Land Management students’ participation in All Ukrainian Project “EU: The Choice of Ukrainian Youth”.

 

Так, першокурсники О.Голошва, М. Довгопол, М.Рабодзей, К. Кармазіна, А. Городнича, А. Даньшова, І. Яремчук, В. Косіненко, Н.Святина, Н. Тарасенко (викладач Ю.О. Дем’янова) взяли участь в онлайн Євровікторині.

 

First-year students took part in online Euro quiz.

 

6 квітня 2016 року студенти першого курсу інституту садово-паркового господарства Анна Борисенко, Христина Галабіцька, Світлана Гунька, Катя Жигало та Владислав Сніцар з викладачем англійської мови А. В. Найдьоновою відвідали America House, де переглянули англомовний художній фільм  «Книжковий злодій» (The Book Thief).

 

April 6, 2016 the first-year students of Forestry and Park Gardening Institute with English and their teacher A. Naidenova visited America House and watched the movie “The Book Thief”.

 

10 травня 2016 року ст. викл. Ю. О. Дем'янова відвідала трейнінг «Using Drama to Enhance the English Classroom», «Reading for the Fun of It» та ін. в культурному центрі «Америка Хаус Київ», де було презентовано тренінгову програму «Developing Vocabulary and Speaking with Concept Maps».

 

May 10, 2016 Yu. Demianova took part in the training «Using Drama to Enhance the English Classroom», «Reading for the Fun of It» (America House Kyiv) where the program «Developing Vocabulary and Speaking with Concept Maps» was presented.

 

21 та 22 травня 2016 року cтуденти механіко-технологічного факультету НУБіП України разом зі ст. викл. Л. В. Березовою відвідали  «Пікнік у Європі». Представники різних країн презентували інтерактивні та творчі проекти від посольств та національних культурних центрів. Серед розмаїття цікавинок — фестиваль вуличної музики «Street Music Day».

 

May 21-22, 2016 Mechanical and Technological faculty students with their teacher of English attended “Picnic in Europe”. Members of different countries presented their interactive and creative projects form embassies and national cultural centers.

 

 

24 травня 2016 року, к.пед.н., доц. О. Іванова, к.філол.н., ст. викладач О. Поліщук та к.філол.н., ст. викладач Ю. Дем’янова приєдналися до учасників семінару «Використання онлайн можливостей у вивченні англійської мови», що його проводила доктор лінгвістики Леслі Оп-Бекман, директор Центру інноваційного програмування Орегонського університету, США.

 

May 24, 2016  O. Ivanova, Yu. Demianova and O. Polishchuk participated in the seminar “Usage of Online Possibilities of Learning English” conducted by Doctor of Linguistics Leslie Op-Beckman (Oregon University, USA).  

31 травня 2016 року, к.пед.н., доц. О. Іванова, к.філол.н., ст. викладач Ю. Дем’янова та к.філол.н., ст. викладач О. Поліщук взяли участь в роботі семінару "Breaking the Ice" (America House). Тренер: Сенека Раян (Seneca Ryan), викладач-методист, стипендіат за програмою Держдепартаменту США.

 

May 31, 2016 O. Ivanova, Yu. Demianova and O. Polishchuk participated in the seminar "Breaking the Ice" (America House Kyiv). Trainer:  Seneca Ryan.

 

9 червня 2016 року ст. викл. О. Г. Пономаренко і доц. А. В. Найдьонова відвідали виставку “ADMISSIONS PROCESS TO U.S. UNIVERSITIES” присвячену вступу та співпраці з провідними вищими навчальними закладами Америки.

 

June 9, 2016 O. Ponomarenko and A. Naidenova attended “ADMISSIONS PROCESS TO U.S. UNIVERSITIES” exhibition.

14.06.2016 участь у семінарі "The Learning Environment and Wrap up" with Seneca (America House), доц. Іванова О.В. та ст. викл. Поліщук О.С. Семінар був присвячений методу вивчення іноземної мови від "майстра мови" Michael Thomas. Його постулати: no reading or writing, no homework, never to worry about remembering. Адже "the learning proces itself motivates students and us".

 

June 14, 2016 O. Ivanova and O. Polishchuk took part in the seminar "The Learning Environment and Wrap up" with Seneca (America House). It was devoted to the method of tecaching English by Michael Thomas which was based on the postulates “no reading or writing, no homework, never to worry about remembering” because "the learning proces itself motivates students and us".

 

6 червня 2016 року ст. викладач Ю. Дем’янова склала успішно міжнародний іспит CELTA й отримала Сертифікат CELTA, наданий відділом ESOL Кембриджського університету, що має міжнародне визнання, що дозволяє успішним кандидатам працювати викладачами англійської мови у світових інституціях. 

 

June 6, 2016 Yu. Demianova successfully passed International CELTA exam and got CELTA Certificate (ESOL Cambridge University).

 

2 липня 2016 року викладачі кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей (Іванова О.В., Поліщук О.С., Яременко Н.В.) відвідали заняття по підготовці до складання іспиту й 02.07.2016 року склали Іспит TKT (Teaching Knowledge Test) — тест для викладачів, що фокусується на знаннях викладачів-філологів.

 

July 2, 2016 O. Ivanova, N. Iaremenko and O. Polishchuk successfully passed International TKT exam and got TKT Certificates (Cambridge English Language Assessment). Obtaining this international qualification helps to gain confidence in their professional knowledge, skills and abilities and enables to confirm their competence for further work according to the new European standards.

 

25-27 серпня 2016 року участь ст. викладача О. Поліщука у VIII Оломоуцькому симпозіумі україністів Середньої і Східної Європи (Оломоуц, Чеська Республіка) на тему «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури». Мета симпозіуму: обговорення актуальних проблем сучасної української мови та літератури в контексті глобалізації та взаємопроникнення культур.

 

August 25-27, 2016 O. Polishchuk took part in VIII th Symposium of Ukrainian Studies (Olomouc, Czech Republic). The purpose of the symposium was to discuss the urgent problems of modern Ukrainian language in the movement of globalization and cultural interosculation.

 

Важко перечислити все здобуте та зроблене, але варто також зазначити, що НПП кафедри активно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема «Діалог культур  Україна-Греція»( Київ, НУБіП, 21-22 вересня 2015 р.), « Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» ( Київ, НУБіП, 25-26 лютого 2016 р.),  «Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження) (Київ, НУБіП, 19-20 травня 2016 р.), науково-методичному семінарі Cambridge English Language Assessment Teaching Reading for Cambridge English: First” 29th March 2016, Kyiv, Cambridge English Language AssessmentAssessing Writing and Teachinh Speaking for Cambridge English: First”21st April 2016, Kyiv,Dinternal «Leading the way in business» 26th April 2016, Kyiv, науково-методичномувебінаріMM Publications and Linguist LTDHow to make your first after-holiday lesson interesting?”30th August 2016, міжнародній конференції "Economics, science, education: integration and synergy" January, 2016  Bratislava і т.д.

 

It’s difficult to describes all our achievements because members of the Department actively take part in different international conferences and seminars: “Intercultural Dialogue: Ukraine – Greece” (September 21-22, 2015, NULES, Kyiv), “The Development of modern Education: Theory, Practice, Innovations” (February 25-26, 2015, NULES, Kyiv), “M. Hrushevsky Phenomenon” (May 19-20, 2016, NULES, Kyiv), Cambridge English Language Assessment Seminar Teaching Reading for Cambridge English” (March 29, 2016, Kyiv), Cambridge English Language Assessment Assessing Writing and Teachinh Speaking for Cambridge English (April 21, 2016,  Kyiv), «Leading The Way in Business» (April26, 2016, Kyiv), MM Publications and Linguist LTD Webinar How to make your first after-holiday lesson interesting?” (August 30, Kyiv, 2016), International Conference Economics, Science, Education: Integration and Synergy (January, 2016 Bratislava) etc.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook