Ступенева система підготовки фахівців

Ступневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітніх ступенів (ОС) чи освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) фахівців на відповідних рівнях вищої освіти. Ступневість вищої освіти може бути реалізована як через безперервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно до структури ступневості.
 
Підготовка фахівців у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) здійснюється за ОС «Бакалавр»  і «Магістр» та  ОКР «Молодший спеціаліст» і «Спеціаліст» за відповідними освітньо-професійними чи освітньо-науковими програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
 
Форми навчання: очна (денна), заочна (дистанційна).
 
На навчання до НУБІП Україниприймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. До регіональних коледжів НУБІП Україниприймаються також випускники основної школи (9 класів навчання).
 
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або на базі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
У НУБІП України підготовка молодших спеціалістів, здійснюється у відокремлених підрозділах (ВП) – інститутах та коледжах.
На навчання за програмами підготовки молодшого спеціаліста приймаються особи, які мають базову або повну середню освіту.
Нормативний термін навчання (строк підготовки) молодшого спеціаліста складає: на базі повної загальної середньої освіти три роки, а базової загальної середньої освіти – чотири роки. Нормативний термін навчання для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста.
 
На навчання за програмами підготовки бакалаврів приймаються особи, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» або повну середню освіту.
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів забезпечують одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Програма підготовки бакалавра складається із обовязкових та вибіркових дисциплін (за вибором університету та студентів), а також різних видів практичної підготовки.
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів реалізується у базовому закладі університету (м. Київ) та ВП НУБІП України − регіональних вищих навчальних закладах ІI - IІІ рівнів акредитації.
 
Нормативний термін навчання фахівця ОС «Бакалавр» складає чотири роки. Нормативний термін навчання осіб, що мають ОКР молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, зменшується на один-два роки.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідноюспеціальністю та кваліфікації бакалавра.
 
Освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів забезпечують одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується у базовому закладі університету (м. Київ) та ВП НУБІП України«Бережанськийагротехнічний інститут»(Тернопільська обл.) і «Ніжинськийагротехнічний інститут(Чернігівська обл.).
Нормативний термін навчання ОКР «Спеціаліст» визначається програмою, але не може перевищувати одного року.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста.
 
На програми підготовки фахівців ОС «Магістр» приймаються особи, які мають ОС фахівця «Бакалавр» чи ОКР «Спеціаліст».
Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки магістрів включають поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
Освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки магістрів забезпечують одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (нормативний термін навчання півтора року) або спеціаліста (нормативний термін навчання один рік).
 
НУБІП України реалізує освітні світньо-професійнічи освітньо-наукові) програми підготовки магістрів у базовому закладі університету (м. Київ) та ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» (Тернопільська обл.) .
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.
 
Фахівці, які мають ОКР «Спеціаліст» чи ОС «Магістр», можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі, а потім - докторантурі для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» чи «доктор наук».

 

Випускники НУБІП України всіх ОС і ОКР, а також фахівці з ступенями вищої освіти можуть займатися професійною діяльністю згідно з обраною спеціальністю.
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook