Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту: здобутки 2021 року, плани на майбутнє

11 січня 2022 року
     Не дивлячись на виклики, пов’язані із продовженням роботи і навчання у змішаному форматі, 2021 рік для кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту виявився багатим на освітні та наукові події. Цікаві зустрічі, новаторство та плідна праця науково-педагогічного колективу під керівництвом доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Лідії Василівни Шинкарук – це те, чим жила кафедра протягом цього року.

     Вже шостий рік поспіль освітня програма «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» набуває надзвичайної популярності серед вступників до магістратури завдяки практичній спрямованості та інноваційним методикам, які застосовуються у підготовці фахівців. Якість професійної підготовки магістрів забезпечується завдяки систематичному удосконаленню структури навчального процесу, розробленню нових освітніх продуктів, впровадженню компетентнісного підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання із використанням можливостей інформатизації та комп’ютеризації.

     Навчаючись за освітньою програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» магістри мають унікальну можливість отримання подвійних дипломів відповідно до угод із Поморською академією (Польща) та Університетом Foggia (Італія), які підписано Національним університетом біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри.

     Серед основних напрямів розвитку міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України є розширення можливостей для здобуття якісної вищої освіти іноземними студентами в стінах університету. І цьогоріч продовжено набір на англомовну освітньо-професійну програму «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» студентів з Китайської Народної Республіки. На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту створені всі умови для навчання іноземних студентів: наявність відповідної організаційної бази, матеріально-технічного обладнання лабораторії інвестиційного проектування, в якій будуть проходити заняття. Ключову роль в освітньому процесі іноземців відіграє і висока професійна компетентність викладачів кафедри , які викладають англійською мовою фахові дисципліни.

 

     Варто відмітити, що на факультеті аграрного менеджменту уже багато років поспіль успішно реалізується такий напрямок роботи, як введення у навчальний процес та організація викладання дисциплін англійською мовою. Це включає в себе, по-перше, викладання фахових дисциплін у групах студентів-іноземців, які навчаються на як на бакалавраті, так і на магістратурі. По-друге, викладання дисциплін англійською мовою в англомовних групах студентів-українців. Варто відмітити, що деякі групи на факультеті сформовані зі студентів з України та інших країн світу.

     В цілому, на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту, триває робота щодо удосконалення рівня викладання англійською мовою. Наявний уже досвід роботи є позитивним та корисним, однак вимоги постійно зростають, тому потрібно гідно на них реагувати, приймаючи виклики сучасності.

 

     Розширення міжнародного співробітництва зі світовими університетами є одним із пріоритетів розвитку факультету аграрного менеджменту загалом і кафедри зокрема. Підвищення рівня професійної підготовки викладачів кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту здійснювалося у відповідності до плану розвитку кафедри шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та стажувань (у т.ч. міжнародних). Протягом 2021 р. викладачами кафедри пройдено більше 20 таких курсів та стажувань у провідних університетах, центрах України, Польщі, Словаччини, Латвії, Литви тощо.

     Одним із основних напрямків роботи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту є підготовка і підтримка студентів в реалізації їх власного потенціалу, спроби представити не тільки свої ідеї, а й провести їх апробації. Саме тому четвертий рік поспіль кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту в рамках магістерської програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» запрошує представників бізнесу, потенційних роботодавців у ролі журі та талановиту і амбіційну молодь для презентації своїх ідей на Всеукраїнському конкурсі студентських проектів «Від ідеї до успіху».

     Високий професіоналізм викладачів, чітко спланована освітня програма, інноваційні методики, ознайомлення студентів із досвідом провідних науковців та успішних підприємців дозволили досягти гарних результатів. І саме результати конкурсу вкотре довели як важливість розвитку магістерської програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», так і необхідність продовження викладання студентам інших факультетів циклу дисциплін «Основи бізнес-проектування», «Управління соціальними проектами» та «Виробничий менеджмент», які забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри.

  

     Ще одним підтвердженням цього є участь магістрів 1 року навчання спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» в процесі опанування фахових дисциплін в створенні соціально орієнтованих бізнес-проєктів в режимі онлайн, використовуючи Social Innovation Platform від Української соціальної академії. Проєкт відбувається за підтримки і фінансування Програми ЄС «Erasmus+», метою якої є розвиток соціального підприємництва в Україні. Заходи такого формату є чудовим майданчиком для розвитку подальшої співпраці молодих стартаперів з потенційними роботодавцями, яких приємно вражає «зрілість» ідей конкурсантів, актуальність і креативність проєктів.

     Цілком зрозуміло, що роль молоді в економічному розвитку загалом, та розвитку аграрного сектору, зокрема, постійно зростає. Тільки дослухаючись до думок молодого покоління, можна сформувати конкретні стратегічні орієнтири на майбутнє. Тому не менш важливою подією в житті кафедри стала V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Роль молоді у розвитку АПК України», яка відбулася завдяки плідній співпраці науково-педагогічних працівників кафедр виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту і соціальної роботи та реабілітації гуманітарно-педагогічного факультету.

     Цього року відбулась і чергова Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору», яку вже вп’яте проводить кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту. Потрібно зауважити, що дана конференція вже стала традиційною і пізнаваною серед науковців та проводиться щорічно восени, а виступити на ній за останні п’ять років мали можливість відомі в Україні та на міжнародному рівні представники науки та бізнесу, політики, державні діячі. Водночас, важливим є той факт, що до участі у конференції постійно залучаються студенти, представники нового покоління, які мають можливість висловлювати свої думки та погляди, долучатись до обговорень актуальних питань.

 

 

     Протягом 2021 року науковці кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту продовжили приймати активну участь у розробці законопроектів України. Зокрема, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лідія Шинкарук взяла безпосередню участь в розробці Закону України «Про публічні закупівлі», який після двох років обговорень, пошуків спільних рішень, збору підписів на підтримку, плідної роботи над законопроектом загалом, 16 грудня 2021 р. Верховна Рада України ухвалила 323-ма голосами. Даний закон є важливим для українських виробників та зростання української економіки.

 

     Співробітники кафедри та магістри освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» беруть активну участь і в інших міжнародних та всеукраїнських конференціях, форумах, круглих столах, тренінгах, зустрічах. Зокрема, цьогоріч вони взяли участь у:

  • семінарі з дисицпліни «Європейська соціальна політика» в рамках реалізації проєкту Jean Monnet Chair «Social and Cultural Aspects of EU Studies» (SCAES), який провела доктор економічних наук, професор кафедри Дєліні Марина Миколаївна

 

  • семінарі по збереженню навколишнього середовища, який був організований Австрійським навчальним центром з питань миру та врегулювання конфліктів (ASPR)

 

  • Міжнародній конференції «Інтернаціоналізація закладів вищої освіти: міжнародні проекти і розвиток наукової кар‘єри», співорганізатором якої була кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

 

  • Міжнародній конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» в рамках EUGreenWeek 2021 Partner Event та імплементації проектів Жана Монне — JN Project «EU Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development» та JM Chair «Social and Cultural Aspects of. Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту виступила співорганізатором, зокрема в організації круглого столу «Екологічна відповідальність в освітньому просторі»

 

  • літній школі «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку», яка організована в рамках імплементації проекту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA–EPPJMO–CHAIR. Викладачі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту є партнерами зазначених проектів та співорганізаторами заходів

 

  • Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті», проведеної в рамках проєкту кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR від ERASMUS +

  • OPENFAM: кращі дисципліни від кращих лекторів для слухачів профільної школи з економіки. Лекція з «Основ бізнес-проєктування».

     Навчання за програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» – це не лише можливість отримання студентами ґрунтовних теоретичних знань, а й перспектива набуття практичного досвіду впровадження отриманих знань та висвітлення їх в успішних прикладах підприємництва та проектної діяльності, побудови фінансових моделей інвестиційних проектів, планування власного бізнесу, пошуку потенційних інвесторів та проведення переговорів, підготовки заявок до міжнародних програм і грантів. В рамках традиції кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту продовжує зустрічі студентів з практиками:

  • зустріч власника проєкту Fizo Марини Миринда зі студентами. Під час заходу вона чесно розповіла про специфіку невеличкого стартапу з мінімальними інвестиціями, про те, скільки треба «виношувати» ідею свого бізнесу та які можуть бути «підводні камені» у такого стартапу, а також про особливості ведення операційної діяльності

  • онлайн-зустріч студентів та науково-педагогічних працівників кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту з в.о. директора державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" Євгеном Бондаренком. Під час зустрічі керівник центру представив діючі проєкти і хаби, поділився планами на майбутнє та запросив як долучатися до проектів центру (були надані посилання), так і реалізовувати свої проєкти через Молодіжний центр

 

  • зустріч із запрошеним гостем Уляною Тарас, PhD, екологом, керівником ГО “Екологічний клуб ПОЛе” і ГО “Українські жінки в агро”.

 

     Нові досягнення продемонстрував у 2021 році і науковий гурток «Менеджмент і сьогодення» кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, який посів друге місце у конкурсі гуртків університету на Х «Фестивалі студентської науки – 2021».

     Також цьогоріч студенти прийняли участь у Всеукраїнському кейс-чемпіонаті спільноти Casers «SkillsUp: 5 кейсів від громад України», кейс від Таращанської ТГ «Оцінка інвестиційної привабливості ділянки для будівництва елеватора». Даний проєкт був високо оцінений журі та був представлений у фіналі конкурсу.

     Для забезпечення якісного освітнього процесу протягом літа на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту суттєво оновлено навчально-наукову лабораторію інвестиційного проектування. За рахунок залучених коштів від виконання проєкту зі створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатору для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості було придбано смарт-дошку, 6 комп’ютерів та 1 ноутбук.

 

     В жовтні 2021 р. на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту пройшла атестація навчально-наукової лабораторії з інвестиційного проектування. Комісія відзначила комфортність аудиторії, наявність всього необхідного сучасного обладнання для проведення пар на високому рівні та перевірила наявність необхідного програмного забезпечення з проектного менеджменту.

 

     Високий рівень фахової підготовки підтвердили студенти освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» під час захисту магістерських робіт. Члени комісії та присутні звернули особливу увагу на те, що випускниками представлені неординарні, підготовлені на високому рівні, проекти. Приємно бачити, що все більше молоді усвідомлює необхідність отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей, підвищення рівня майстерності та кар’єрного зростання. Більшість цьогорічних випускників вже мають освіту юристів, хіміків, спеціалістів з ветеринарної медицини. Але бажання розпочати власну справу надихнуло їх на навчання проектному менеджменту. І саме такий симбіоз освіт – запорука отримання гарного результату своєї діяльності!

     Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту готова прийняти на навчання нових студентів, тому, не дивлячись на карантинні обмеження, протягом року провадила потужну профорієнтаційну роботу в школах, ліцеях, гімназіях не тільки м. Києва та області, а й всієї України, приймала активну участь у Дні відкритих дверей НУБіП України.

 

    Також для учнів навчальних закладів та студентів коледжів кафедра є організатором Всеукраїнських турнірів «Управлінські перегони», які дають можливість майбутнім абітурієнтам познайомитися зі спеціальністю «Менеджмент», а також показати свої знання з менеджменту та проявили свої управлінські здібності працюючи над кейсом «Фінансовий менеджер». Окрім дипломів та подарунків переможцям турнірів було запропоновано подарунковий курс «Стрес-менеджмент та конфліктологія», який проводився кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту у співпраці з кафедрою психології.

 

 

  

     З ініціативи декана факультету агарного менеджменту А.Д. Остапчука та професора кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Л.В. Шинкарук цього року продовжено курси підготовки для здачі ЄВІ з англійської мови для тих студентів 4 курсу факультету аграрного менеджменту, які мають бажання продовжити своє навчання в магістратурі.

     2022 рік кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту зустрічає новими перспективами. Нові реалії змусили колектив кафедри напрацювати нову систему роботи, за якою ми зможемо надалі вдало працювати. Та попереду у нас удосконалені плани з організації набору студентів, поглиблення їхньої практичної підготовки та розширення можливостей працевлаштування, підтримки наукових і проектних студентських ініціатив, удосконалення напрямів наукової та навчально-методичної роботи, розвитку міжнародної діяльності та впровадження інноваційних підходів у проведення заходів із популяризації навчання в нашому університеті. В новому році заплановано також розширення діяльності навчально-наукової лабораторії з інвестиційного проектування у напрямі надання науково-консультаційних, дорадчих та інших послуг, пошуку інвесторів для реалізації проектів студентів і науково-педагогічних працівників кафедри та факультету аграрного менеджменту. У подальших планах також нові дослідження гуртка. Планується не зупинятися на досягнутих перемогам, узагальнювати результати з організації і проведення науково-дослідної роботи студентів, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах і конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Презентація кафедри

 

Лідія Шинкарук,
професор кафедри виробничого
та інвестиційного менеджменту

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook