Факультет інформаційних технологій

Вибіркові дисципліни

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

для студентів на факультеті інформаційних технологій здійснюється на спеціальному ресурсі https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=273, де за кожною освітньою програмою починаючи з третього курсу обираються вибіркові компоненти в розрізі семестрів.

Ресурс призначений для: інформування студентів, різностороннього анкетування та проведення зрізу знань.

Ресурс включає анкетування щодо: 

 • формування вибіркової складової навчального плану (вибіркові компоненти за вибором студента);
 • задоволеності рівнем підтримки;
 • формування soft skills;
 • cтудентоорієнтованого підходу;
 • результатів проходження виробничої практики;
 • якості навчального процесу та задоволеності студентів.


Доступ до цього ресурсу авторизований. З потреби звертайтеся до координаторів ресурсу.

 

Координатори:

Декан факультету інформаційних технологій - Олена Глазунова
Заступник декана факультету з навчальної роботи - Наталія Клименко
Відповідальний за ІКТ факультету - Тетяна Волошина [email protected]

 

ОБИРАЙ САМ, ЩО БУДЕШ ВЧИТИ!!!

 
 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НУБіП УКРАЇНИ (з анотаціями) на 2022-2023 навчальний рік 

 

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ОС «МАГІСТР» факультету ІТ на 2023-2024 навчальний рік

 1. Cистеми штучного інтелекту в задачах захисту інформації
 2. Робототехнічні операційні системи
 3. Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем
 4. Комп'ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів захисту інформації
 5. Безпека і надійність комп’ютерних систем
 6. Методи побудови експертних систем
 7. Моделювання та прогнозування в сфері природокористування
 8. Програмування систем штучного інтелекту
 9. Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування
 10. Технології data mining
 11. Управління інформаційними сервісами
 12. Високопродуктивні комп'ютерні системи
 13. Ризики інновацій в аграрному виробництві
 14. Програмне забезпечення вбудованих систем
 15. Моделювання з R
 16. Цифрова обробка сигналів та зображень
 17. Робототехнічні системи керування
 18. Технології проєктування систем ІоТ
 19. Протоколи передачі даних в ІоТ системах
 20. Комп'ютерні системи штучного інтелекту
 21. Розробка вебзастосунків
 22.  Аналітика та прогнозування з Python
    

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ОС «БАКАЛАВР» факультету ІТ на 2024-2025 навчальний рік 

 
 
Вибіркові дисципліни (5 семестр) 
 1. Аналітика з R
 2. Ризикологія
 3. Теорія інформації
 4. Безпека та аудит безпроводових та рухомих мереж
 5. Статистичні методи, теорія потоків, подій
 6. Технологія створення програмних продуктів
 7. Крос-платформне програмування (Python)
 8. Комп’ютерна графіка
 9. Менеджмент
 10. Техніка і технології в АПК
 11. Організація виробництва
 12. Основи екологічного моніторингу
 13. Типові технологічні об'єкти с. -г. виробництва
 14. Системи бухгалтерського обліку
 15. Історія української державності
 16. Інженерія програмного забезпечення

 Вибіркові дисципліни (6 семестр)

 1. Фінансові технології та інтернет-торгівля
 2. Програмна технологія .NET
 3. Архітектура комп'ютерів
 4. Основи інтернету речей
 5. Веб-програмування
 6. Технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва та тваринництва
 7. Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем
 8. Теорія розпізнавання образів
 9. Захист даних і безпека інформаційних систем
 10. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 11. Спеціалізовані комп'ютери
 12. Технічні засоби передачі інформації
 13. Економетрика
 14. Ризики інформаційної безпеки
 15. Управління проектами
 16. Електронний маркетинг
 17. Сучасні засоби менеджменту програмних проектів
 18. Основи прогнозування та моделювання у соціальній сфері
 19. Основи ГІС та ДЗЗ

Вибіркові дисципліни (7 семестр) 

 1. Вебаналітика
 2. Кросплатформне програмування (Java)
 3. Технології хмарних обчислень
 4. Імітаційне моделювання
 5. Автоматизовані системи управління технологічними процесами
 6. Інструментальні засоби IBM SPSS
 7. Комп'ютерні мережі
 8. Операційна система Linux
 9. Аналітика та прогнозування з Python
 10. Теорія нечітких множин
 11. Системне програмне забезпечення
 12. Економіка та організація виробництва програмних продуктів
 13. Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів
 14. 3D-моделювання та друк
 15. Мікропроцесорні системи управління
 16. Методи прогнозування
 17. Електронна комерція
 18. Менеджмент проектів програмного забезпечення
 19. Пристрої зв'язку з об'єктом
 20. Моделювання економічної динаміки
 21. Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Вибіркові дисципліни (8 семестр) 

 1. Проектування ІС
 2. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
 3. Апаратно-програмні засоби ГІС
 4. Безпека розробки і підтримки додатків
 5. Системи підтримки прийняття рішень
 6. Програмування мобільних додатків
 7. Підприємництво в ІТ-сфері
 8. Мобільні інформаційні технології
 9. Технологія блокчейн
 10. Адміністрування комп'ютерних мереж
 11. Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій
 12. Технології комп’ютерного проектування
 13. Технології розподіленого програмування
 14. Програмування в середовищі сучасних ОС
 15. Моделі економічної динаміки
 16. Інтелектуальний аналіз даних
 17. Економіка програмного забезпечення
 18. Мобільні комп'ютерні системи
 19. Управління веб-контентом
 20. Штучний інтелект в інформаційних системах
 21. Прикладна економетрика
 22. Безпека програм та даних
 23. Системи КЕЕМ
 24. Ризики аграрного бізнесу
 25. Віртуалізація та системи зберігання даних
 26. Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 27. Цифрові технології в бізнесі
 28. Розподілені системи обробки інформації
 29. Інформаційні технології моніторингу довкілля

 

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ОС «БАКАЛАВР» факультету ІТ на 2023-2024 навчальний рік 

 

 Вибіркові дисципліни (5 семестр) 

 1. Аналітика з R
 2. Безпека та аудит безпроводових та рухомих мереж
 3. Інтерфейси взаємодії з людиною
 4. Інженерія програмного забезпечення
 5. Крос-платформне програмування
 6. Основи екологічного моніторингу
 7. Паралельні та розподілені обчислення
 8. Прикладні аспекти побудови систем захисту інформації
 9. Комп’ютерна графіка
 10. Комп’ютерні технології в АПК
 11. Менеджмент
 12. Статистичні методи, теорія потоків, подій
 13. Технічні засоби передачі інформації
 14. Технології комп’ютерного проектування

 Вибіркові дисципліни (6 семестр) 

 1. Основи інтернету речей
 2. Візуалізація даних з Python
 3. Економіка та бізнес
 4. Спеціалізовані комп'ютери
 5. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 6. Робототехніка
 7. Стандарти інформаційної та кібернетичної безпеки
 8. Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем
 9. Управління проектами розробки комп'ютерних систем
 10. Вебаналітика
 11. Управління доступом
 12. Інформаційна безпека економічних систем
 13. Управління проектами
 14. Мікропроцесорні системи управління
 15. Інтелектуальні системи
 16. Ризики інформаційної безпеки
 17. Комп'ютерна електроніка

Вибіркові дисципліни (7 семестр) 

 1. Веб-технології та веб-дизайн
 2. Ліцензування і сертифікація засобів захисту інформації
 3. Мережні інформаційні технології
 4. Програмна технологія .NET
 5. Системний аналіз
 6. Операційна система Linux
 7. Інструментальні засоби IBM SPSS
 8. Мережні інформаційні технології
 9. Безпека при експлуатації і обслуговуванні ІТ систем
 10. Теорія прийняття рішень
 11. Програмування на мові Java
 12. Системне програмне забезпечення
 13. 3D-моделювання
 14. Основи аудиту інформаційної безпеки
 15. Організація виробництва
 16. Системи моніторингу загроз та атак
 17. Інформаційно-психологічне протиборство
 18. Технології захисту інформації
 19. Економіка програмного забезпечення

Вибіркові дисципліни (8 семестр) 

 1. Математичні моделі аграрного сектору
 2. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
 3. Апаратно-програмні засоби ГІС
 4. Безпека розробки і підтримки додатків
 5. Прикладна економетрика
 6. Економетричні моделі цифрової економіки
 7. Програмування мобільних пристроїв
 8. Імітаційне моделювання
 9. Операційні системи реального часу
 10. Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки
 11. Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 12. Технології комп’ютерного проектування
 13. Мобільні комп'ютерні системи
 14. Моделювання економічної динаміки
 15. Системи КЕЕМ
 16. Програмування в середовищі сучасних ОС
 17. Продукти та послуги інформаційної безпеки
 18. Фінансові технології та інтернет-торгівля
 19. Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
 20. ГІС РЧ
 21. Машинне навчання
 22. Адміністрування комп'ютерних мереж
 23. Проектування комп'ютерних мереж в СКС
 24. Цифрові технології в бізнесі
 25. Управління веб-контентом

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook