Факультет інформаційних технологій

Інноваційна діяльність

 Успішно функціонує та впроваджується  система електронного дорадництва для агро-виробників України (www.edorada.org), аналогів якій в українському сегменті мережі Інтернет відсутні. Структура системи акумулює дорадчі матеріали у структурованому вигляді, до розміщення тематичної інформації залучено ряд фахівців за відповідними напрямами. Розвиваються і покращуються механізми подання необхідної інформації користувачеві, яка корелюється з опублікованим матеріалом та способом його подання. Вдосконалюються механізми оперативного консультування шляхом пропозиції швидкої відповіді на основі опублікованих тематичних матеріалів (підсистема "Питання-відповідь").

  

При кафедрах функціонують госпрозрахункові підрозділи, які надають науково-консультаційні дорадчі послуги, сприяють поліпшенню фінансового та матеріально технічного забезпеченню університету шляхом збільшення надходження коштів спеціального фонду. Так, при кафедрі інформаційних систем функціонує Центр електронного дорадництва, при кафедрі інформаційних і дистанційних технологій –  лабораторія цифрових освітніх ресурсів, при кафедрі комп'ютерних наук – навчально-наукові консультаційні курси комп’ютерних технологій і програмування

 

На навчально-інформаційному порталі НУБіП України (система управління курсами на платформі MOODLE) розміщені електронні навчальні курси, доступні студентам, зареєстрованих на курси. Викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій надають консультативну допомогу і проводять семінари-тренінги щодо створення, розробки і використання ЕНК. 

 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015