Кафедра землевпорядного проектування

Наукова робота

        Наукова робота кафедри землевпорядного проектування пов’язана із питаннями землеустрою сільських та міських територій, пов’язані із економікою землекористування та регулюванням ринку земель, консолідацією земель, територіальним розвитком, управлінням сільськогосподарським землекористуванням, охороною земельних, водних та біотичних ресурсів.
Під керівництвом к.е.н., доц. Оксани Кустовської на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Просторовий розвиток та інженерна інфраструктура території». Робота у гуртку забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) із обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення.
         Завідувач кафедри д.е.н., доц. А.Г. Мартин разом із вченими кафедри геодезії та картографії бере участь виконанні науково-дослідної роботи на тему «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування». Також працівники кафедри землевпорядного проектування беруть участь у виконанні ініціативного дослідження на тему «Землеустрій територій як інструмент інвестиційної діяльності та впровадження інновацій».
        Прикладні дослідження вчених кафедри землевпорядного проектування у 2016 році була спрямовані на питання дерегуляції земельних відносин, спрощення доступу до земельних ресурсів, проведення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення, в т.ч. консолідації земель; подолання корупції у земельних відносинах; запровадження економічного обороту земель сільськогосподарського призначення; нормативно-правове забезпечення стандартизації та нормування в галузі охорони земель.
Результатами наукової роботи працівників кафедри стала низка наукових публікацій, основними з яких є монографії «Проблеми землевпорядного нормування в Україні» (А.Г. Мартин, Л.А. Гунько, І.Г. Колганова), «Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення» (О.В. Шевченко, А.Г. Мартин), «Планувальні та економічні проблеми розвитку землекористування сільських населених пунктів» (Ю.М. Палеха, А.Г. Мартин, Н.В. Мединська, І.І. Бегаль), «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування (І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, А.Г. Мартин та ін.), «Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні» (А.М.Третяк, Л.А. Гунько та ін.).
          Крім того. співробітниками кафедри землевпорядного проектування у 2016 році опубліковано 15 статей у міжнародних виданнях, 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті в інших виданнях. Результати досліджень також були представлені на 14 наукових конференціях і опубліковані загалом у 29 тезах доповідей.

           Крім того у 2016 р. вчені кафедри землевпорядного проектування НУБіП України взяли участь у круглому столі «Чи потрібен Земельний Кодекс Україні?» (м. Київ, 11 лютого 2016 р.), Міжнародному науково-методичному семінарі «Ведення кадастру нерухомості в Німеччині» (м. Київ, 16 лютого 2016 р.), всеукраїнських конференціях «Землевпорядкування та перспективи розвитку земельного законодавства» (м. Київ, 12 березня 2016 р.), «Екологічна мережа України в контексті формування природоохоронного землекористування: локальний рівень» (в рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України", 27 квітня 2016 року), «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Одеса, 27-28 травня 2016 р.), «Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, транскордонне співробітництво» (м. Каунас, Литва, 26 серпня 2016 р.), «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» (м. Київ, 23-24 вересня 2016 р.), міжнародному симпозіумі «Розвиток картографічної діяльності та геоінформаційних систем для потреб безпеки і оборони» (м. Київ, 7 жовтня 2016 р.), круглому столі в рамках проекту УНІАН-АГРО на тему «Ринок землі в Україні: бути чи не бути?» (м. Київ, 12 жовтня 2016 р.), міжнародному науково-практичному семінарі «Прозорість і профілактика корупції в управлінні земельними ресурсами» (м. Київ, 25 жовтня 2016 р.) тощо.
            Співробітниками кафедри опубліковані підручники «Математичні методи і моделі в землеустрої» (А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривовʼяз), «Історія земельних відносин і землеустрою в Україні» (А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.П. Гетманьчик), навчальні посібники «Управління якістю землевпорядних робіт» (А.Г. Мартин, Л.А. Гунько, І.Г. Колганова), «Інженерна інфраструктура територій» (О.В. Кустовська), «Землеустрій. Частина І» (А.Г. Мартин, Т.М. Прядка, О.В. Кустовська, Л.А. Гунько, О.М. Чумаченко, І.П. Гетманьчик, І.Г. Колганова), «Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні» (А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.А. Гунько), «Землевпорядне проектування. Частина 5» (І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, А.Г. Мартин), «Реєстрація прав власності на землю» (А.Г. Мартин, О.В. Тихенко).

          На кафедрі здійснюється підготовка докторантів та аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони природи, в якій на даний час навчається 4 аспіранти. У 2016 році під керівництвом д.е.н., доц. А.Г. Мартина захистив кандидатську дисертацію Шевченко О.В., попередній захист пройшла аспірантки Б.М. Ярова та О.М. Лихогруд, завершив написання докторської дисертації к.е.н. А.О. Кошель.
          При кафедрі результативно функціонує магістратура за спеціальністю – 193 «геодезія та землеустрій» – у 2016 році захистили роботи 13 магістрів виробничої денної та 7 магістрів заочної форми навчання.

            Кафедра землевпорядного проектування виступила організатором проведення Всеукраїнського круглого столу «Чи потрібен Земельний кодекс Україні?» (11.02.2016 р.), який був присвячений важливому і дискусійному питанню врегулювання земельного права. Його учасники спробували знайти відповідь на неоднозначне запитання, чи залишити Земельний кодекс, а чи здійснювати регулювання земельних відносин сукупністю інших діючих законодавчих актів?

        Основні напрями наукової роботи кафедри пов’язані із економікою землекористування та регулюванням ринку земель, консолідацією земель, просторовим розвитком, управлінням сільськогосподарським землекористуванням, охороною земельних, водних та біотичних ресурсів.

              Співробітники кафедри, а також аспіранти та магістри, проводять дослідження за такими темами:
• розроблення економічного механізму регулювання земельних відносин;
• управління земельно-ресурсним потенціалом на основі програмно-цільового підходу;
• державне регулювання ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення, в т.ч. управління землями державної власності, викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб;
• удосконалення платності землекористування, удосконалення науково-методичних засад нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок;
• удосконалення економічного механізму відповідальності порушників земельного законодавства;
• розроблення нормативів у сфері охорони та використання земель, а також запровадження їх у процес розробки документації із землеустрою та при встановленні обмежень у використанні земель;
• розробка критеріїв та методів моніторингу ефективності використання земель державної власності;
• відновлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь у зональних системах землекористування, у тому числі зменшення розораності земельного фонду та збільшення лісистості території;
• забезпечення спеціальних режимів використання особливо цінних земель;
• еколого-економічне обґрунтування структури землеволодінь і землекористувань, організації сівозмін та впорядкування угідь, а також класифікації земель за придатністю для різних видів використання.
       У процесі проведення наукових досліджень кафедра активно співпрацює із НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин, кафедрою геодезії та картографії, кафедрою управління земельними ресурсами НУБіП України.
       На кафедрі здійснюється підготовка докторантів та аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
       Результати наукових досліджень співробітників кафедри, аспірантів та магістрів регулярно публікуються у спеціалізованих наукових журналах «Землевпорядний вісник», «Землеустрій та кадастр», «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook