Цикл виховних заходів «Обізнаність про Covid-19 врятує життя»

November 24, 2021
Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Епідеміологічна ситуація, в якій опинився світ, вимагає свідомого ставлення від кожного громадянина, тому розповсюдження інформації щодо профілактики захворювання на Covid-19 є особливо важливим і для майбутніх фахівців аграрної сфери.

Завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Інна Грабовська та асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Катерина Пилипенко провели цикл англомовних виховних заходів щодо Covid-19 та його профілактики. Катерина Пилипенко акцентувала увагу студентів на особливостях життя в період пандемії, існуванні правдивої інформації та міфів про Covid- 19; наголосила на відповідальності за власне здоров’я та здоров’я оточуючих.

Інна Грабовська представила неологізми, які виникли під час пандемії COVID-19 в англомовному дискурсі та розглянула їх в структурному та семантичному аспектах. Матеріалом дослідження слугували фрагменти англомовного медійного дискурсу з on-line версій якісних та масових газет і журналів англомовних країн, у яких виокремлено понад 100 лексичних інновацій, і лексикографічні видання (тлумачні словники та словники неологізмів). Хронологічні межі дослідження охоплюють період пандемії COVID-19.

Студенти взяли активну участь в обговоренні неологізмів, які виникли під час пандемії COVID-19 в англомовному дискурсі, зокрема під час занять було виокремлено, класифіковано та схарактеризовано моделі словотвірної деривації, за якими утворюються лексичні одиниці у досліджуваному різновиді дискурсу, визначено їх продуктивність та особливості застосування на позначення реалій різних сфер життя під час пандемії COVID-19.