Прийом студентів на навчання у 2015 р. на програму підготовки бакалаврів за напрямом "Правознавство"

January 23, 2015

Юридичний факультет 

Національного університету біоресурсів і природокористування України

(базовий заклад, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

ОГОЛОШУЄ 

прийом студентів на навчання у 201р.

на програму підготовки бакалаврів за напрямом "Правознавство"

Провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АЕ №527477 від 14.11.2014 р.

Постановою Кабінету Міністрів України №76 від 03.02.2010 р. НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

Фінансування підготовки фахівців:

·             за державним замовленням;

·             за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Форма навчання

Прийом документів

Вступні випробування

Рейтинговий список

Строки вибору вступником місця навчання

Зарахування

Денна

10.07 - 01.08.2015 р.*

25.07 - 01.08.2015 р.

02.08.2015 р.

(оновлений 07.08.2015 р.)

з 12.00 години

02 серпня 2015 року

до 18.00 години

05 серпня 2015 року

за держзамовленням – 08.08.201р.,
 за умов договору –

до 14.08.2015 р.

Заочна

20.07 - 15.08.2015 р.**

13.08 - 15.08.2015 р.

16.08.2015 р.

(оновлений 21.08.2015 р.)

з 12.00 години

16 серпня 2015 року

до 18.00 години

19 серпня 2015 року

за держзамовленням – 22.08.2015 р.,
 за умов договору –

до 29.08.2015 р.

*   для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України – до 24.07.2015 р.

** для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України – до 12.08.2015 р.

 

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання;
  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  •  6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену копію), виданий у 2015 р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри).

Усі копії документів завіряються за оригіналом у НУБіП України або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про освіту і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви до НУБіП України не більше ніж на 3 напрями підготовки бакалаврів.

Документи, що дають право на вступ за результатами вступних випробувань в НУБіП України, у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів.

Перелік конкурсних предметів
у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)

Напрям підготовки

Перелік конкурсних предметів

1

2  (профільний)

3

Правознавство

українська  мова  та  література

історія України

математика

 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому "1" позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту з урахуванням вагових коефіцієнтів передбачених Правилами прийому до НУБіП України.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики приймаються з рівнем складності базовий.

Значення мінімальної кількості балів із конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить: з профільного предмету не нижче 140 балів; з непрофільних предметів  – не нижче 100 балів.

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУБіП України в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880.

Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання) за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Конкурсний відбір зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях в НУБіП України. До участі в конкурсі, за всіма напрямами підготовки допускаються вступники (випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації), які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та сертифікату ЗНО до приймальної комісії НУБіП України.

Навчальний процес і наукові дослідження у НУБіП України забезпечують понад 3 тис. науково-педагогічних та педагогічних працівників, у т.ч. понад 300 професорів і докторів наук та більше 1300 доцентів і кандидатів наук.

До послуг студентів сучасна наукова бібліотека, фонд якої становить понад 1 млн. примірників, із них 400 тис. – підручники і навчальні посібники, 607 тис. – наукова література.

Студентське містечко у м. Київ – це 13 гуртожитків, у яких проживає близько 80% студентів денної форми навчання, їдальня, кафетерій, буфети тощо.

Спортивний комплекс університету містить сучасні стадіон і корпус для повноцінних занять фізичною культурою і спортом.


Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.

Їхати від станції метро "Либідська" мікроавтобусом № 212.

Прийом документів щоденно з 900 до 1800, у суботу – з 900 до 1400.

Неділя – вихідний (окрім 02.08.2015 та 16.08.2015 р. – з 900 до 1800).

Обідня перерва – з 1300 до 1400.

Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08

Http: www.nubip.edu.ua

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook