2012-2017

 

З 01 вересня  2012 р. кафедрі було повернуто початкову назву «Кафедра теорії та історії держави і права» (наказ ректора №180 від 03 березня 2012 р.).


Викладачі кафедри забезпечували підготовку юристів з фундаментально-правових (теорія держави і права; історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; юридична деонтологія) та професійно-орієнтованих дисциплін (історія вчень про державу і право; історія політичної і правової думки в Україні; проблеми теорії права; методика викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах), а також з основ права та правознавства на інших факультетах та НІКП НУБіП України.

Здійснюється робота над розробкою таких інноваційних навчальних курсів, як «Філософія права», «Актуальні проблеми нормопроектування», «Тлумачення нормативно-правових приписів».

Зусилля наукових педагогічних працівників скеровано і на розробку та запровадження електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри. Так, у 2012-2013 навчальному році було атестовано 2 ЕНК з «Теорії держави і права». Вийшло друком 6  навчально-методичних розробок.

У 2012 році науково-педагогічними працівниками видано 1 колективну монографію, 1 посібник «Правознавство» з грифом МОН (у співавторстві), 20 наукових статей, 8 тез доповідей. 2 патенти. Захищено 2 кандидатські дисертації з юридичних наук (Тетяна Морозовська, Марина Дейнега). 

Продовжують функціонувати два студентські наукові гуртки – «Теорія держави і права» (Віра Качур) та «історія держави і права зарубіжних країн» (Ірина Єрмоленко (Заріцька)).  У 2012 році гурток «Теорія держави і права» було нагороджено Дипломом І ступеня.

У 2012 р. студентка І.Кулик вдруге отримала диплом ІІІ ступеня за участь в роботі 65-ї Міжнародної студентської наукової конференції, що проходила у Московській СГА імені К.А.Тімірязєва (наукова керівниця – Віра Качур).

Побачив світ збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Роль прав людини у глобальних інтеграційних процесах», організованої кафедрою 08-09 грудня 2011 р.

 

У жовтні 2012 р. кафедра виступила з ініціативою щорічного проведення «Тижня правових знань у НУБіП України». В рамках цього заходу відбулися: 1) IV науково-практична конференція «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців» (11 жовтня 2012 р.), 2) бліц-вікторина  серед студентів неюридичних факультетів «Мої права та обов’язки» (10 жовтня 2012 р.), 3) соціологічне опитування студентів НУБіП України з питань ефективності право освітньої діяльності (08–12 жовтня 2012 р.), 4) Тиждень кіно на правову тематику (08–11жовтня 2012 р.), 5) тематична книжкова виставка на правову тематику (08–12 жовтня 2012 р.), 6)  правороз’яснювальна лекція «Адвокатура України на сучасному етапі» (09 жовтня 2012 р.). 7) виставка-конкурс «Квіткова Феміда» (08 жовтня 2012 р.), а також відбувся святковий концерт, присвячений Дню юриста (12 жовтня 2012).

 

2014 рік ознаменувався прийняттям програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020», що окреслила нові пріоритети в роботі колективу кафедри.

Кафедрою розроблено та введено до магістерських навчальних планів такі навчальні курси, як «Філософія права», «Нормотворча техніка», «Тлумачення права».

Зусилля наукових педагогічних працівників, що були скеровані на розробку та запровадження електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри також увінчалися успіхом. У 2014-2015 навчальному році з 14 ЕНК, які використовуються у навчальному процесі, було атестовано 12. Водночас проводилися консультації для студентів-користувачі.  Роботу кафедри у цьому напрямі було відзначено Подякою від Центру дистанційних технологій навчання (протокол від 19 листопада 2014 р., № 5).

     

Вийшло друком 15 навчально-методичних розробок.  У 2014 році науково-педагогічними працівниками видано 1 навчальний посібник «Теорія держави і права» з грифом МОН (Віра Качур), 1 довідник (у співавторстві), 13 наукових статей, 4 тез доповідей.

У 2015 році розпочату роботу над ініціативними науково-дослідними  темами:

- НДР 0115 U 003408 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування правової культури особи в Україні» (наукова керівниця – Віра Качур);

- НДР 0115 U 003562 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ефективності законодавства» (наукова керівниця – Віра Качур);

- НДР 0115 U 003706 «Актуальні проблеми української правової думки» (наукова керівниця – Людмила Протосавіцька).

І надалі продовжують функціонувати студентські наукові гуртки.

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді, а також інтелектуальним розвагам.  

Кафедра брала активну участь у проведенні профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та коледжів для забезпечення проведення якісних вступних компаній до Національного університету біоресурсів та природокористування України, а також в організаційних заходах, що проводяться НУБіП України. 

  

Ученими кафедри теорії та історії держави і права за 2015 рік  видано 1 підручник (у співавторстві), опубліковано 14 наукових статей (з них – 2 іноземними мовами) та 11 тез доповідей на конференціях. Розроблено три навчально-методичні розробки.

НПП прийняли активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, а також виставок різних рівнів, на яких отримали дипломи та відзнаки.

14 жовтня 2015 року захищено кандидатську дисертацію асистенткою кафедри теорії та історії держави і права Юлією Ясочко «Передвиборна агiтацiя при проведеннi парламентських виборiв в Українi: конституцiйно-правовий аспект» у Харківському національному університеті внутрішніх справ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02.

 

Своє 15-річчя кафедра зустріла в оновленому складі: доценти Віра Качур, Ірина Єрмоленко, Людмила Протосавіцька, Олена Логвиненко, Іван Шемелинець, Алла Гелич А. О., асистенти Олександра Козачук, Наталія Поліщук, Сергій Журбенко, старший лаборант Катерина Балан.

Зусилля кафедри спрямовано на забезпечення викладання навчальних дисциплін англійською мовою (до навчальних планів введено англомовні навчальні курси «Теорія держави і права» та «Історія держави і права зарубіжних країн»), проведення активної роботи по завершенню формування ЕНК (атестовано 3 ЕНК – «Нормотворча техніка», «Тлумачення права», «Правова культура особистості») та їх використанню у навчальному процесі, зокрема на заочній формі навчання, популяризацію наукової діяльності серед студентів факультету (27 студентів взяли участь у роботі 16-ти конференцій, за результатами роботи яких були видані тези доповідей).

Науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права у 2016-2017 роках видано: 7 монографій (5 - у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 4 навчальні посібники (2 - одноосібні), 17 наукових статей (з них 14 у виданнях, що входять до науково-метричної бази Index Copernicus, 42 тези доповідей, 10 науково-методичних розробок.

Колектив кафедри не залишається осторонь і проводить іншу наукову, навчально-методичну, організаційно-виховну та профорієнтаційну роботу.

  

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook