Факультет інформаційних технологій

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність факультету спрямована на участь у міжнародних проектах (програмах), виставках, семінарах, конференціях, наукових публікаціях у зарубіжних виданнях.

Основними напрямами міжнародної діяльності факультету є

  • Залучення студентів до участі в міжнародних освітніх програмах  за безпосередньої участі університетів-партнерів: Організація та участь у міжнародних проектах, конференціях, воркшопах в рамках співпраці із Вроцлавським природничим університетом (зокрема з центром дистанційного навчання)
  • Створення програм навчання студентів з одержанням подвійних дипломів: подання заявки на створення програми навчання студентів напряму підготовки комп’ютерні науки та відповідного факультету Словацького технологічного університету (м. Братислава);
  • Залучення іноземних експертів з різних галузей: організація спільного проекту з проектування вбудованих систем для потреб сільського господарства (факультет інформаційних технологій НУБіП України та Вроцлавський природничий університет);
  • Удосконалення  методичної  бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення взаємодії з іноземними університетами: Подання магістерської англомовної програми для підготовки магістрів спеціальності економічна кібернетика з Варшавським університетом наук про життя;
  • Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі: налагодження співпраці із Словацьким технологічним університетом (м. Братислава);
  • Реалізація програми мобільності студентів Еразмус+;
  • Розвиток партнерства в агропромисловій та природоохоронній сферах, сфері наук про життя між вітчизняними та іноземними установами і організаціями: спільні наукові проекти та комунікації з представниками FAO;
  • Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції: організація міжнародних конференцій на базі НУБіП України та університетів-партнерів; спільні публікації;
  • Участь у спільних міжнародних проектах,  конференціях, симпозіумах та круглих столах: участь у міжнародних проектах, конференціях, симпозіумах
Міжнародна діяльність факультету спрямована на участь у міжнародних проектах (програмах), виставках, семінарах, конференціях, збільшення  наукових публікацій у зарубіжних виданнях.
 
Активною була участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та виставках у 2016 році:
  1. Міжнародні заходи (конференції, семінари, воркшопи) із виїздом за кордон:

-       Другий Інноваційний форум «45 Градусов Северной Широты» в рамках Шостої Харбінскої Міжнародної виставки Науково-технічних Досягнень КНР. (м. Харбин);
-       Перша Харбінська українсько-китайська конференція по економічному та науково-технічному співробітництву, м. Харбін;
-       Міжнародна конференція «Інновації в економічному розвитку» (17-19 травня 2016р, м. Тбілісі, Грузія);
-       Міжнародна конференція «Технічні і природничі аспекти в будівництві та інженерії навколишнього середовища», Варшавський університет наук про життя  (6.06.2016 р., м. Варшава, Польща);
-       Міжнародна конференція "Фактори екологічної безпеки і стійкий глобальний розвиток для людини-сім'ї-суспільства", Ізраїльський культурний центр (06.12.2016р., м. Тель – Авів, Ізраїль);
-       Участь у Семінарі Technologies and Good Practices in Bologna Process Strategy implementation, University 3.0, Університет економіки м. Катовіце (Польща);
 

2.     Участь у міжнародних конференціях без виїзду за кордон:

-       Міжнародна науково-практична конференція "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство,економіка,адміністрування", 21-22.04.2016р., м.Рівне;
-       Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти",  12-13.05.2016р., м. Дрогобич;
-       155th EAAE Seminar & VII Large Farm Management Conference. "Structure changes analyses in agriculture", 20.09.16р., м. Київ;
-       Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів», присвяченої 65-річчю економічного факультету НУБіП України, 20-21.10.2016 р., м. Київ;
-       Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8.10.2016 р., м. Хмельницький;
-       ХХХVIII Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку», 15-16.04.2016р., м. Київ;
-       Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», 5.05.2016р., м. Київ;
-       Міжнародна конференція з питань використання ІКТ в освіті, наукових досліджень і промислових застосувань 12th International conference ICTERI 2016, 15-16.06.2016р., м. Київ;
-       VII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті – безпека в авіації і космічні технології», 19-20.09.2016р., м. Київ;
-       VII міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», 25-27.10.2016 р., м. Київ.
 

3.     Дистанційна участь у міжнародних конференціях:

-       Міжнародна науково-практична конференція «Экономика. Менеджмент. Современные проблемы и перспективы развития./ Economy. Zarządzanie. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.» Краков/Kraków, Poland, 29-30.04.2016р., м. Краків, Польща;
-       Міжнародна науково-практична конференція «Экономика. Менеджмент. Теоретические и практические аспекты развития современной науки/ Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» Ченстохова/Czestochowa (PL), 29-30.06.2016р., м. Ченстохова, Польща;
-       Міжнародна науково-практична конференція Экономика.  Менеджмент. Научные достижения, наработки, предложения  / Economy. Zarządzanie. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje Варшава/Warszawa, 29-30.09.2016р., м. Варшава, Польща.
 

Фото з ІІІ міжнародної конференції ”Цифрова освіта в природничих університетах" 

 
 
 
 
 
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015