Науково-методичний семінар «Школа молодого педагога»

30 січня 2018, 10:00
Корпус №3, ауд. 201

 Шановні колеги!
30 січня 2017 р. о 1000 год.  відбудеться науково-методичний семінар «Школа молодого педагога» для молодих науково-педагогічних працівників ННІ/факультетів, педагогічний стаж яких не перевищує трьох років.

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Школа молодого педагога»
для науково-педагогічних працівників НУБіП України

Час (орієнтовний час початку та тривалості доповіді)

Тема заняття

Мета і завдання

Роздатковий

матеріал

Доповідач

10:00 –10: 30

Стан та перспективи розвитку національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Мета – ознайомити науково-педагогічних працівників зі стратегічним напрямом розвитку університету; мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Завдання:

 надати інформацію про сутність та особливості функціонування університету в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях;

розкрити інноваційні шляхи розгортання різних видів діяльності в університеті з метою підвищення його рейтингу, як у національному, так і міжнародному вимірі.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Ректор НУБіП України, доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Запитання та відповіді

10.40 – 11.10

Вимоги до організації навчального процесу у закладах вищої освіти у світлі вимог законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

 

Мета: ознайомити молодих викладачів з: особливостями організації навчального процесу у ВНЗ України та нашому університеті

Завдання:

-          надати НПП інформацію про нормативною документацію щодо організації навчального процесу в державі та в університеті;

-          актуалізувати знання молодих НПП про посадові обов’язками у справі організації навчального процесу.

Нормативні документи з питань організації навчального процесу та електронні посилання на них

начальник навчального відділу, к. т. н., доцент

Зазимко Оксана Володимирівна

 

 

Запитання та відповіді

11.20 – 11.50

Методики тестового контролю

(майстер-клас)

Мета – забезпечити оволодіння науково-педагогічними працівниками методиками тестового контролю знань, умінь і навичок студентів

Завдання:

ознайомити із перевагами і труднощами тестового контролю знань студентів;

сформувати у НПП навички підготовки валідних тестових завдань;

передати слухачам знання про особливості застосування тестових методик.

Перелік методик тестового контролю з короткою анатоцією щодо їх реалізації

канд. пед. наук, доцент кафедри методики навчання і управління навчальним закладом

Рудик Ярослав Михайлович

Запитання та відповіді

12:00 – 12:30

Сучасні ІКТ в роботі науково-педагогічного працівника

Мета – підвищити рівень ІК-компетентності науково-педагогічних працівників шляхом використання сучасних ІКТ у своїй професійній діяльності

Завдання:

- поінформувати учасників про тренди ІКТ в освіті;

- надати готові кейси використання сучасних ІКТ в роботі науково-педагогічного працівника

Електронний варіант презентації.

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій, канд.. пед.. наук, доцент

Кочарян Артур Борисович

Запитання та відповіді

12:40 – 13:10

Організація педагогічної взаємодії в освітньому процесі

(тренінг)

Мета – вдосконалити професійну майстерність викладачів та підвищити рівень педагогічної взаємодії

Завдання:

 надати інформацію про сутність та особливості педагогічної взаємодії;

познайомити з методами організації педагогічної взаємодії.

Друкований варіант презентації

д-р. пед..-наук, доцент кафедри педагогіки

Кручек Вікторія Аркадіївна

Запитання та відповіді

13:20 –13:50

Методика проведення лекційно-семінарських занять

(майстер-клас)

Мета – актуалізувати знання науково-педагогічних працівників з методики організації і проведення лекційних і семінарських занять, розвинути відповідні вміння і навички

Завдання:

 надати інформацію про сутність та особливості організації лекційно-семінарських занять;

познайомити з методикою проведення лекцій і семінарських занять.

Друкований варіант презентації

Пам’ятка-вимога щодо методики проведення лекційно-семінарських занять

д-р пед.-наук, професор,  кафедри методики навчання і управління навчальним закладом Журавська Ніна Станіславівна

Запитання та відповіді

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook