Приліпко Сергій Михайловичпрофесор кафедри публічного управління,

менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва,
в.о. завідувача кафедри

 

доктор наук з державного управління, доцент

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навч. корпус № 10, кімн. 212

 
   

 
Навчальні дисципліни: методологія та організація наукових досліджень, публічне управління, технологія стратегування в публічному управлінні, вступ до фаху.
 
Сфера наукових інтересів: публічне управління сталим розвитком сільських територій, механізми державного управління, інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності сільських територіальних громад, державно-приватне партнерство, міжнародні проекти технічної допомоги, професіоналізація публічних службовців.
 
Освіта: 2002 р. – диплом магістра за спеціальністю “Менеджмент організацій“, Уманська державна аграрна академія; 2014 р. – диплом магістра за спеціальністю “Державна служба”, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 
Аспірантура: 2003-2006 рр. – аспірантура Уманського державного аграрного університету, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - “Економіка та управління національним господарством”, тема дисертації: “Ефективність виробництва свинини в Україні”, науковий керівник – д.е.н., професор, академік П.Т. Саблук.
 
Докторантура: 2017-2019 рр. – докторантура на кафедрі публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - “Механізми державного управління”, тема дисертації: “Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні”, науковий консультант – д.держ.упр., професор Н.П. Кризина.
 
Досвід роботи: з 2007 по 2018 рр. працював в Уманському національному університеті садівництва на посадах старшого викладача, доцента, директора Інституту післядипломної освіти та дорадництва, завідувача кафедр менеджменту організацій, публічного управління та адміністрування; протягом 2018-2020 рр. працював на посаді доцента кафедри публічного управління та публічної служби в Національній академії державного управління при Президентові України. У НУБіП України працює з січня 2020 р. на посаді професора, а з 1 липня 2020 р. по даний час виконує обов’язки завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
 
Громадська діяльність: голова правління Уманського міського благодійного фонду “Софія” (2009-2010 рр.), голова науково-методичної комісії “Післядипломна освіта” Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України (2011-2015 рр.), заступник голови регіональної комісії зі складання кваліфікаційних іспитів для сільськогосподарських дорадників та експертів дорадників при Управлінні агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (2013-2018 рр.), заступник голови регіональної комісії зі складання кваліфікаційних іспитів для сільськогосподарських дорадників та експертів дорадників при Управлінні агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (з 2022 р.), виконавчий директор громадської організації “Інститут міжнародного співробітництва” (з 2016 р.).
 
 
Підвищення кваліфікації та стажування:
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, курс “Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності”, ECTS – 2 (60 год.), свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/017595-22 від 11.11.2022 р.

Академія цифрового розвитку. Навчальні курси “Цифрові інструменти Google для освіти” - базовий рівень, ECTS – 1 (30 год.), сертифікат № GDTfE-01-13034 від 08.08.2022р.; середній рівень, ECTS – 0,5 (15 год.), сертифікат № GDTfE-01-С-06754 від 15.08.2022; поглиблений рівень – ECTS – 0,5 (15 год.), сертифікат № GDTfE-01-П-03601 від 22.08.2022 р.

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України. Навчання про програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Основи теології та розробки тестових завдань», 22 вересня – 6 червня 2021 р., ECTS – 0,5 (14 год.), сертифікат від 15.09.2021 р.


Латвійський університет наук про життя і технологій, навчальний курс “Нові й інноваційні методи викладання”, ECTS – 6 (180 год.), сертифікат про участь у міжнародній програмі стажування № 2.5.-15/24 від 19.03.2021 р.

Проект “Німецько-український агрополітичний діалог” у співпраці з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), Галле, Німеччина. Онлайн курс “Актуальні вимоги до підготовки та публікації наукових праць з аграрної політики та економіки”, 22 лютого – 2 березня 2021 р., ECTS – 1 (30 год.), сертифікат від 02.03.2021 р.
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, курс з підготовки науково-педагогічних працівників НУБіП України з ділової та професійної англійської мови”, ECTS – 6 (180 год.), свідоцтво СС 00493706/013311-20 від 18.12.2020 р.
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, курс “Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу. Інструменти дистанційного навчання”, ECTS – 2 (60 год.), свідоцтво СС 00493706/011852-20 від 22.05.2020 р.
 
Стажування в Агентстві публічного управління та е-урядування (Осло, Королівство Норвегія) з питань навчання публічних службовців і застосування інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі у Королівстві Норвегія у рамках міжнародної освітньої програми для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ECTS – 2 (72 год.), сертифікат від 01.06.2019 р.
 
Вища школа менеджменту у Варшаві, Польща, курс “Державне управління в системі сучасних світових тенденцій ефективного багаторівневого управління”, ECTS – 4 (120 год.), сертифікат № 33/112/20018 від 19.12.2018 р.

Національна академія державного управління при Президентові України, навчальна програма міжнародної Літньої школи «Публічне управління: сучасні виклики та методи», 19-22 червня 2018 р., сертифікат від 22.06.2018 р.
 
Вища школа комунікацій і менеджменту у Познані, Польща, курс “Організація європейської освіти, наукові проекти і публікаційна діяльність”, ECTS – 3 (108 год.), сертифікат № ОК1787706 від 12.04.2018 р.
 
Національне агентство України з питань державної служби, курс “Формування громадянських компетентностей у державних службовців” для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, в рамках українсько-швейцарського проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”, ECTS – 3 (90 год.), сертифікат № 14122017-24 від 14.12.2017 р.
 
Латвійський центр сільських консультацій і освіти, м. Рига, Латвія, проект “Зміцнення системи консультацій для інтеграції сільського сектора у загальний ринок ЄС”, сертифікат від 20.10.2017 р.
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, курс “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”, ECTS – 3 (108 год.), свідоцтво СС 00493706/000440-16 від 17.06.2016 р.
 
Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Гданську; Відділ в Старому Полі, Польща, навчальна програма “Підтримка інституцій, які працюють в селі і в сільському господарстві в сфері вирішення актуальних найбільш важливих суспільно-економічних проблем України”, ECTS – 3 (108 год.), сертифікат № 01/BZ/2009 від 30.07.2009 р.
 
Участь у міжнародних проектах:

2022-2023 рр. - співвиконавець міжнародного науково-дослідного проекту «Багатовимірність кібербезпеки та її актуальність для функціонування міжнародних інституцій, національних лідерів і суспільства» (наукове завдання IX - Механізми забезпечення кібербезпеки в умовах воєнного стану);

2013-2016 рp. – експерт з розвитку сільськогосподарської кооперації, проект ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, Черкаська ОДА;
 
2015-2017 рp. – експерт з розвитку сільськогосподарської кооперації, проект “Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів” у рамках програми ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку України”, Управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА.
 
Подяки і нагороди: подяки Міністра аграрної політики та продовольства України, Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України; Почесні грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України, Черкаської обласної державної адміністрації; грамоти Головного управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.
 
Наукові здобутки: автор понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у т.ч. одноосібної монографії «Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика», колективних монографій з публічного управління та адміністрування у вітчизняних та іноземних виданнях, 2 практичних посібників «Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами» та «Концепція соціально-економічного розвитку села», наукових публікацій у фахових виданнях з державного управління.
 
МОНОГРАФІЇ
1. Prylipko, S. M.,Vasylieva, N. V. (2018), Project-oriented public administration for promoting sustainable development of rural areas through service co-operation under globalization. Public administration procedure in countries of the European Union: challenges of III millennium : collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 268-291.
2. Приліпко С. М. Грант як фінансовий інструмент вирішення проблем сільських територіальних громад органами місцевого самоврядування. Соціальний розвиток сільських регіонів : кол. монографія [Вип. 3] / за ред. А. М. Шатохіна, М. В. Костюк. Умань : ВПЦ “Візаві” (Вид-ць “Сочінський”), 2018. С. 71-77.
3. Приліпко С. М. Інституційне забезпечення розвитку кооперативних відносин в умовах глобалізації. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : монографія / авт. кол. викладачів, докторантів – виконавців НДР каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ : НАДУ, 2018. С. 45-61.
4. Приліпко С. М., Васильєва О. І. Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування у світлі децентралізації влади в Україні. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / авт. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін. ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ : НАДУ, 2018. С. 155-164.
5. Приліпко С. М. Європейська модель функціонування кооперативних організацій у аграрній сфері: досвід для України. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 378-391.
6. Vasylieva, O., Vasylieva, N. andPrylipko, S. (2019), “Professionalizationofpublic service in terms of reforming the territorial organization of power”, Innovations in Science: the Challenges of Our Time. Collective monograph. Volume 2. Chikago, Illinois, USA: Accent Graphics Communications & Publishing, pp. 172-183.
7. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія. Київ : ТОВ “Август Трейд”. 2019. 372 с. 
8. Приліпко С., Васильєва Н. Інноваційний механізм взаємодії органів публічної влади України з іншими суб’єктами публічного управління / Механізми нової регіональної політики: досвід ЄС та уроки для України : монографія / В.С. Куйбіда та ін.; за ред. В. С. Куйбіди, Л. І. Федулової, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2021. С. 316-332.
 
ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ, ЯКІ ЦИТУЮТЬСЯ У НАУКОВО-МЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS, WOS
      1. Prylipko, S., Shevchenko, N., Hryshchenko, O. (2016), Efficiency of small farms functioning in Ukraine. Economic Annals-ХХI. Vol. 158. Issue 3-4(2). P. 17-21.  (WOS/Scopus).
     2.   Prylipko, S.М, Vasylieva, N.V., Vasylieva, O.I., Kapitanets, S.V., FatkhutdinovaO.V. (2020), Approaches to the formation of Public Administration in the Context of Decentralization Reform in Ukraine. Cuestiones Políticas. Vol. 38, Núm. 66, Especial (1era parte), pp. 301-320.  (WOS).
     3. Prylipko S., Vasylieva N., Shatirishvili D., & Vasylieva O. (2020), Public administration of municipal transport in the capital of Ukraine based on client-oriented paradigm. Public Policy and Administration. Vol. 19, Nr. 4, pp. 129-141. (Scopus)
    4. Petrunenko, I., Vasylieva, N., Prylipko, S., Kryzyna, N., Lavrynenko, S., Zhuk I. Features of public-private partnership as an economic and legal tool for sustainable development. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, 18, #75, pp.794-802. DOI: 10.37394/23207.2021.18.75 (Scopus).
   5. Prylipko S., Vasylieva N., Kovalova O., Kulayets M., Bilous Y., Hnatenko I. Modeling of regional management of innovation activity: personnel policy, financial and credit and foreign economic activity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.11, November 2021. P. 43-48 (WOS ).
   6. Lipentsev, A., Prylipko, S., Shchurevych, L., Dynnyk, I., Kolomiiets,A., Pasichnyi, R. Features of the provision of administrative services by public authorities: EU experience. AD ALTA journal of Interdisciplinary Research. (12/01-XXIX), August, 2022. P. 6-11 (WOS ).  
   7. Pylypenko, N., Kryvokhyzha, Y., Rudych, A., Prylipko, S., & Tsebro, Y. (2023). Development of the Agricultural Sector and Ensuring Food Security in the Conditions of War. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 13 (2, Special Issue XXXVI). P. 172–175. https://doi.org/10.5281/zenodo.10561442
 
ПУБЛІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ
1.   Prуlipko S. (2018),Analysis of European practice in public administration by the development of rural areas and cooperation. Vědecký časopis “Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum”. Praha, Česká republika. Vol. 2 (46), pp. 43-52.
2. Prylipko S. M. (2018), Światowe doświadczenie administracji publicznej w zakresie rozwoju kooperacji i stosunków kooperacyjnych. Dziennik prac naukowych “Nauka i studia”. Przemysl, Poland : Zarządzanie. Vol. 6 (186),pp. 3-13.
3. Прилипко С.М. Правовые и организационные аспекты привлечения общественных объединений к формированию политики развития сельской кооперации в Украине. “Legea si Viata”. Nr. 3/3 (327) 2019. С. 78-82.
4. Prylipko, S.M., Vasylieva, N.V. (2019), Băncile cooperatiste în sistemul relaţiilor de cooperare: abordarea managementului public. Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), pp. 45-59. 
5. Prylipko, S., Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2019), Methodology of forming a comprehensive mechanism for public administration of service cooperation development in rural areas of Ukraine. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vol. 8, Issue-4S, pp. 152-156. 
 
 
ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Приліпко С. М. Неприбутковий статус суб'єктів обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 6.
2.   Приліпко С. М. Формування організаційного механізму проведення паспортизації для розробки регіональних програм розвитку обслуговуючої кооперації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 8.
3.   Приліпко С. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій. Збірник наук. пр. НАДУ при Президентові України. Київ : НАДУ. 2017. Вип. 2. С. 184-204.
4. Приліпко С. М. Публічне управління механізмами залучення інвестиційних ресурсів для розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2017. № 4 (60). С. 170-174.
5. Приліпко С. М. Механізми публічного управління концептуальними засадами сталого розвитку сільських територій на регіональному рівні. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін : зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. Серія : Державне управління. Маріуполь, ДонДУ, 2017. Т. XVIII, вип. 302. С. 193-203.
6. Приліпко С. М. Формування механізму публічного управління інформаційно-консультативним забезпеченням учасників кооперативного руху сільських територій. Науковий журнал “Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління”. 2018. № 1(78). С. 60-71.
7. Приліпко С. МПравові аспекти становлення та тенденції розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2018. № 1 (61). С. 145-149.
8.   Приліпко С. М. Специфіка публічного управління у сфері розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Право та державне управління : зб. наук. пр. ; за ред. О. В. Покатаєвої [у 2-х т]. Запоріжжя : КПУ, 2018. № 1 (30). Т. 2. С. 110-117.
9.   Приліпко С. М. Обслуговуюча кооперація як важливий елемент комплексного розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади. Право та державне управління : зб. наук. пр. ; за ред. О. В. Покатаєвої [у 2-х т.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. № 2 (31). Т. 2. С. 134-139.
10.   Приліпко С. М. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 94-99.
11. Приліпко С. М. Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічно-управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРIДУ НАДУ. 2018. Вип. 2 (37). С. 102-108.
12. Приліпко С. М. Диверсифікація напрямів публічного управління у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Науковий журнал “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського”. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29 (68). № 2. С. 97-102.
13. Приліпко С. М. Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2018. Вип. 1 (54). С. 260-267.
14. Приліпко С. М. Механізм публічного управління сферою послуг через організацію діяльності обслуговуючих кооперативів у сільських громадах. Науковий журнал “Публічне управління і адміністрування в Україні”. 2018. № 3. С. 73-78.
15.  Приліпко С. М. Концептуальні засади публічного управління комплексним розвитком сільських територій через активізацію діяльності обслуговуючих кооперативів. Публічне урядування. № 3(13) травень. Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. С. 176-187. 
16. Приліпко С. М. Публічне управління міжнародними проектами технічної допомоги у сфері розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. № 2 (19). С. 89-98.
17.   Приліпко С. М. Інноваційний механізм розвитку обслуговуючої кооперації у житловій та будівельно-експлуатаційній сферах у сільських територіальних громадах. Науковий журнал “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського”. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29 (68). № 5. С. 159-164.
18.  Приліпко С. М. Історія становлення та розвитку кооперативного руху в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Публічне урядування : збірник. № 2 (17). Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. С. 241-252.
19. Васильєва Н., Васильєва О., Приліпко С. Програмно-цільовий підхід як важливий інструмент фінансового механізму забезпечення сталого розвитку сільських територій через активізацію діяльності обслуговуючих кооперативів. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 2. С. 9-16. 20.
20. Приліпко С. М. Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2
21. Приліпко С. М. Публічне управління розвитком територій на основі реалізації проєктів державно-приватного партнерства на засадах сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.2
22. Васильєва О., Васильєва Н., Приліпко С. Професіоналізація публічних службовців – вимога успішності задекларованих в Україні реформ. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1. С. 18-25.
23. Приліпко С. Багаторівневе публічне управління комплексним розвитком сільських територій України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 118-121.
24. Приліпко С. М., Шевченко Н. О. Механізми співпраці органів публічної влади з громадськістю щодо реалізації еколого безпечних проєктів у сферах водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.4
25. Васильєва Н. В., Приліпко С. М. Доступність інфраструктури громадського транспорту для маломобільних груп населення: аналіз зарубіжного досвіду. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.6
26. Приліпко С.М. Нормативно-правові засади інформаційної відкритості та комунікаційної взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Науковий вісник: Державне управління. № 4(6). 2020. С. 232-251. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-4(6)-232-251
27. Приліпко С. М., Васильєва Н. В., Мухін В. М., Шевченко Н. О. Публічне управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.12.3
28. Приліпко С.М, Васильєва Н.В., Васильєва О.І. Державне управління розвитком експортного потенціалу підприємств країн східного партнерства. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 3. С. 17-22. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.3
29. Приліпко, С. М., Васильєва, Н. В., & Бойко, О. П. Комунікативна стратегія територіальної громади як інструмент залучення громадян до місцевих процесів: компетентнісний і гендерний підходи. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. № 3. С. 86-92. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.12
30. Приліпко С.М., Васильєва Н.В., Маркушин О.Г. Аналіз стану руйнувань інфраструктурних об’єктів в Ірпінській територіальній громаді Київської області. Право та державне управління. 2022. № 4. С. 221-228. https://doi.org/10.32840/pdu.2022.4.3131
31. Приліпко С. М., Валов О. В. Удосконалення організаційного механізму формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2023. №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-6-9022 
32. Приліпко С.М., Жиган Я.В. Роль малого та середнього бізнесу у формуванні економічного потенціалу територіальних громад на засадах сталого розвитку. Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. 2024. № 1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-1-9549
33. Васильєва О., Васильєва Н, Приліпко С. Професійне становлення службовців органів публічної влади: сучасні виклики. Публічне управління та регіональний розвиток. 2024. № 23. С. 107-122. https://doi.org/10.34132/pard2024.23.06
34. Васильєва Н., Приліпко С., Васильєва О., Шевченко Н. Пріоритетні напрями повоєнного екологічного відновлення як складової сталого розвитку українських територій. Науковий вісник: Державне управління. 2024. № 1 (15). С. 133-145. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2024-1(15)-133-145

 
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Приліпко С. М. Інвестиційно-інноваційні підходи до ведення аграрного бізнесу в умовах глобалізації економіки. Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 11-12 черв. 2011 р.). Умань, 2011. Ч. 2. С. 95-97.
2. Приліпко С. М. Інвестування у соціально-економічний розвиток села за рахунок грантів міжнародних проектів технічної допомоги. Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Харків, 24-25 квіт. 2013 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2013. С. 213-215.
3. Приліпко С. М. Залучення іноземних інвестицій у розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Кооперативні читання: 2014 рік : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 27–29 берез. 2014 р.). – Житомир : Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2014. С. 174-179.
4. Приліпко С. М. Європейський досвід інвестування соціально-економічного розвитку сільських територій. Організаційно-економічний та правовий механізм функціонування аграрного сектору економіки України : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 8 квіт. 2014 р.). Полтава : ПДАА, 2014. С. 85-88.
5. Приліпко С. М. Значення соціально-партнерських угод в інвестуванні соціально-економічного розвитку села. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 24-25 квіт. 2014 р.). Умань : ВПЦ “Візаві” (Вид-ць “Сочінський”), 2014. Ч. 2. С. 53-55.
6. Приліпко С. М. Інвестування засобів інформаційно-комунікаційного забезпечення як необхідна умова сталого соціально-економічного розвитку сільських територій. Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Харків, 24-25 квіт. 2014 р.) [у 2 ч.]. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2014. Ч. 1. С. 214-217.
7. Приліпко С. М. Роль державного регулювання у забезпеченні соціально-економічного розвитку сільських територій. Соціальний розвиток сільських регіонів : матер. Міжнар. наук.-прак. конф. (Умань, 2014 р.) ; за ред. А. М. Шатохіна. Умань : ВПЦ “Візаві” (Вид-ць “Сочінський”), 2014. Вип. ІІ. С. 21-26.
8. Приліпко С. М. Реформування соціальної сфери села за європейськими принципами. Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 24 квіт. 2015 р.). Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2015. С. 272-275.
9. Приліпко С. М. Особливості розвитку туристично-рекреаційної галузі у сільській місцевості. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 31 жовт. 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. Умань : Вид-ць “Сочінський”, 2016. С. 109-111.
10. Приліпко С. М., Шевченко Н. О. Неприбутковий статус сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, приуроч. 115-річчю від дня народ. видат. селекціонера-плодовода Д.С. Дуки (Умань, 10-11 трав. 2017 р.) / редкол. : Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ ”Візаві”. 2017. С. 170-172.
11.  Приліпко С. М., Макушок О. В. Роль міжнародних проектів технічної допомоги у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Кооперативні читання: 2017 рік : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 2 верес. 2017 р.). Житомир : Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2017. С. 107-113.
12. Приліпко С. М. Нормативно-правова база щодо забезпечення державної підтримки обслуговуючої кооперації сільських територій. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22-23 верес. 2017 р.) ; за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. Хмельницький : Хмельниц. ун-т управління і права, 2017. С. 193-195.
13.   Prylipko, S., Makushok, O., Mazur Y. (2017), Features of business-planning in cooperative activity. Development strategy of science and education : collection of scientific articles. Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017, pp. 288-291.
14. Приліпко С. М. Повноваження Мінагрополітики України щодо інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку обслуговуючої кооперації на селі. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 верес. 2017 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2017. С. 173-175.
15.   Приліпко С. М. Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.). Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов. 2017. С. 74-76.
16. Приліпко С. М. Вплив неурядових організацій громадянського суспільства на механізми формування та розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (Київ, 12 жовт. 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, І. В. Розпутенка. К. : НАДУ, 2017. Т. ІІ. С. 77-81.
17. Приліпко С. М. Механізм створення інформаційної бази даних для розроблення регіональних програм розвитку обслуговуючої кооперації на державному рівні. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи : матер. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 жовт. 2017 р.). Умань : ВПЦ ”Візаві”, 2017. С. 134-136.
18. Приліпко С. М. Особливості планування державної підтримки у програмах розвитку обслуговуючої кооперації в Україні. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Херсон, 10 лист. 2017 р.). Херсон : ДВНЗ “ХДАУ”, 2017. С. 185-187.
19. Приліпко С. М. Організаційний механізм створення обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2017 р.) / редкол. : Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Київ : Основа, 2017. С. 321-324.
20. Приліпко С. М. Формування ефективної системи механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій України. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки : теорія і практика : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017 р.) / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. С. 205-208.
21.   Приліпко С. М. Загальна характеристика регіональних програм розвитку сільських територій у Черкаській області. Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (Київ, 5 груд. 2017 р.). К. : НАДУ, 2018. С. 131-135.
22. Приліпко С. М. Історія становлення обслуговуючої кооперації у сільських територіальних громадах України. Проголошення незалежності Української Народної Республіки: досвід для сучасного державотворення : матер. Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (Київ, 29 берез. 2018 р.). К. : НАДУ при Президентові України. С. 31-33.
23. Приліпко С. М. Впровадження заходів публічної політики у інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк, 19 квіт. 2018 р.). Сєвєродонецьк : ПП “Поліграф-Сервіс”, 2018. С. 46-47.
24.   Prylipko S. (2018), Foreign experience of cooperative organizations’ activity in the socio-economic development of rural territories / S. Prylipko // Ukraine – EU. Innovations in education, technology, business and law (Košice, Slovenská republika, 24-28 April 2018). Chernihiv. pp. 244-246.
25. Приліпко С. М. Діяльність обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства сільських територіальних громад. Публічне управління ХХІ ст.: світові практики та національні перспективи : матер. Міжнар. наук. конгресу (Харків, 26 квіт. 2018 р.). Харків : Магістр, 2018. С. 246-249.
26.  Приліпко С. М. Механізми реалізації політики публічного управління розвитком сільських територій через організацію діяльності обслуговуючих кооперативів. Державне управління в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 11-12 трав. 2018 р.). Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. С. 52-56.
27. Приліпко С. М. Залучення обслуговуючих кооперативів до управління комплексним розвитком сільських територій. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15 трав. 2018 р.). Полтава : ФОП Пусан А. Ф., 2018. Ч. 1. С. 174-175.
28.   Приліпко С. М. Запровадження досвіду модульної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2018 р.) ; [у 5 т.] / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. Т. 4. С. – 61-62.
29. Приліпко С. М., Макушок О. В. Внутрішньосистемні проблеми розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері. Кооперативні читання: 2018 рік : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 1 черв. 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 85-90.
30.   Приліпко С. М. Створення обслуговуючих кооперативів безробітними громадянами сільської місцевості на засадах державно-приватного партнерства. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 19 черв. 2018 р.) / за заг. ред. С. М. Приліпка, О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, І. М. Грищенко. Умань : Вид-ць “Сочінський”, 2018. С. 153-155.
31. Приліпко С. М., Васильєва Н. В. Інституційний механізм публічного управління розвитком сільської обслуговуючої кооперації: досвід ЄС. Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 жовт. 2018 р.). Київ : АГРООСВІТА, 2018. С. 14-17.
32. Приліпко С. М. Активізація залучення аграрних закладів освіти до розвитку обслуговуючої кооперації на державному і регіональному рівнях. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2018 р.) [в 2-х ч.]. Київ-Тернопіль : Бескиди, 2018. Вип. IV, ч. 1. С. 220-223.
33. Приліпко С. М. Забезпечення продовольчої безпеки держави завдяки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матер. I Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. здобувачів вищої освіти та молодих вч. (Київ, 30 листоп. 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2018. С. 267-268.
34. Приліпко С. М. Кооперативні банки у фінансово-кредитній системі європейських країн. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність : матер. IІI Міжн. наук.-практ. конф. (Полтава, 15 трав. 2019 р.). Полтава : ФОП Пусан А. Ф., 2019. Ч. 2. С. 134-136.
35. Приліпко С. М. Системний підхід до формування комплексного механізму розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (Київ, 24 трав. 2019 р.) : у 5 т. / за ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. Т. 4. С. 33-34.
36.   Prylipko, S.M., Vasylieva, N.V. (2019), Cooperative banks in the system of cooperative relations: public-management approach. The International Scientific and Practical Conference “Internal control in financial institutions in the context of the new regulatory framework and technology challenges” : Book of Abstracts, 22-23 martie 2019, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Ludmila Cobzari [et al.]. – Chişinău : ASEM, P. 47.
37.   Лактіонова, О., & Приліпко, С. (2020). Особливості комунікації у діяльності органів публічної влади. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 48-49. 
38.   Зубрейчук, І., & Приліпко, С. (2020). Проблеми формуванння кадрової політики у сфері соціального захисту населення України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 123-124. 
39. Iryna Gryshchenko, Oleksandra Vasylieva, & Sergii Prylipko. (2020, November 20). Efficiency of functioning of the system of public administration. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. https://doi.org/10.5281/zenodo.4274658
40. Васильєва, Н., Васильєва, О., & Приліпко, С. (2020). Публічне управління сталим розвитком територій. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 12-14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
41. Васильєва Н. В., Приліпко С. М. Наукові підходи до розуміння кадрових ризиків і прийняття відповідних управлінських рішень. Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві : зб. тез міжнар. круг. столу, Україна-Литовська Республіка (м. Київ, 08.07.2021 р.) / редкол. : О.Андрєєва, І.Криворучко, Н.Ларіна ; за заг. ред. Л.Комахи. Київ : ННІ публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, 2021. С. 116-117.
42 Приліпко С. М. Необхідність професіоналізації керівних кадрів органів місцевого самоврядування. Від теорії до практики в управлінні та врядуванні : матеріали Всеукраїнського круглого столу, 18 листопада 2021 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.В. Ковальової. Київ : НУБіП, 2021. С. 114-116.
43. Приліпко С.М. Удосконалення компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для повноцінного забезпечення кадрового резерву органів публічної влади. Від теорії до практики в управлінні та врядуванні : матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу, 21 червня 2022 р. (до Дня державної служби) / за заг. ред. С.М. Приліпка, І.М. Грищенко. Київ : НУБіП, 2022. С. 14-20. 
44. Приліпко С.М. Забезпечення продовольчої безпеки – основне завдання нової аграрної політики відповідно до Плану відновлення України. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 1: Біоекономіка і соціальні виклики у формуванні продовольчої безпеки та якості життя (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 287-290. 
 
 
 ІНШІ ВИДАННЯ
1.   Приліпко С.М. Зарубіжний досвід організації сільськогосподарського навчання й практичної підготовки в Данії. Післядипломна освіта. Досвід, проблеми та перспективи розвитку. Інформаційний бюлетень № 2. Київ, 2009. С. 58-62.
2.   Концепція соціально-економічного розвитку села (на прикладі Богуславецької сільської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області) / А. Ф. Головчук, С. М. Приліпко, Ю. І. Єгоров та ін. – Умань : Вид-ць “Сочінський”, 2011.145 с.
3.   Приліпко С.М., Макушок О.В., Шевченко Н.О., Лепьошкіна Т.Я. та ін. Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами : практ. посіб. Черкаси : Вид-ць Вовчок О. Ю., 2017. 200 с.
4.   Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Приліпко Сергій Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ. 2019. 36 с. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook