Студенти юридичного факультету успішно пройшли дистанційно виробничу практику з навчальної дисципліни «Цивільний процес»

June 14, 2022
Щорічно після закінчення сесії студенти-бакалаври юридичного факультету 4-го курсу проходять виробничу практику в судах господарської та загальної юрисдикції. Однак уже третій рік підряд такої нагоди не випадає: спочатку у зв’язку із пандемією Коронавірусної хвороби, а зараз – у зв’язку із російською агресією.
Не дивлячись на всі труднощі, які зараз виникають у здійсненні студентами навчання, юридичний факультет дбає про якісне навчання майбутніх фахівців юриспруденції. Так, на навчально-інформаційному порталі Elern був розроблений та атестований курс «Виробнича практика з дисципліни «Цивільний процес», де студенти і проходили виробничу практику.
З 03 травня по 10 червня поточного року студенти закріплювали отримані знання та вирішували практичні завдання щодо:
- напрямів діяльності судів загальної юрисдикції;
- техніки фіксації судових засідань;
- розподілу прав та обов’язків сторін в цивільному судочинстві;
- організаційної структури судів;
- функціональних обов’язків секретарів, помічників суддів;
- оцінки свєї конкурентоспроможності;
- роботою підсистеми «Електронний суд»;
- процесуальними документами, направленими на виконання судових рішень шляхом їх написання;
- процесуальними документами, направлених на оскарження рішень недержавних судів шляхом їх написання.
В систем Елерн були сформовані оцінки студентів при дистанційному проходженні практики. Захист практики відбувався дистанційно у формі спілкування з керівниками практики.
У своїх звітах студенти звітували наступне:
1. Створені завдання на платформі Elearn допомогли застосувати отримані в процесі навчання знання, уміння і навички на практиці. Кожне завдання було по-своєму цікаве, та мотивувало, змушувало гортати Цивільний процесуальний кодекс.
Особливо запам’яталися завдання, у яких необхідно було за наведеної фабулою написати процесуальний документ, оскільки спочатку необхідно було ознайомитися з ним, а також уважно виконувати завдання, для того щоб не допустити низки помилок (студентка 1 групи Федорович Анна, керівник виробничої практики: к.ю.н., доцент Пушкар М.В.).
2. Під час проходження виробничої практики в мене сформувалися практичні навички у застосуванні юридичних знань в галузі професії юриста. Я зуміла систематизувати свої знання, одержані в навчальному закладі, та закріпити їх, навчилася знаходити й опановувати правові норми, що стосуються конкретних обставин справи, навчилася аналізувати як обставини справи, так і норми права, для знаходження оптимального варіанту в вирішенні юридичної проблеми. І також, навчитися розглядати кожну юридичну проблему об’єктивно та приймати рішення самостійно, при цьому зважати на різні точки зору, розглядати їх та аналізувати (студентка 2 групи Загородна Альбіна, керівник виробничої практики: к.ю.н., доцент Панькова Л.О.).
3. Особливо запам’яталося завдання до практичної роботи до теми 11, де необхідно було скласти заяву про встановлення факту народження та завдання 1, де необхідно було зареєструватися в підсистемі «Електронний суд» (студентка 3 групи Андронік Анастасія, керівник виробничої практики: к.ю.н., доцент Бажанова В.О.).
4. Створені завдання на платформі Elearn надзвичайно допомогли застосувати отримані в процесі навчання знання, уміння і навички на практиці. Особливо запам’яталося завдання під № 17, де потрібно було із вже модельованого судового засідання скласти протокол судового засідання (студентка 4 групи Бохонюк Олена, керівник виробничої практики: д.ю.н., професор Світличний О.П.).
5. Кожне завдання давало змогу аналізувати, робити висновки, застосовувати норми законодавства на практиці. Особливо було цікавим завдання №2, а саме складання позовної заяви про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька. Вважаю, що такий навик є дуже корисним, оскільки правильно, грамотно оформлена позовна заява – це запорука швидкого, повного та всебічного розгляду справи судом (студентка 5 групи Корецька Марія, керівник виробничої практики: д.ю.н., професор Світличний О.П.).
6. В цілому проходження дистанційної виробничої практики з дисципліни «Цивільний процес» на платформі Elearn було для мене цікавим та корисним, що підтверджується набуттям вміння написання процесуальних документів по конкретним фабулам, оформлення протоколу судового засідання, «знайомством» із електронною підсистемою зручного та швидкого обміну процесуальними документами в електронній формі «Електронний суд», розв’язуванням задач практичного змісту щодо основних принципів цивільного судочинства, реалізації процесуальних прав та обов’язків учасників провадження, закріпленням теоретичного матеріалу, отриманого раніше.
 Розроблений на платформі Elearn курс з практики, окрім виконання практичних завдань, передбачав проходженнями нами модульних тестів, що, з одного боку, дозволяло виявити прогалини у теоретичних знаннях, а з іншого – підготуватися до складання вступного комплексного тесту для вступу на магістратуру.
Від шеститижневого практичного курсу я отримала безцінний досвід роботи із законодавством, застосування його окремих положень для правильного вирішення справ, мала змогу проаналізувати відповідність закріплених законодавством принципів здійснення правосуддя реаліям, розв’язуючи задачі практичного характеру (студентка 6 групи Татьяна Лавріненко; керівник виробничої практики: завідувач кафедри, д.ю.н., професор Піддубний О.Ю.).
Бажаємо студентам вдалої здачі Магістерського комплексного тесту для вступу до Магістратури на спеціальність «Право».
 
Марина Пушкар
доцент кафедри цивільного та господарського
права, к.ю.н., доцент 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook