Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

Науково-дослідна робота

Кафедрою маркетингу та міжнародної торгівлі здійснюється наукова робота, пов’язана із завданнями й напрямками основної діяльності.

Так, на кафедрі маркетингу та міжнародної торгівлі при виконанні науково-дослідної роботи №110/343-пр (№ держреєстрації 0110U002851) «Розробка маркетингових інструментів мінімізації економічних ризиків на сільськогосподарських підприємствах» (Керівник – проф. Чеботар С.І.) у 2010-2012 роках одержані наступні результати.

У процесі проведення наукових досліджень: здійснено аналіз пріоритетності виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами; обґрунтовано методологічні підходи до управління якістю діяльності сільськогосподарських підприємств як чинника мінімізації їх економічних ризиків; розроблено маркетингові інструменти мінімізації цінових ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств; запропоновано методичні підходи щодо проведення маркетингових досліджень та прогнозування мінімально обтяжених ризиками ринків збуту сільськогосподарської продукції; ідентифіковано економічні ризики в маркетинговій товарній політиці сільськогосподарських підприємств та розроблено методи їх мінімізації; здійснено діагностику стану ризик-менеджменту в управлінні товарною політикою сільськогосподарських підприємств; сформовано заходи щодо мінімізації економічних ризиків при виборі каналів розподілу продукції сільськогосподарськими підприємствами.

Розроблено методичні рекомендації стосовно використання маркетингових досліджень та складових комплексу маркетингу для оцінки і мінімізації економічних ризиків у діяльності сільськогосподарських підприємств, які було апробовано та впроваджено у таких сільськогосподарських підприємствах: СТОВ «Степ-Агро», СФГ «Богданюка», ПП «СТ-АГРО».

За результатами досліджень в межах науково-дослідної роботи було опубліковано 14 наукових статей у фахових виданнях (обсягом 11 ум. друк. арк.). Підготовлено та надруковано методичні рекомендації розроблені на основі результатів науково-дослідної роботи «Розробка маркетингових інструментів мінімізації економічних ризиків на сільськогосподарських підприємствах» (обсягом 2,12 ум. друк. арк.)., а також підготовлено та видано колективну монографію «Мінімізація економічних ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах маркетингу» (обсягом 26 ум. друк. арк.).

З листопада 2013 р. науково-педагогічні працівники кафедри працюють над виконанням ініціативної науково-дослідної роботи на тему «Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств АПК»

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015