Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених

February 25, 2016

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет, загальноуніверситетська кафедра мовної освіти

Українська академія акмеології

Національний авіаційний університет (м. Київ), кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

 

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Роль іншомовної підготовки  студентів  нефілологічних  спеціальностей у  сучасному освітньо-професійному середовищі», яку проводитиме 17-18 травня 2016 року загальноуніверситетська кафедра мовної освіти Херсонського державного університету.

Роботу конференції плануємо за такими напрямами:

-          Європейські стандарти в освітньому процесі вищої школи.

-          Рівень сформованості у студентів-нефілологів іншомовної комунікативної компетентності.

-          Практичне значення іноземної мови в професійній діяльності, у міжнародному та міжетнічному спілкуванні.

-          Реформування процесу навчання іноземних мов у ВНЗ на засадах інноваційних підходів та технологій.

-          Шляхи вдосконалення й підвищення рівня якості іншомовної освіти студентів нефілологічних спеціальностей.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

За матеріалами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Учасники конференції отримають сертифікат.

 

Умови участі в конференції

1. Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу оргкомітету [email protected] такі матеріали:

·                    заявку (назва документа — ПІБ-заявка);

·                    тези (до 5 сторінок) в електронному варіанті (назва   документа ПІБ-тези).

2. Проїзд та проживання — за рахунок учасників. Просимо повідомити заздалегідь про необхідність замовлення місця проживання.

3. Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 60 гривень під час реєстрації (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням, культурної програми). Доктори наук організаційний внесок не сплачують.

 

Вимоги до оформлення  тез

Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані і акуратно оформлені.

Обсяг  — до 5 сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація –  книжкова, поля – 20 мм; шрифт – Time New Roman кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 10 мм.

Перший рядок прізвище, ім'я та по батькові (повністю) (шифр курсив, напівжирний, кегель 12, вирівняний за лівою стороною). Другий науковий ступінь та/або наукове звання автора (за наявності), посада, місце роботи або навчання автора (шифр курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною). Для студентів у третьому рядку обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь та/або наукове звання (шифр курсив, кегель 12, вирівняний за лівою стороною) (Науковий керівник – ).

Назва тез розташовується по центру (шифр напівжирний, великі літери, кегель 14, вирівняний по центру)

Виклад матеріалу без рубрикацій (вирівняний за шириною). Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге номер сторінки.

У тексті тез слід висвітлити:

·                     постановку проблеми;

·                     короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;

·                     формулювання мети дослідження (постановка завдання);

·                     виклад основного матеріалу;

·                     висновки дослідження;

·                     список використаних джерел, складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

 

Зразок оформлення заявки

 

Контактна інформація

(05522)32-67-00                                загальноуніверситетська кафедра мовної освіти

(095)650-14-42                                  Бурик Вікторія Іванівна

(050)177-62-55                                  Воробйова Алла Вікторівна

(095)316-95-26                                   Чабан Наталя Іванівна

E-mail:                                                  [email protected]


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook