Учена рада гуманітаріїв: підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року, підготовка до акредитації ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та стан підготовки наукових проєктів НДР

June 12, 2022
Гуманітарно-педагогічний факультет

     10 червня 2022 року відбулося онлайн-засідання Вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету, присвячене актуальним питанням життєдіяльності факультету в особливих умовах воєнного стану. Голова вченої ради Інна Савицька розпочала роботу з порядку денного, в якому були представлені такі питання: інформація про діяльність гуманітарно-педагогічного факультету в травні 2022 року; про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року; про стан підготовки до акредитації ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; про стан підготовки наукових проєктів НДР; про виконання плану надходжень за перше півріччя 2022 року і наповнення спеціального фонду (наука); про рекомендації навчально-методичної ради гуманітарно-педагогічного факультету тощо. 

     Голова Вченої ради Інна Савицька розпочала онлайнове засідання з надання інформації про діяльність гуманітарно-педагогічного факультету в травні 2022 року в умовах воєнного стану, який продовжує вносити свої корективи у життєдіяльність факультету, поряд з цим науково-педагогічний колектив виконує поставлені завдання в аспектах навчальної, міжнародної, наукової та виховної роботи. Декан факультету акцентувала увагу членів ученої ради на плідній роботі науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету, які провели у травні 2022 року низку заходів, зокрема: День відкритих дверей, зустріч зі вступниками до магістратури, цикл майстер-класів із написання мотиваційного листа та підготовки до НМТ абітурієнтів (кафедра соціальної роботи та реабілітації, кафедра журналістики та мовної комунікації, кафедра міжнародних відносин і суспільних наук), спільний онлайн захід із роботодавцями до Дня захисту дітей (кафедра соціальної роботи та реабілітації) тощо. З метою активізації міжнародної наукової співпраці з провідними зарубіжними вченими й фахівцями та популяризації наукових досліджень Університету було проведено такі наукові заходи в онлайн форматі: ІІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення», ІІІ Міжнародна міждисциплінарна конференція «Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (LSP 2022) (кафедра іноземної філології і перекладу); ювілейні Х-ті Сковородинські навчання: Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (кафедра філософії та міжнародної комунікації); V Міжнародна науково-практична студентська конференція «Світ мов і мови світу» (кафедра романо-германських мов і перекладу); I Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції в медіагалузі» (кафедра журналістики та мовної комунікації); Міжнародна науково-практична конференція «Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики» (кафедра міжнародних відносин і суспільних наук); студентська науково-практична конференція «Сучасна студентська наука як основа майбутнього потенціалу української нації» (кафедра управління та освітніх технологій).

     Заступник декана, доцент Вадим Овчаренко доповів про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року та наголосив на необхідності зосередження уваги завідувачів випускових кафедр та наставників академічних груп на необхідності підвищення відповідальності у роботі зі студентами; посилення контролю за виконанням умов договорів; проведенні бесіди зі студентами груп.

     Гарант ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Лілія Макаренко, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор Василь Стрілець та завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації Валентина Культенко прозвітували щодо приведення ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОС «Магістр» у відповідність до Критеріїв акредитаційної експертизи та представили унікальність ОПП. Заступник декана, професор Світлана Харченко та завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор Ірина Сопівник закцентували увагу на актуальності уміщених у звіті про самоаналіз покликань та на розміщенні необхідних матеріалів на сайтах кафедр.

     Завідувачі кафедр та наукові керівники прозвітували про стан підготовки наукових проєктів НДР. Заступника декана, професор Світлана Харченко зауважила, що під час підготовки проєктів НДР необхідно врахувати такі завдання: назва і зміст проєктів мають бути спрямовані на вирішення нагальних проблем забезпечення обороноздатності, продовольчої безпеки та відновлення економіки України; міждисциплінарність; високу якість та високий науковий доробок колективу та надала рекомендацію запросити до участі співвиконавців із інших установ.

 

     Заступник декана, професор Світлана Харченко представила інформацію про виконання плану надходжень за перше півріччя 2022 року і наповнення спеціального фонду (наука) та наголосила на активізації роботи зі збільшення надходження коштів до спеціального фонду (наука) за рахунок надання наукових послуг, розміщенні інформації щодо переліку наукових послуг кафедр на кафедральній сторінці та поширенні в соціальних мережах.
   Завершуючи зустріч, голова вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету Інна Савицька подякувала членам ученої ради за активність, поради та рекомендації, які прозвучали від них протягом онлайн-засідання, та визначила пріоритетні напрями роботи на червень 2022 року, а саме: ліквідація академічної заборгованості та заборгованості з оплати за навчання; проходження практик студентами; успішна акредитація ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; активізація профорієнтаційної діяльності; систематична виховна робота в гуртожитках; виготовлення документів про освіту випускникам; утримання високих рейтингових позицій гуманітарно-педагогічного факультету загалом та кожного НПП зокрема.
     Члени вченої ради розглянули й інші важливі питання життєдіяльності гуманітарно-педагогічного факультету.
 
Інна Грабовська,
вчений секретар гуманітарно-педагогічного факультету
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook