Студентський науковий гурток "Планета тварин"

доценти кафедри біології тварин:
Митяй Іван Сергійович, Дегтяренко Олена Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

 

Гурток «Планета тварин» був заснований в лютому 2015 року при кафедрі біології тварин.
Метою створення гуртка було розширення знань про тварин, дослідження їх видового складу та екології у водно-болотних угіддях України та в цілому, дослідження водних об’єктів.
Наукова спрямованість гуртка – науково-пізнавальна.
Гурток «Планета тварин» є базовою платформою магістерської програми «Збереження біологічного різноманіття водно-болотних угідь України»
У складі гуртка нараховується 15-20 студентів.
Основними напрямками роботи гуртка є:
- Дослідження закономірностей формування біорізноманіття водно-болотних угідь (ВБУ)
- Дослідження біорізноманіття Голосіївського національного парку
- Дослідження біорізноманіття малих річок Київщини
- Дослідження біорізноманіття малих озер Київщини
- Дослідження біорізноманіття ставів Київщини
- Підготовка доповідей та видання наукових статей і тез
- Участь у наукових конференціях
Робота реалізується наступним чином:
Виїзди в природу для проведення фауністичних та екологічних досліджень.

 

 

 

 

Камеральна обробка матеріалу. Статистична обробка даних та опис проведеної роботи.

 

 

 

   

  

Апробацію даних: кожний член гуртка періодично робить доповідь на засіданні гуртка та на Всеукраїнських і міжнародних конференціях.
Наукова робота починається з теоретичної підготовки та оволодіння методиками. Перед початком досліджень члени гуртка проходять теоретичну і практичну підготовку
Дослідження проводяться як в лабораторії, так і польових умовах, практикуються оглядові екскурсії щодо вивчення фауни регіону. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртка.

 

 

  

      Щорічно про свою роботу члени гуртка доповідають на наукових конференціях НУБіП України. За 2018 рік зроблено 11 доповідей; за 2019 рік 15 доповідей; за 2020 р. зроблено 9 доповідей; за 2021 р зроблено 8 доповідей;  за звітній період (2021-2022 рр) вже зроблено 8 доповідей на Всеукраїнських та Міжнарожних конференціях: (Україна, Білорусь);  підготовлені ще 4 доповіді для участі в щорічній конференції НУБіП України. Члени гуртка щорічно приймають участь у міжнародних конференціях.

 

 

  

 

 

Магістри- члени гуртка публікуються у фахових виданнях та вступають до аспірантури.

 

 

   На фото - Віталій Хомич. В минулому, член гуртка "Планета тварин", потім аспірант кафедри біології тварин, науковий керівник - доц. І.С. Митяй. Сьогодні працює на посаді головного спеціаліста відділу аквакультури та відтворення водних біоресурсів Державного агентства рибного господарства України. 30 березня 2021 року - успішно захистив дисертаційну роботу за темою "Екологічні особливості формування гідробіоценозів водосховищ на річках Лісостепу України" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спецальності 03.00.16 - екологія.

    Стратегія розвитку - гурток «Планета тварин» планує перейти на нову форму залучення студентів до наукової роботи через «Наукову проблемну групу». Суть цієї форми полягає в тому, що спочатку формулюється загальна наукова проблема, яка включає низку тем, які стають предметом розробки для кожного окремого студента. Найбільш перспективні студенти переводяться на індивідуальний план навчання та віддають максимум сил на виконання наукової роботи.
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook