Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

Здобутки кафедри

Наші здобутки

 У сфері навчально-методичної та наукової роботи здобутками кафедри є значна кількість виданих навчальних та наукових праць. До здобутків кафедри можна віднести також професійне та наукове зростання працівників. Так, зокрема, у 2012-2013 рр. науковий ступінь кандидата економічних наук здобули Гальчинська Ю.М., Арестенко В.В. та Гапоненко Т.М., у 2015 році науковий ступінь доктора економічних наук здобув Буряк Р.І., у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію Четверик О.В.

Серед інших здобутків кафедри слід відзначити успішну участь викладачів та студентів у різноманітних проектах, конкурсах, олімпіадах. Серед них:

- Участь у Програмі «Енергоефективні університетські містечка» Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (координатор групи менеджерів з інформаційної кампанії к.е.н., доцент Рябчик А.В.) (І місце).

- Участь у конкурсі між гуртожитками пілотних ВНЗ на зменшення споживання енергії за програмою «Енергоефективні університетські містечка» Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». Координатор кампанії к.е.н., доцент Рябчик А.В.) (І місце).

         - Участь у міжнародній програмі Faculty exchange programe  у 2012 та 2013 роках Гальчинської Ю.М., Арестенко В.В. та успішне проходження, участь в міжнародних програмах Erasmus+ та Юнеско у 2016 році к.е.н. Гальчинської Ю.М.

 - Перемога у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Маркетинг": у 2016 році студентка ОС «Бакалавр» Тетяна Луцко посіла почесне ІІ місце (керівник к.е.н., доцент Бабічева О.І.).

- Перемога 2 роки поспіль у конкурсі студентських наукових гуртків у 2015 та 2016 рр. (І місце).

- керівництво аспірантами з країн Східної Європи Л. Гриневич (Польща), Я. Галова (Словаччина)  у 2014- 2015 рр. (науковий керівник д.е.н. Ларіна Я.С.);

- Участь доцента кафедри Буряка Р.І. у міжнародному турнірі з якості країн Центральної та Східної Європи як експерта Європейського фонду управління якістю (щорічно).

- Нагородження почесною грамотою (ІІІ місце) студентки спеціальності «Маркетинг» Юлії Поспеєвої за участь у конкурсі «Молодь опановує маркетинг» (2016 р.)

- Нагородження Подякою д.е.н. Ларіної Я.С., д.е.н. Буряка Р.І. «За Заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України».

- Проведення кафедрою на високому рівні Міжнародної конференції «Маркетинг і логістика в агробізнесі» (жовтень 2016), студентських науково-практичних конференцій: активна участь студентів в означених заходах.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)