Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»

Навчально-наукова діяльність

Заклад у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:
-    4 відділень:  агрономічне, бухгалтерських і туристичних дисциплін, ветеринарної медицини, правознавства;
-   9 циклових комісій: соціально-філологічних дисциплін; природничо-математичних дисциплін; юридичних дисциплін; фізичного виховання і спорту; іноземних мов; фінансово-облікових дисциплін; ветеринарних дисциплін; агрономічних дисциплін, туристичних дисциплін.

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної організації освітнього процесу.

Навчальний заклад  має 3 навчальні корпуси, 2 гуртожитки на 300 місць, 30 лабораторій; 35 кабінетів.

Загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі, становлять: по забудові згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності – 16835м².

Навчальна площа становить 10895,5 м², у т.ч. приміщення для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) – 8693,1м²; комп’ютерні лабораторії – 630,4 м²; спортивні зали – 426,6м².

Для заняття фізичною культурою та участі  студентів у спортивних секціях окрім спортивного залу (426,6м²) в коледжі також функціонує стадіон і майданчики для занять спортом на відкритому повітрі загальною площею – 27624м² (стадіон – 19200м², спортивний майданчик на 8424м²).

У коледжі для забезпечення навчального процесу обладнано комп'ютерні навчальні лабораторії, мультимедійні аудиторії для проведення лекцій, використовуються переносні проектори, що дозволяє працювати з електронними навчально-методичними комплексами дисциплін, педагогічними програмними засобами, що передбачають велику кількість ілюстративних матеріалів (рисунки, графіки, карти, схеми, фотографії, відеофрагменти, звукові ряди, інтерактивні моделі, тренажери, 2D-, 3D-анімації), що сприяє високому рівню ефективності навчання, а також функціонують  навчально-методичний кабінет, конференц-зал.

Формується електронна бібліотека коледжу, яка містить електронні версії навчальних і методичних матеріалів, розроблених викладачами закладу. Провадження освітнього процесу забезпечено комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням. 

З метою забезпечення якісного навчального процесу та організації самостійної роботи студентів  використовується 126 комп’ютерів із додатковим організаційним та периферійним обладнанням, що перебувають на  балансі ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», які також забезпечують підтримку корпоративної електронної пошти, роботу електронної бібліотечної системи та окремих інформаційних систем.

Комп’ютерами обладнано 7 навчальних лабораторій у навчальному корпусі.  У кожній з цих аудиторій комп’ютери об’єднані в локальну мережу ТСР/ІР. Один із комп’ютерів у кожній з лабораторій, окрім використання в навчальному процесі, працює як сервер, де викладачі розміщують навчально-методичні матеріали, а також служить для запису даних, створених студентами, на змінні носії інформації. Лабораторії комп’ютерних мереж забезпечені постійним доступом до мережі Інтернет, що дозволяє використовувати її ресурси під час проведення навчальних занять.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями студентів  повністю покриває потребу їх використання.

Для організації доступу студентів до мережі Інтернет організовано бездротовий зв'язок, що покриває площі коледжу, бібліотеки, навчальні і адміністративні приміщення.

Соціальна інфраструктура коледжу повністю відповідає вимогам і потребам усіх учасників навчально-виховного процесу. У закладі наявна актова зала  площею 329,7м2  на 450 посадкових місць, створено музей історії коледжу.

У процесі підготовки студентів викладачі активно використовують інформаційно-комунікаційні технології, зокрема наступні програмні продукти: пакет Microsoft Office ( MS Word, MS Excel, MS Access, MS Publisher, MS PowerPoint), програму для математичних обчислень GRAN1, Google сайт, програму для створення сайтів Visual Studio Code, відеоредактор Movie Maker.


 

Кадрове забезпечення

 У ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» працюють всього 95 осіб, з них 89  штатних ПП, 6 сумісників, 16 адміністративних працівників, 54 інші працівники, 4 лаборантів та 1 майстрів виробничого навчання.

Кандидатів наук – 12, з них штатних – 10.

Доктор наук – 1

Викладачів – 88, у т.ч. викладачів-методистів – 25, старший викладачів – 2,  викладачів  вищої категорії – 46, І категорії – 9, ІІ категорії - 14, інших – 17 осіб.

Почесне звання «Відмінник освіти України» - 1 особа

Почесне звання «Відмінник аграрної освіти» - 1 особа

Почесне звання «Заслужений працівник України» - 4 особи

Серед штатних працівників вік до 35 років має 23 особи (25,8 %)

До 50 років – 33 особи (37,1 %)

До 60 років – 21 особа (23.6 %)

Старше 60 років (13,5%)

У 2020 р. здобувають педагогічну освіту 2, з них на педагогічному факультеті НУБіП України – 1, здобули педагогічну освіту – 3, підвищили кваліфікацію – 62, з них ПП – 62, пройшли атестацію – 16 педагогічних працівники.

Захистили дисертації 2 особи, з них кандидатських – 2.

 

Наукова діяльність

За результатами наукових досліджень у 2020 р.:

  •  надруковано 12 наукових статей,
  •  34 тези доповідей,
  •   захищено 2 кандидатські дисертації 

 У міжнародних конференціях взяли участь 10 рацівників. Взяли участь у міжнародних конференціях 7 студентів.

 У 2020 р. працівниками ВП опубліковано 11 наукові і 38 методичних праць

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook