Студентський науковий гурток "Декоративні гідробіоресурси"

Звіт про роботу гуртка

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Кафедра гідробіології та іхтіології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва,

к.с.-г.н., доц. Дмитро Уманець

 

______________________________

 

“______”___________ 2023 р.

 

 

 

 

 

Звіт

про роботу студентського наукового гуртка

«Декоративні гідробіоресурси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2023

 

 

 

 

1.   Звіт наукового гуртка «Декоративні гідробіоресурси» кафедри гідробіології та іхтіології факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України за 2022-2023 н.р.

2.   Наукова спрямованість гуртка у розширені студентів вмінь та рівня знання у напрямі «Декоративні гідробіоресурси»

3.   Кількість учасників гуртка 10 студентів: що навчаються на різних курсах та за різного освітнього спрямування. Перелік студентів наведений нижче:

№ п/п

П.І.Б члена наукового гуртка

Факультет, курс, група

 
 

1.     

Коноплій В.

1к 2г

 

2.     

Мозгова Д.

1к 1г

 

3.     

Євсюкова А.

1к 2г

 

4.     

Олійник В

 

5.     

Костенко Г.

 

6.     

Хапілін А.

 

7.     

Поліщук В.

Стн 3

 

8.     

Красножон Р.

Маг. 1 р.н.

 

9.     

Михайленко П.

Маг. 1 р.н.

 

10.                    

Возньк К.

Маг. 2 р.н.

 

11.                    

Корецький В

Маг. 2 р.н.

 

12.                    

Коновальчук Д.

Маг. 2 р.н.

 

 

4.   Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка) – 0 студентів

5.   Досягнуті результати роботи гуртка:

- кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка (4);

- кількість статей, опублікованих членами гуртка (0);

- кількість статей членів гуртка, опублікованих у фахових виданнях, у т.ч. у співавторстві з керівником гуртка (0);

- кількість патентів на корисну модель або винахід, отриманих членами гуртка (0);

- виступів студентів-учасників гуртка в семінарах, конференціях, тощо (8);

- кількість студентів-учасників гуртка у виставках, форумах, фестивалях (0);

- кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (0);

- забезпечення діяльності web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/40321

6. Інше:

 

 

Керівник наукового гуртка, к.б.н., доц.                              Петро Шевченко

                                           ст.вик                                  Максим Халтурин

Завідувач кафедри, к.б.н., доц.                               Наталія Рудик-Леуська

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook