Факультет інформаційних технологій

Наукові дослідження

1.     НДР № 110-65-ф "Розробка методології оцінки площ та прогнозування врожайності озимих культур за супутниковими даними":
·        Джерело фінансування – Державний бюджет України
·        Виконавці: 2 гол. наук. співробітники (д.т.н. Шелестов А.Ю., к.т.н. Зєлик Я.І.), 2 наукові співробітники (к.т.н. Басараб Р.М., Баранова Т.А.), технік 1 к. (Скакун Л.С.)
2.     НДР №110-509-пр "Створення геоінформаційних сервісів підтримки прийняття рішень в сфері АПК для органів державної та місцевої влади":
·        Джерело фінансування – Державний бюджет України.
·        Виконавці: 2 провідні наук. співробітники (д.т.н. Хиленко В.В., к.т.н. Ткаченко О.М.), науковий співробітник (Яйлимов Б.Я.) 
3.     НДР №110-78-ф "Розробка методології оцінювання та картографування біофізичних параметрів сільськогосподарських культур з використанням супутникових даних високого розрізнення":
·        Джерело фінансування – Державний бюджет України
·        Виконавці: 2 гол. наук. співробітники (д.т.н. Шелестов А.Ю., к.т.н. Зєлик Я.І.), пров. наук. співробітник (Ткаченко О.М.),  4 наук. співробітники (Яйлимов Б.Я., Баранова Т.А., Демяненко М.Й.), технік 1 к. (Скакун Л.С.)
4.     № 110/528-пр "Створення гібридного хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу аграрного профілю":
·        Джерело фінансування – Державний бюджет України.
·        Виконавці: 2 провідних наук. співробітники (Глазунова О.Г., Мокрієв М.В.), 4 ст. наук. співробітники (Попрозман Н.В., Кузьмінська О.Г.,  Стретович О.А., Попов О.Є.), 2 мол. наук. спіробітники (Саяпіна Т.П., Шишов С.В., Волошина Т.В.).
5.     № 15/27 "Розробка технічного завдання на створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин".
·        Джерело фінансування – кошти замовника.
·        Виконавці: провідний наук. співробітник (Швиденко М.З., Касаткін Д.Ю.), 6 старших наук.співробітників (Галаєва Л.В., Осипова Т.Ю., Рогоза Н.А., Стариченко Є.М., Шульга Н.Г., Касаткіна О.М.), молодший наук.співробітник (Саяпіна Т.П.)
6.     Ініціативна НДР (№ держреєстрації 0116 001913) "Прикладна теорія і технологія побудови геоінформаційної системи реального часу".

·        Виконавці: д.т.н. Васюхін М.І., к.т.н. Іваник Ю.Ю., к.т.н. Смолій В.В., аспіранти Долинний В.В., Сініцин О.В., Касім М.М., Шелестовський В.Г. 

Основні показники науково-дослідної роботи факультету інформаційних технологій у 2016 р.pdf

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015