Звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлії Коломієць про результати діяльності у 2023 році та пріоритетні завдання на 2024 рік.

December 14, 2023

  14 грудня 2023 року відбулися збори трудового колективу, на яких декан Юлія Коломієць презентувала звіт «Про результати діяльності факультету захисту рослин, біотехнологій та екології у 2023 році та завдання на 2024 рік».


  Президія зборів трудового колективу складалася з: начальника відділу кадрів НУБіП України Сергія Грищенко, декана факультету Юлії Коломієць, завідувачки кафедри екології агросфери та екологічного контролю Олени Наумовської, голови профбюро факультету Ольги Дмітрієвої. На зборах були присутні науково-педагогічні працівники, представники лаборантського складу та студентства факультету.

  У своєму виступі Юлія Коломієць звітувала про роботу колективу факультету в 2023 році в складних умовах, що викликані воєнним станом, непростою вступною кампанією, зменшенням державних витрат на освіту, значною соціальною й психологічною напругою. Юлія Василівна підкреслила, що всі здобутки за 2023 рік – це спільний вклад у розвиток факультету, командна робота, це конкретні дії, які призводять до високих результатів.


   На факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології створені всі умови для підготовки фахівців зі спеціальностей 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 202 «Захист і карантин рослин»я. Інтегральні, загальні і фахові компетенції фахівці зі спеціальностей здобувають на 6 кафедрах факультету. Для проведення наукових досліджень функціонує 3 навчально-наукові лабораторії, науково-дослідна, 6 навчально-науково-виробничих лабораторій, освітньо-науковий центр «Здоров’я рослин». 


  Освітній процес розпочався 14 серпня в 1, 2 курс в очному форматі, для студентів 3, 4 курсів в змішаному форматі. Для проведення занять в очному форматі, ректоратом і деканатом організовано низку важливих заходів таких, як: підготовлено наявні укриття, розраховано кількість осіб, які одночасно можуть перебувати в них, сформовано та доведено до відома план-схему розташування укриттів на території університету, а також алгоритм дії викладачів і студентів у разі оголошення повітряної тривоги. Завідувачем кафедри доктором біологічних наук, старшим науковим співробітником Аллою Клепко було проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності з НПП та студентами.


  Юлія Василівна зазначила, що на освітньому ступені «Бакалавр» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» конкурс становив 2 абітурієнти на місце, зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» прослідковується спадаюча динаміка, зі спеціальності 101 «Екологія» конкурс становив 3 абітурієнти на місце, тобто прослідковується зростаюча динаміка контингенту студентів. Разом з тим, відбувається збільшення контингенту на магістратурі на всіх спеціальностях. Від контингенту студентів залежить кількість ставок НПП, тому пріоритетом №1 на 2024 рік є активна профорієнтаційна робота всіх співробітників факультету! У розрізі критеріїв оцінювання якості ефективного провадження освітньої й наукової діяльності підготовки фахівців є успішність захисту дипломних робіт. Щороку прослідковується високий середній показник успішності захисту магістерських робіт, в 2023 році він має непоганий результат. Звісно, цей рівень потрібно підтримувати й одночасно посилювати.

 
  В умовах воєнного стану особлива увага приділяється атестації електронних навчальних курсів, показник атестованих курсів по факультету зріс з 40,4% до 49,3%. Показник говорить про потребу посиленої уваги з боку науково-педагогічних працівників кафедр факультету.


  Науково-дослідна робота студентів починається з 1 року навчання. Результатом такої політики є тісна співпраця викладачів зі студентами в рамках діяльності наукових гуртків, яка спрямована на допомогу в науковій роботі студентів, підготовці студентів до самостійних презентацій своїх наукових робіт і в проведенні профорієнтаційної роботи. На факультеті успішно функціонує 14 наукових гуртків. Важливою для факультету є тенденція, що спостерігається в підготовці студентських наукових робіт зі спеціальностей. Одним з пріоритетних завдань є активізувати роботу з підготовки до всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Позитивна тенденція спостерігається при участі студентів у всеукраїнських і міжнародних конференціях, наукових семінарах та інших наукових заходах.


  Обов'язковою частиною професійної підготовки фахівців є переддипломна практика. Для забезпечення сучасними базами для проходження практики, факультет ефективно співпрацює з представниками бізнесу, випускниками факультету, Радою роботодавців. В листопаді саме пройшла зустріч роботодавців зі студентами випускних курсів під назвою «Ярмарок професій», де роботодавці презентували свої компанії, вільні робочі місця, відкриті вакансії, стажування.

 
  Студенти та співробітники факультету у період з 22 травня по 01 липня 2023 року прийняли участь у ICA Biodiversity Challenge 2023, що був організований Університетом Вагенінгена. Наш університет разом із 16 провідними університетами Європи досліджували біологічне різноманіття в межах університетського містечка та прилеглій до нього території. Крім того, у 2023 році на факультеті вперше проводився Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Юний дослідний» створений для школярів 9-11 класів для популяризації науки, залучення талановитих учнів до науково-дослідницької роботи, а також для проведення профорієнтаційної роботи.

 

  На факультеті значна увага приділяється розвитку творчих та спортивних здібностей студентів факультету, які постійно беруть участь в різних заходах, зокрема у 2023 році брали участь у змаганнях з шахів, перетягування каната, настільного тенісу, жіночого волейболу та футболу. За звітний період Сенатом студентської організації факультету було проведено 29 заходів, серед яких: «Посвята першокурсника», «Дебют першокурсника», «Випуск магістрів» квест першокурсника «У пошуках священного Граалю», екопікнік, настільні та інтелектуальні ігри, низка благодійних акцій, які за допомогою деканату були забезпечені необхідною акустичною апаратурою, проєктором, реквізитами та аудиторіями.

 


  Студенти й співробітники активно допомагають Збройним силам України. Студенти Влад Павлюк, Христина Ганищенко, Вероніка Веремеєва організовували благодійні заходи, де зібрані гроші направляли в притулок для тварин, та закупівлю канцтоварів для школи інтернату в Харківській області. Спільними зусиллями до благодійного фонду «Лелекера» передано більше 25 кг кришечок для перероблювання на турнікети, лідером по збору стала контент-менеджер факультету Наталія Батрак. Серед НПП Володимир Боголюбов допомагає військовим із закупівлею та доставкою машин з-за кордону, Валерія Бондарь активно допомагає у закупівлі дронів, машин, ліків, з 2022 року продовжує займатися плетінням маскувальних сіток, халатів, активно підтримує всі збори, також Оксана Лобова та Катерина Гринчук займаються волонтерською діяльністю. Наразі, факультет під керівництвом Валерії Бондарь збирає кошти на авто для випускника факультету Євгена Притули, який є командиром піхотного батальйону 456.

  На випускових кафедрах сьогодні працює 17 докторів наук, 48 кандидатів. Професійний рівень науково-педагогічних працівників зростає, як завдяки захисту дисертацій співробітників та аспірантів, так і шляхом запрошених на роботу досвідчених фахівців. На 1 грудня 2023 року в аспірантурі факультету навчається 54 здобувача. Ступінь доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» й спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» присвоєно Сергію Морозу. Разом з тим, на факультеті успішно пройшла акредитація двох освітньо-наукових програм на третьому рівні 202 «Захист і карантин рослин», 101 «Екологія». 

 
  Викладачі та студенти факультету в 2023 році виконували дослідження з 23 науково-дослідних тем: з них 3 держбюджетних, 1 Національного фонду досліджень України, 19 ініціативних на загальну суму до двох мільйонів гривень. Разом з тим, у 2023 році науковцями факультету захисту рослин, біотехнологій та екології до спецфонду університету залучено 1 848 735, 50 грн. Також, за звітний період найважливіші результати науково-дослідних робіт опубліковані у 8 підручниках, навчальних посібниках, 43 науково-навчально-методичних рекомендаціях, 8 монографіях та інтегровані у цикл лабораторно-практичних занять фахових дисциплін при підготовці фахівців зазначених спеціальностей. Станом на 1 листопада викладачі опублікували 35 статей: 31 – в Scopus, 4 – Web of Science. Проводиться постійна робота з наповнення науково-практичного журналу «Біологічні системи: теорія та інновації».

 
 

  У 2023 році завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Світлана Прилуцька стала лауреатом Премії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України за видатні наукові здобутки в галузі біохімії та молекулярної біології, доцент цієї ж кафедри Наталія Нестерова стала лауреатом Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України — міста-героя Києва (за наукові досягнення), професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Микола Лісовий отримав подяку від Міністерства освіти і науки України. Крім того, доктору біологічних наук Світлані Прилуцькій присвоєно вчене звання професора, кандидату сільськогосподарських наук Наталії Нестеровій та кандидату біологічних наук Олені Кваско присвоєно вчене звання доцента.

  Традицією на факультеті стало проведення щорічних конференцій «Екологія – філософія існування людства», «Екологія – виклики сучасності», де постійній основі беруть участь студенти 4 року навчання та магістри. Разом з тим, на базі факультету проведено науково-практичні вебінари із залученням роботодавців. Науковці факультету беруть участь у розробці матеріалів проєкту CLIMAGRI4Ukraine «Кліматично розумне сільське господарство та стійкі харчові системи в Україні», та у його межах – написання й подання проєкту HORIZON EUROPE на тему «Nexus4Ukraine».

 

  З метою удосконалення soft skills та набуття нового світогляду щодо методів, методик, форм та способів визначення екологічних проблем та шляхів їх вирішення в глобальних та регіональних масштабах співробітники кафедри екології агросфери та екологічного контролю взяли активну участь у Міжгалузевому воркшопі ISIMIP-PROCLIAS. Доцент цієї ж кафедри Віта Строкаль виграла грант WIMEK, ціль якого була направлена на проходження наукового стажування в університеті Європи з наук про довкілля – Wageningen University. В рамках Європейського альянсу проєкту UNIgreen, представники НУБіП України, а саме завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко та доцент цієї ж кафедри Валерія Бондарь пройшли стажування в Аграрному Університеті Пловдів.

 

  Факультет працює над модернізацією і оновленням наукових лабораторій, адже оновлення матеріально-технічної бази є одним із пріоритетних напрямків для підготовки фахівців. В 2023 році до 125 річчя університету було відкрито ННВЛ моніторингу пестицидів у технологіях захисту рослин, завдяки підтримці ректорату за короткий час капітально відремонтовано навчальну лабораторію «Фізіології рослин», яка перебувала в аварійному стані після затоплення, покращуються соціально-побутові умови проживання в гуртожитках №2, 9.

 
  Прозвітувавши про роботу та здобутки факультету, Юлія Василівна перейшла до головних завдань на 2024 рік. В обговоренні взяли участь професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Микола Лісовий, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Світлана Прилуцька, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Микола Доля, завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Олена Наумовська.

  Професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Микола Лісовий, зазначив: «Не дивлячись на місцями пригнічений психологічний стан через зовнішні чинники, факультет на правильному шляху. Декан Юлія Василівна вселяє позитив у відносини колективу та якісно виконує свою роботу. Я пропоную звіт затвердити найвищою оцінкою, адже цьогорічні показники потужні. Бажаю всім миру та злагоди!».

 

  Завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Світлана Прилуцька підкреслила, що кафедра має молодий колектив, який активно розвивається, готує статті до публікацій, крім того, на кафедрі розвиваються нові наукові напрямки, наповнюється матеріально-технічна база. За підтримки керівництва університету в цьому році на кафедрі за короткий період часу підготовлена до навчання 56-та аудиторія. «Приєднуюся до слів попереднього спікера та пропоную затвердити звіт декана. Дякую ЗСУ за можливість працювати, бажаю всім жити й творити під мирним небом!», промовила Світлана Володимирівна.

 

 

  Завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко приєдналася до колег щодо погодження звіту декана. «Хочу зауважити, що у цьому році кафедра посилила співпрацю з роботодавцями та продовжує залучати нові компанії. Під таким керівництвом рухатися до намічених цілей одне задоволення! Бажаю віри в себе та щасливого прийдешнього Нового року!»,промовила Алла Володимирівна.

 

  «Завдяки плідній співпраці з роботодавцями та командній роботі факультету, кафедра в травці цього року представила нову лабораторію моніторингу пестицидів у технологіях захисту рослин. В наступному році, я пропоную активно посилити профорієнтаційну роботу та залучити якомога більше потенційних абітурієнтів. Колектив кафедри молодий, перспективний, готовий працювати на благо факультету й університету. Вважаю, що мудрість і талант нашого керівництва й надалі буде формувати потужні показники роботи!», промовив завідувач кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин Микола Миколайович.

 

  Завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Олена Наумовська підкреслила, що попри військовий стан в країні, кафедра успішно долає всі перешкоди крокуючи вперед. За кожною цифрою стоять люди, наголосила Олена Іванівна, за кожним результатом неймовірна, кропітка робота.


    Начальник відділу кадрів НУБіП України Сергій Грищенко зазначив, що декан факультету надала повну інформацію, презентацію та всі необхідні цифри. «Факультет має потужний науковий колектив, досвідчених викладачів, чудову матеріально-технічну базу завдяки співпраці з роботодавцями. Впевнений, є певні резерви в роботі колективу, які можна з новою силою використати в наступному році. Рекомендую, посилити профорієнтаційну роботу, значну увагу приділити вступу-2024, підвищити якість надання освітніх послуг, знайти цікаві методи донесення інформації, продовжувати дослідницьку діяльність. Від імені всього колективу університету бажаю вам миру, процвітання, нехай все у вас буде добре! В новий рік з новими планами, нехай, у вас все збудеться найкращим чином!», – промовив Сергій Миколайович.

 

 

  Після обговорення, звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології було одноголосно схвалено. ««Шановні колеги, ще раз хочу подякувати за вашу плідну роботу, гідне подолання цьогорічних перешкод та підтримку мого виступу. Щиро рада за ваше розуміння, що здобутки факультету — це результат нашої спільної праці! Бажаю вам відваги, підтримки, мужності, професійного зростання, мирного неба, здоров’я та нових звершень. Нехай наступний рік буде успішний для на! Впевнена, ми виконаємо всі поставлені задачі та цілі завдяки спільній підтримці один одного!», – промовила Юлія Василівна.

Наталія Батрак 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook