Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України
Захаренко Микола Олександрович

Тел.: (044)-527-81-56

Електронна пошта: zakharenko_m[email protected]

Напрями наукових досліджень: Сучасні технології хелатних сполук мікроелементів та їх застосування у тваринництві та ветеринарній медицині, вивчення ролі каротиноїдів у організмі тварин та птиці, створення нового покоління БАР, біотехнології переробки відходів тваринницьких підприємств, гігієна утримання корів.
Автор понад 320 наукових та науково-методичних праць, близько 30 патентів України на винаходи, 10 науково-практичних рекомендацій.

 

 

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, професор кафедри, директор НДІ здоров’я тварин
Засєкін Дмитро Адамович

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Моніторинг важких металів у довкіллі України та способи зниження їх надлишку в організмі тварин; вдосконалення та розвиток гігієнічної науки в Україні.

Автор більше 500 наукових та науково-методичних праць, 50 патентів України на винаходи, 12 науково-практичних рекомендацій.

 

Доктор ветеринарних наук, професор
Шевченко Лариса Василівна

Тел.: (044)527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

 

Напрями наукових досліджень: Вивчення впливу композицій хелатів мікроелементів на клінічний стан, метаболічний статус організму тварин та безпечність продукції тваринництва; застосування каротиноїдів біотехнологічного синтезу для профілактики порушень функціонального стану організму тварин; сучасні способи створення функціональних продуктів харчування тваринного походження; санітарно-гігієнічна оцінка побічних продуктів тваринництва за вмістом антибактеріальних препаратів.

Автор понад 190 наукових та науково-методичних праць, 20 патентів України на винаходи, 8 науково-практичних рекомендацій для ветеринарної медицини і тваринництва.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Поляковський Василь Михайлович

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

 

Напрями наукових досліджень: Санітарно-гігієнічна оцінка новітніх способів переробки відходів тваринницьких підприємств. Вивчення механізмів адаптації тварин до факторів зовнішнього середовища.
Автор понад 115 наукових та науково-методичних праць, 8 патентів України на винаходи, 10 науково-практичних рекомендацій для ветеринарної медицини і тваринництва.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Михальська Віта Михайлівна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Використання хелатних сполук мікроелементів у якості стимуляторів продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці.

Автор понад 85 наукових та науково-методичних праць, 5 патентів України на винаходи, 7 науково-практичних рекомендацій.

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Кос'янчук Ніна Іванівна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: кормові добавки та їх вплив на продуктивність, резистентність тварин та якість продукції тваринництва, органічне введення тваринництва, благополуччя тварин.
Автор понад  230 наукових та науково-методичних праць, в тому числі є співавтором 3навчальних посібників, 1 монографії, 71 наукової статті, 65 навчально-методичних вказівок, 90 тез, 2 методичних рекомендацій виробництву та 1 типової програми.  Під її керівництвом захищено понад 80 магістерських робіт.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Соломон В'ячеслав Віталійович

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

 

Напрям наукових досліджень: Розробка сучасних способів санації тваринницьких приміщень з використанням нового покоління дезінфікуючих засобів.
Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, 11 патентів України на винаходи, 6 науково-практичних рекомендацій.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Кучерук Марія Дмитрівна

Тел.: 0679467580

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Органічне птахівництво, пробіотики, пребітики, постбіотики, нутріцевтики, наносполуки у ветеринарії та харчових технологіях.

Триває робота над докторською дисертацією на тему «Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фіто- та біопрепаратів при виробництві продукції птахівництва органічного походження».
Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, у т.ч.: 56 статей (25 у фахових виданнях); 20 тез доповідей; 3 науково-практичні рекомендації; 3 патенти України на винаходи; 20 навчально-методичних вказівок; 2 монографії, 3 посібники, 1 посібник із грифом МОН, 4 авторські твори. 
Надання фахової консультативної допомоги органічним фермерським господарствам щодо ведення органічного птахівництва.

Підтримуються тісні зв’язки з Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL) в рамках Швейцарсько-українського проекту “Розвиток органічного ринку в Україні”, а також з «Федерацією органічного руху України» та ГС «Органічна Україна», ФГ «Дача», «La ferme Phoenix» ТОВ «Повіт-Агро»та Громадськими спілками  "Органічна Україна" та "Відкриті клітки Україна".

 

Кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії
Димко Роман Олександрович

Тел.: 0982183198

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Напрям наукових досліджень: Ветеринарна санітарія; розроблення сучасних дезінфікуючих засобів.
Автор та співавтор понад 15 наукових та науково-методичних праць, 4 патентів України на корисні моделі, 2 науково-практичних рекомендацій.

 

 

Старший лаборант
Кривенок Людмила Іванівна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лаборант
Мазяр Ірина Олександрівна

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)