Якість проведення відкритих лекцій в березні на економічному факультеті

18 квітня 2024 року
  На економічному факультеті в березні 2024 року було проведено 13 відкритих лекційних заняття науково-педагогічними працівниками факультету.

  05 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Степасюк Людмила Михайлівна провела відкрите лекційне заняття на тему: «Майнові активи (ресурси) підприємства» для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності «Маркетинг» з дисципліни «Економіка підприємства».
  На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Вікторія Байдала, професор кафедри Тетяна Мірзоєва, доценти кафедри Тетяна Гуцул, Наталія Суліма, Віталій Нагорний, Лілія Ільків, асистент кафедри Ольга Рубан і старший викладач Лариса Коваленко та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, завідувач кафедри банківської справи та страхування, доцент Вікторія Костюк.
  В цілому колеги позитивно оцінили проведену лекцію, відзначили високий науковий і навчальний рівень володіння матеріалом, різноманітність методів і прийомів його подання.

 

  05 березня 2024 року асистент кафедри економіки Рубан Ольга Олександрівна провела відкриту лекцію «Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності» з дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» для студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка».
  На відкритій лекції були присутні: завідувачка кафедри економіки, професор Вікторія Байдала, к.е.н., доцент, д.е.н., викладачі кафедри: д.е.н., професор Тетяна Мірзоєва, к.е.н., доцент Олександр Балан, к.е.н., доцент Віталій Нагорний, к.е.н., доцент Іван Гаврилюк, к.е.н., доцент Наталія Суліма, к.е.н., доцент Тетяна Гуцул, старший викладач кафедри економіки Лариса Коваленко та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, завідувач кафедри банківської справи та страхування, доцент Вікторія Костюк.

  Студенти відмітили насиченість розповіді викладача прикладами з реальної роботи підприємств та перебування в постійному контакті зі студентами, що допомагає досягти мети навчального процесу.

 

  07 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки Тімченко Ольга Леонідівна провела відкриту лекцію з дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для 18 студентів з курсу спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» на тему: «Економіка країн Європи»
  На відкритій лекції були присутні: завідувач кафедри, д.е.н., професор Наталія Вдовенко, д.е.н. професор, д.е.н., професор, декан економічного факультету Анатолій Діброва, доценти Олена Кірейцева, Ольга Косяк, Юлія Перегуда, асистент Марина Павленко та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, завідувач кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Відкрите заняття отримало схвальні відгуки колег і студентів. 

  12 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Музиченко Андрій Олександрович прочитав відкриту лекцію на тему «Критерії оцінки ефективності проєктів» для 22 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 4 курсу та 2 курсу скороченого терміну навчання з дисципліни «Проектний аналіз»
  На відкритій лекції були присутні: д.е.н., професор Інна Лазаришина, д.е.н., професор Юлія Негода, к.е.н., доцент Леся Воляк, к.е.н., доцент Михайло Гузь, к.е.н., доцент Тетяна Куць, к.е.н., доцент Оксана Макарчук, к.е.н., доцент Алла Чухліб та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, завідувач кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Відкрита лекція була проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала позитивні відгуки колег і студентів.

  13 березня 2024 року доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Негода Юлія Володимирівна прочитала відкриту лекцію на тему «Система доходів бюджету» для 11 студентів 4 курсу та 2 ст.  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Бюджетна система».
  На відкритій лекції були присутні: заступники декана економічного факультету, доценти Леся Воляк та Віталій Нагорний, в.о. завідувача кафедри фінансів Наталія Швець, доценти кафедри фінансів: Інна Долженко, Лариса Олійник, Олександр Лабенко, Юлія Біляк та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, завідувач кафедри банківської справи та страхування, доцент Вікторія Костюк.
  Всі учасники освітнього процесу на відмінно оцінили якість проведення лекційного заняття та обмінялися враженнями.

  15 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки Кірейцева Олена Василівна прочитала відкриту лекцію на тему «Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності» для 16 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 4 курсу та 2 курсу скороченого терміну навчання з дисципліни «Державне регулювання економіки»
  На лекції були присутні: завідувач кафедри, д.е.н., професор Наталія Вдовенко Н.М., д.е.н. професор, д.е.н., професор, декан економічного факультету Анатолій Діброва, доценти Ольга Тімченко, Ольга Косяк, Юлія Перегуда, асистент Марина Павленко. та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, завідувач кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  За результатами відкритого лекційного заняття було проведено анкетування науково-педагогічних працівників та здобувачів, результати якого засвідчили високий професійно-методичний рівень проведеного заняття.

  19 березня 2024 року доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Швець Наталія Романівна прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» для 11 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на тему «Світовий фінансовий ринок».
  На відкритій лекції були присутні: д.е.н., професор кафедри фінансів Олена Лемішко, к.е.н., доценти кафедри фінансів: Оксана Стороженко, Зоя Тітенко, Олександр Лабенко, Інна Долженко, Лариса Олійник, Юлія Біляк та відповідальна особа від факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, завідувач кафедри банківської справи та страхування, доцент Вікторія Костюк.
  Аспіранти та науково-педагогічні працівники високо оцінили якість викладання, відзначили глибокий практичний досвід, високий організаційно-методичний та професійний рівень лектора.

  21 березня 2024 року відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку та оподаткування Мельянкової Людмили Василівни з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему «Облік праці та її оплати» для студентів ОС «Бакалавр», 3 курсу 5 групи ОП «Фінанси і кредит». Лекція була прочитана з використанням додатку для проведення відео-конференцій Zoom.
  На лекції були присутні: в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Володимир Литвиненко, д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко, к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування Олена Боярова, Тамара Гуренко, Світлана Дерев’янко, Наталія Кузик, Олена Колесникова, Тетяна Слєсар, Катерина Шевчук, к.е.н. ст. викладач Любов Миськів, ст. викладач Олег Криворот та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Студенти та науково-педагогічні працівники позитивно оцінили проведену лекцію, відзначили високий науковий рівень володіння матеріалом, його логічну послідовність, культуру мовлення викладача при проведенні заняття, вміння створити творчу та робочу атмосферу заняття, зацікавити студентів новим матеріалом.

  25 березня 2024 року доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування Любов Гуцаленко провела відкриту лекцію з дисципліни «Управлінський облік» на тему «Аналіз релевантності інформації та прийняття управлінських рішень» для студентів 3 курсу спеціальності «Облік і оподаткування».
  На лекції були присутні: заступник декана економічного факультету з навчальної роботи, к.е.н., доцент Леся Воляк; професор кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Інна Лазаришина; професор кафедри статистики та економічного аналізу Василь Савчук, д.е.н., професор; к.е.н доценти кафедри обліку та оподаткування Олена Боярова, Оксана Данілочкіна, Світлана Дерев'янко, Наталія Кузик, Володимир Литвиненко, Людмила Мельянкова, к.е.н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування Любов Миськів та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Студенти відзначили професіоналізм та доброзичливість лектора по відношенню до них.

  25 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Боярова Олена Анатоліївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Фінансова звітність» для студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» на тему «Звіт про власний капітал».
  На лекції були присутні: к.е.н., доцент в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко, к.е.н, доценти Світлана Дерев’янко, Наталія Кузик, Людмила Мельянкова та ст. викладач Олег Криворот та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, завідувач кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Викладач отримав від студентів схвалені відгуки за те, що лекція викладена в логічній послідовності, є зрозумілою і доступною для сприймання аудиторією.

  25 березня 2024 року кандидатом економічних наук, доцентом кафедри статистики та економічного аналізу Куць Тетяною Валеріївною була проведена відкрита лекція на тему «Аналіз основних засобів» для студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит» з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» Лекція відбулася онлайн, з використанням платформи Zoom.
  На лекції були присутні в.о. завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, к.е.н., доцент Андрій Музиченко, о. д.е.н., професор Інна Лазаришина, д.е.н., професор Юлія Негода, д.е.н., професор Василь Савчук, гарант освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» к.е.н., доцент Наталія Кузик, к.е.н., доцент Леся Воляк, к.е.н., доцент Михайло Гузь, к.е.н., доцент Оксана Макарчук, к.е.н., доцент Віталій Нагорний, к.е.н., доцент Олена Симоненко, к.е.н., доцент Алла Чухліб, к.е.н., доцент Анатолій Шиш та відповідальна від економічного факультету для здійснення контролю за якістю навчання, завідувач кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Вікторія Костюк.
  Лекція була проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала позитивні відгуки колег і студентів.

  25 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Литвиненко Володимир Сергійович провів відкриту лекцію з дисципліни «Діджитал облік в управлінні бізнесом» для студентів 1 курсу ОС «Магістр» спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Харчові технології» на тему «Методика створення і заповнення прайс-листів, налаштування знижок та умов продажів».
  На лекції були присутні: професорка кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Інна Лазаришина; професор кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Василь Савчук; доцент кафедри банківської справи та страхування, к.е.н. Олексій Муравський; к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування Олена Боярова, Оксана Данілочкіна, Світлана Дерев’янко, Олена Колеснікова, Наталія Кузик, Людмила Мельянкова, Катерина Шевчук; старші викладачі кафедри обліку та оподаткування, к.е.н. Любов Миськів, Олег Криворот  та відповідальна особа від економічного факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, завідувачка кафедри банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент Вікторія Костюк.
  Викладач отримав від студентів схвалені відгуки за те, що лекція викладена в логічній послідовності, є зрозумілою і доступною для сприймання аудиторією.

  26 березня 2024 року кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Шиш Анатолій Миколайович провів відкриту лекцію на тему «Аналіз трудового потенціалу підприємства» для студентів 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування» ОПП «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу» з дисципліни «Бізнес-аналіз». Лекція відбулася онлайн, з використанням платформи Zoom.
  На лекції були присутні в.о. завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, к.е.н., доцент Андрій Музиченко, д.е.н., професори кафедри статистики та економічного аналізу Інна Лазаришина та Василь Савчук, к.е.н., доценти кафедри статистики та економічного аналізу Михайло Гузь, Оксана Макарчук, Олена Симоненко, Алла Чухліб, Тетяна Куць, Леся Воляк та відповідальна особа від економічного факультету для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент Вікторія Костюк.
  Лекція була проведена на високому науковому і навчально-методичному рівні та одержала позитивні відгуки колег і студентів.

  Середній бал оцінювання якості проведення відкритих лекцій викладачами за 100-бальною шкалою становив 97%; 99%; 96%; 98%; 99%; 97%; 99%; 98%; 98%; 97%; 98%; 99%; 98, а студенти оцінювали за 50-бальною шкалою і середній бал становив 49; 49; 48; 49; 50; 48; 47; 50; 49; 48; 49; 49; 50%, що є високим показником. Лекції були проведені на високому, методичному рівні з використанням сучасних технічних засобів навчання.
  Перед лекціями всі викладачі розмістили на дошці оголошень та на сайтах кафедр тему, місце та час проведення лекцій: https://nubip.edu.ua/node/142904, https://nubip.edu.ua/node/142720, https://nubip.edu.ua/node/142905, https://nubip.edu.ua/node/143211, https://nubip.edu.ua/node/143299, https://nubip.edu.ua/node/143124, https://nubip.edu.ua/node/143499, https://nubip.edu.ua/node/143514, https://nubip.edu.ua/node/144135, https://nubip.edu.ua/node/144136, https://nubip.edu.ua/node/144138, https://nubip.edu.ua/node/144137, https://nubip.edu.ua/node/143769.
  Після проведення усіх лекцій відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедр та оприлюднено на сайті університету https://nubip.edu.ua/node/143171, https://nubip.edu.ua/node/142961, https://nubip.edu.ua/node/143804, https://nubip.edu.ua/node/143648, https://nubip.edu.ua/node/143495, https://nubip.edu.ua/node/143805, https://nubip.edu.ua/node/143986, https://nubip.edu.ua/node/144161, https://nubip.edu.ua/node/144350, https://nubip.edu.ua/node/144661, https://nubip.edu.ua/node/144521, https://nubip.edu.ua/node/144407, https://nubip.edu.ua/node/144632.

      Всі анкети викладачів та студентів були проаналізовано та передано до навчальної частини.

 

Костюк Вікторія,
відповідальна особа від економічного факультету
для здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook