Факультет інформаційних технологій

Навчальна робота

Навчальна робота на факультеті спрямована на підготовку сучасного фахівця, озброєного інноваційними технологіями для практичної діяльності в різних галузях економіки. Для навчання студентів залучаються спеціалісти провідних світових виробників технічного та програмного забезпечення таких як ІВМ, Microsoft, Intel, Cisco, Проком тощо.

Спеціальність «ЕКОНОМІКА» (Економічна кібернетика, Цифрова економіка) є унікальним поєднанням комп'ютерних, економічних дисциплін та інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечує можливість роботи в різних сферах цифрової економіки. Підготовка базується на використанні інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, знаннях нових інформаційних технологій з застосуванням Інтернету речей, великих даних, штучного інтелекту, цифрових смарт-технологій та системі знань зі спеціальних математичних дисциплін, теоретичних і професійних знаннях нових інформаційних технологій з використанням комп'ютерної техніки в економіці. Отримані знання дають можливість розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях; створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для бізнес-процесів. Ці програми дають переваги щодо шляхів цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття цифрових компетенцій, а також визначення сфер та проектів цифровізації внутрішнього ринку.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» готує фахівця широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Комп'ютерні науки – це галузь знань, науки, техніки та виробництва, яка охоплює дослідження теоретичних і методичних засад, розробку та створення технологій інформаційної індустрії. В процесі навчання студентом будуть набуті такі професійні та практичні навички: володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості та виробничих характеристик, розробки методів і систем штучного інтелекту та ін. Випускники напряму підготовки «Комп’ютерні науки» можуть працювати на посадах: інженер-програміст, адміністратор локальних і корпоративних мереж, фахівець з проектування і розвитку інформаційних та автоматизованих систем, систем штучного інтелекту та експертних систем, фахівець з Веб-дизайну тощо.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» надає студентам переваги, пов’язані з алгоритмічним мисленням, методами інженерного програмного забезпечення для реалізації програмного забезпечення для задоволення вимог до якості, надійності, виробничих характеристик. Практичне навчання студентів даного напряму підготовки спрямоване на оволодіння основними методами та технологіями розробки програмних систем. Програмна інженерія – це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці.

 Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» дозволяє випускникові в галузі програмування та програмного забезпечення в якості фахового програміста самостійно розробляти та використовувати системне та прикладне програмне забезпечення, зокрема розробляти та використовувати інформаційні системи, бази даних, системи автоматизованого проектування, інтерактивні системи, вбудовані програми для спеціалізованих комп’ютерних систем. В галузі апаратних засобів комп’ютерної техніки підготовка бакалавра з комп'ютерної інженерії дозволяє випускникові проектувати та розробляти на рівні окремих блоків та вузлів універсальні та спеціалізовані комп’ютерні системи контролери, адаптери, локальні, глобальні та корпоративні комп’ютерні мережі.

 Спеціальність «Кібербезпека» забезпечує отримання знань з програмування та комп’ютерної техніки, кібербезпеки, програмних та технічних методів захисту інформації, криптографії, правових та соціальних аспектів захисту інформації, а також менеджменту у сфері інформаційної безпеки. Кібербезпека – це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації. Фахівець з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. Дана професія є порівняно молодою й отримала широке розповсюдження у зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях – від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

 

     
  

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook