Виробнича практика – найважливіша складова освітнього процесу для студентів-біотехнологів

7 July 2023, 10:56

 

 
4 липня 2023 року
  Одним із актуальних питань на сьогодні залишається працевлаштування та конкурентоспроможність випускників Вищих навчальних закладів України. Сучасний ринок праці вимагає добре підготованих фахівців різних галузей господарської діяльності, в тому числі й фахівців-біотехнологів. Біотехнологічна наука стрімко розвивається і робить виклики нашим молодим амбітним студентам. Подолання таких викликів можливо за умови гармонійного поєднання та якості здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок.
  Виробнича практика студентів-біотехнологів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології. Проведення таких практик дозволяє підтримувати зв’язок здобувачам освіти з промисловими підприємствами, науково-дослідними інститутами, дослідними станціями, науково-дослідними центрами, що залучають практикантів до науково-дослідної та прикладної роботи, знайомить з практичними аспектами майбутньої професії, новітніми технологіями виробництва, сучасним обладнанням та новітніми біотехнологічними методами досліджень.
  Студенти 3 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” успішно завершили проходження виробничої практики. Цього року базами практики слугували науково-дослідні інститути (ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Інститут захисту рослин НААН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДУ “Інститут охорони грунтів України”), ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”, ДП міжвідомчий науково-технологічний центр “Агробіотех” НАН України та МОН України, ТОВ “Агрозбутінвест”, Асоціація “Парки України”, Філія “Переробний комплекс” ТОВ “Вінницька птахофабрика”.
  Студенти 3 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” Богдан Горіславський, Калерія Воєводська, Людмила Савіцька, Софія Вратських пройшли виробничу практику на базі випробувальної лабораторії ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». За період практики студенти ознайомилися з основними напрямками діяльності ДП «ДЦСіЕСГП» та набули практичні навички роботи з фізико-хімічними та молекулярно-біологічними методами, які впроваджені у випробувальній лабораторії даного підприємства.
  У відділі фізико-хімічних методів досліджень студентів познайомили з правилами прийому та підготовки проб для аналізування.
 
  За період роботи студенти опанували методики визначення основних фізико-хімічних показників якості соняшникової олії та визначення білку у зерні методом К’єльдаля.
  
  У лабораторії дослідження вина та виноматеріалів представили основні вимоги до показників якості та безпеки цього продукти. Студенти опанували методи визначення лимонної кислоти методом спектрофотометрії та визначення об’ємної концентрації етилового спирту в алкогольних напоях.
  
  У лабораторії молекулярно-генетичного аналізу мікробіологічного відділу студенти ознайомилися з вимогами до організації та роботи у такій лабораторії. Опанували методики виділення нуклеїнових кислот з біологічного матеріалу різного походження, ознайомилися з методами детекції ГМО та ідентифікації вірусів та фітоплазм плодово-ягідних культур.
 
  Також для студентів була проведена лекція на тему «Мікотоксини сільськогосподарської продукції: шкідливість та методи детекції». Після лекції студенти опанували методику детекції мікотоксинів методом імуноферментного аналізу.
 
  В завершальний день працівники відділу якості ДП «ДЦСіЕСГП» провели семінар з основ підготовки лабораторій до акредитації за ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».
  Студенти Анна Климчук, Олександра Діхтяренко, Дмитро Білунка, Анна Климчук, Надія Майданович, Станіслав Фурманецьпід час проходження практики у лабораторії екології мікроорганізмів відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології та природокористування НААН України ознайомились із методами визначення епіфітної та ендофітної мікобіоти насіння та вегетуючих рослин; методами ідентифікації фітопатогенних та фітотоксичних мікроміцетів; особливостями оцінки сорту/гібриду рослин як фактора біологічної безпеки в агроценозах; методами визначення чутливості фітопатогенних мікроміцетів до дії біологічних та хімічних фунгіцидів. Зокрема, практиканти опанували методи приготування поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів (середовище МПА та Ешбі); мікробіологічного посіву (штрихом), метод десятикратних розведень, метод грудочок обростання; методи підрахунку та опису отриманих колоній мікроорганізмів (Bacillus subtilis, Azotobacter chroococcum).
 
 
 

  Виробнича практика дає майбутнім фахівцям-біотехнологам безцінний практичний досвід, дозволила зануритись у світ науки, виробництва, молекулярно-генетичної діагностики, відчути себе частиною важливих біотехнологічних процесів та ще раз переконатись у широких можливостях працевлаштування після здобуття освіти за спеціальністю 162 “Біотехнологія та біоінженерія”.

 
 
Олена Кваско,
завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття
Олександр Субін,
доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття

 

 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook