Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Магістерська програма “Міжнародне право»

Магістерська програма “Міжнародне право»

 

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства радо запрошує на навчання за магістерською програмою «Міжнародне право».

Розширення участі України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євро-атлантичних напрямків зумовлює необхідність вивчення та впровадження в життя сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних механізмів та створення сприятливих умов для імплементації зарубіжних моделей. Потреба в фахівцях з міжнародного публічного права вже давно назріла в Україні, а євроінтеграційний курс у сучасних умовах лише підтверджує сказане.

Саме на задоволення суспільних потреб у професійних юристах-фахівцях з міжнародного публічного права спрямована розроблена магістерська програма за спеціалізацією «Міжнародне право».

Магістерська програма кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства забезпечує теоретичну, практичну та наукову підготовку кваліфікованих кадрів, які б набули глибоких знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького і практичного характеру у галузі міжнародного права.

За час навчання на магістерській програмі кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства студенти оволодіють знаннями з міжнародного права зовнішніх зносин, міжнародного економічного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародно-правового забезпечення продовольчої безпеки. Особлива увага при дослідженні дисциплін буде спрямована на аналіз права міжнародних організацій та права міжнародних договорів.

Мета програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру у галузі міжнародного публічного права.

Цілями програми підготовки фахівців ОС «Магістр» «Міжнародне право» є:

– отримання та поглиблення студентами науково-практичних знань про міжнародне публічне право, його особливості, основні галузі та інститути;

 – навчання практичним навичкам застосування законодавства в окремих галузях міжнародного публічного права;

– оволодіння прийомами аналізу змісту міжнародних договорів;

– закріплення понятійного апарату юридичної лексики.

Завдання програми підготовки фахівців ОС «Магістр» магістерської програми «Міжнародне право» полягають у:

– визначені рівня оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, вмінь та навичок у користуванні нормативно-правовою базою права, а також вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері міжнародного права;

– формуванні навичок наукової дослідницької роботи у визначеній галузі правових знань;

– підготовці студентів до майбутньої професійної юридичної діяльності, пов'язаної з реалізацією норм міжнародного права.

Найталановитіші абітурієнти стануть нашими студентами і протягом навчання опановуватимуть такі дисципліни:

1.     Міжнародне гуманітарне право

2.     Право зовнішніх зносин

3.     Міжнародне кримінальне право

4.     Порівняльне конституційне право

5.     Правові засади екологічної політики ЄС

6.     Міжнародне економічне право

По закінченню магістерської програми «Міжнародне право» студент повинен сформувати навики для науково-дослідної і практичної діяльності, а саме:

а) нормотворчої;

б) правозастосовчої;

в) правоохоронної;

г) експертно-консультаційної;

д) педагогічної.

Магістр «Міжнародне право» повинен знати:

– науково-теоретичну основу окремих галузей міжнародного права;

– пріоритетні напрями досліджень щодо правового регулювання відносин у сфері міжнародного права;

– ключові джерела міжнародного права;

– загальні та спеціальні принципи міжнародного права;

– особливості галузей міжнародного права.

Магістр «Міжнародне право» повинен вміти:

– аналізувати правові відносини і нормативно-правові акти у сфері міжнародного права, тлумачити і застосовувати ці акти;

– здійснювати правову експертизу міжнародних договорів;

– юридично правильно кваліфікувати факти й обставини, вирішувати практичні завдання, застосовуючи нормативні правові акти у сфері міжнародного права.

Магістр «Міжнародне право» повинен оволодіти навичками:

– теоретичного оперування юридичними поняттями і категоріями, володіння юридичною термінологією;

– тлумачення правових норм та аналізу міжнародних договорів;

– роботи з правовими актами і що виникають на їх основі відносинами:

– прийняття юридично обґрунтованого рішення та вчинення юридичних дій у точній відповідності із міжнародним правом;

– прийняття необхідних заходів захисту прав людини і громадянина тощо.

Після завершення навчання наші випускники можуть обіймати посади:

-                   Юрисконсульт,головний юрисконсульт, керівник юридичного відділу (управління);

-                   адвокат, прокурор;

-                   нотаріус;

-                   державний інспектор, начальник інспекції;

-                    молодший науковий співробітник, науковий співробітник;

-                   асистент кафедри, старший викладач кафедри;

-                   аспірант.

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства  Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою м. Київ, вул. Васильківсь,17, навчальний корпус № 6, кабінет 302 або.

Все про вступ до НУБіП - в розділі Вступнику офіційного сайту університету.  

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook