Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, професор
Бикін Анатолій Вікторович

Тел.: 527-87-83

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України.
Вища освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1989.
Тема докторської дисертації: «Біоконверсія органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні нових видів добрив», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 06.01.06 - овочівництво, 1999.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: "Система застосування добрив", "Агрохімсервіс".
Сфера наукових інтересів: агрохімсервіс у рослинництві, інноваційні методи агрохімічного забезпечення за різних технологій вирощування сільськогосподарських рослин, діагностика живлення рослин, дорадництво.

 

 

Професор
Каленський Віктор Петрович

Тел.: 527-88-17

Кандидат сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
Вища освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1977.
Тема кандидатської дисертації: «Вплив довготривалого застосування добрив на вміст сполук азоту в ґрунті, урожай і якість культур в зоні Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 – агрохімія, 1985.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Агрохімія
Сфера наукових інтересів: інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Марчук Ілля Устимович

Тел.: 527-88-17

Вища освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1974
Тема кандидатської дисертації:«Вплив застосування добрив в зерно-буряковій сівозміні на агрохімічні властивості лучно-чорноземного карбонатного ґрунту, урожай і технологічні якості буряків цукрових», спеціальність 06.01.04 – агрохімія, 1981
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Агрохімія, Управління якістю продукції рослинництва, Діагностика живлення рослин та стратегії удобрення, Діагностика живлення рослин
Сфера наукових інтересів: діагностика живлення та стратегії удобрення сільськогосподарських культур
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Бикіна Ніна Миколаївна

Тел.: 527-87-83

 

Вища освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1989
Тема кандидатської дисертації: «Оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених ґрунтах Північного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2001
Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Методика агрохімічних досліджень, Управління умовами живлення рослин у закритому грунті за краплинного зрошення, Управління умовами живлення рослин
Сфера наукових інтересів: системи живлення овочевих культур, оптимізація живлення сільськогосподарських культур за ресурсоощадних технологій вирощування.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Пасічник Наталія Анатоліївна

Тел.: 527-88-17

Електронна пошта: [email protected]

 

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агроекологія, кваліфікація – вчений агроном, 1998.
Тема кандидатської дисертації:«Ефективність використання вуглеамофоски («Текос-3») при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених ґрунтах Північного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 – агрохімія, 2002.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Програмування врожаю, Біохімія рослин, Агрохімія, Наукові коммунікації в агрохімії і ґрунтознавстві.
Сфера наукових інтересів: оптимізація умов живлення та удобрення кукурудзи, застосування водорозчинних добрив, системи дистанційного зондування стану посівів.

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Генгало Олег Михайлович

Тел.: 527-88-17

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1999
Тема кандидатської дисертації: «Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 – агрохімія, 2003
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Управління якістю продукції рослинництва, Система застосування добрив, Застосування добрив у лісовому господарстві, Регулювання росту і мінерального живлення декоративних культур
Сфера наукових інтересів: раціональне використання добрив
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Логінова Ірина Валеріївна

Тел.: 524-88-17

Електронна пошта: [email protected]

 

Вища освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність – біологія, кваліфікація – викладач біології, вчитель хімії, валеології та екології, 2001
Тема кандидатської дисертації: «Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2005
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Агрохімія, Біохімія рослин, Моделі технологічного управління в агрохімсервісі, Стратегії управління агроценозами, Сучасні стратегії удобрення.
Сфера наукових інтересів: трансформація азоту в грунті, азотне живлення і удобрення рослин, сучасні методи діагностики живлення і удобрення сільськогосподарських культур, оптимізація умов живлення рослин мікроелементами. 

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грищенко Олег Володимирович

Тел.: 527-88-17

Вища освіта: Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 2004
Тема кандидатської дисертації:«Агрохімічна оцінка довготривалого використання добрив та ризогуміну при вирощуванні гороху в Правобережному Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2008
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Агрохімія, Система застосування добрив, Господарсько-організаційне забезпечення в агрохімсервісі
Сфера наукових інтересів: оптимізація живлення та удобрення зернобобових культур
 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, секретар кафедри
Бордюжа Надія Петрівна

Тел.: 527-87-83

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 2005
Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті Правобережного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2009
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Управління якістю продукції рослинництва, Агрохімія
Сфера наукових інтересів: управління якістю продукції рослинництва, інноваційні методи діагностики живлення та агрохімічного забезпечення сільськогосподарських рослин. 

 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Слюсар Олександр Васильович

Тел.: 527-88-17

 

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 2005
Тема кандидатської дисертації:«Агрохімічна оцінка використання добрив під суницю за її вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті в умовах Лівобережного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 - агрохімія, 2009
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Управління якістю продукції рослинництва
Сфера наукових інтересів: застосування водорозчинних комплексних добрив під сільськогосподарські культури

 

 

Завідувач лабораторії
Бордюжа Ігор Петрович

Тел.:

Вища освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, 2013
Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація живлення картоплі столової за вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Лівобережному Лісостепу України»
Сфера наукових інтересів: удосконалення методик проведення агрохімічних лабораторних досліджень.

 

Завідувач лабораторії
Мельничук Любов Дмитрівна

Тел.: 527-67-63

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 1995

 

Майстер виробничого навчання
Ющенко Наталія Леонідівна

Тел.: 527-67-63

 Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агрохімія і ґрунтознавство, кваліфікація – вчений агроном, 2001

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015