Робота 3-ї секції "Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК" міжнародної наукової конференції «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва і переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»

28 квітня 2015 року
м. Київ, НУБіП України

ЗВІТ

про роботу секції № 3
Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК
На засіданні секції заслухано _31_ доповідь.


 

1. Т.О. Тракало, О.І. Шаповаленко Дослідження режимів екструдування зернової суміші при різних способах підготовки 
2. Н.В. Полешко, І.М. Бабич, Р.М. Мукоїд, В.П. Василів Малопоширені сорти винограду в Україні
3. О.В. Поліщук, Ю.В. Івашко, Р.М. Мукоїд, В.П. Василів Характеристика вітчизняних сортів рису
4. М.А.Морозова, А.М. Матиящук Використання ефектів кавітації для очищення питної води
5. С.В. Коваленко, А.М. Матиящук Дослідження режимів кавітаційного оброблення яблучного соку у консервному виробництві
6. М.Б. Остапишин, О.А. Дениско Обгрунтування параметрів волого-теплової обробки олійної сировини у виробництві
7. М.Г. Писарєв, Г.М. Бандуренко Особливості сушіння картоплі у технологіях напівфабрикатів різними способами
8. В.М. Поліщук Використання стічних вод виноробних виробництв в якості сировини для продукування біогазу
9. В.Ю. Сухенко, Ю.Г. Сухенко, Т.М. Таран Аналіз структур потоків подрібнюваної сировини
10. Т.М. Таран, Ю.Г. Сухенко Оцінка ефективності роботи подрібнювачів
11. А.І. Рейка, В.Є. Василенков Фізична природа кавітації, умови її виникнення і наслідки
12. Г.О. Панько, В.Є. Василенков Новітні засоби для навчального процесу в гідравліці
13. С.А. Шевченко, В.Є. Василенков Методика теплозабезпечення виробничих і побутових приміщень агропромислового комплексу
14. Л.А. Тарасюк, А.О. Гедзюк, Нгуен Фионг Донг, Р.М. Мукоїд,
В.Л. Прибильський, В.П. Василів Пророщений рис – сировина для виробництва харчових продуктів профілактичного призначення
15. О.В. Бендерська, О.С. Бессараб, В.П. Василів Розроблення способів очищення екстракту топінамбуру
16. О.С. Галінська, О.С. Бессараб, М.М. Жеплінська, В.П. Василів Баромембранні процеси переробки бульб топінабрура на інуліновмісні продукти
17. І.О. Баклан, О.С. Бессараб, М.М. Жеплінська, В.П. Василів Користь топінамбуру для харчування людини
18. Т.В. Никитюк, Д.М. Люлька, В.П. Василів Колонний дифузійний апарат нової конструкції
19. Д.М. Люлька, В.П. Василів Новий спосіб центрування транспортних систем дифузійних апаратів
20. І.О. Луговий, С.В. Драгнєв, М.М. Гудзенко Особливості технологічного процесу виробництва олії з двоступінчастим її відтисканням
21. А.С. Поволяшко, Р.В. Горобець, С.В. Драгнєв, М.М. Гудзенко До питання удосконалення двогвинтових прес-екструдерів для відтискання олії
22. В.А. Тупчій, О.І. Єременко, С.В. Драгнєв, М.М. Гудзенко Аналіз причин неякісного очищення насіння на очисних машинах малопотужних олійних виробництв
23. Ю.Г. Сухенко, М.М. Муштрук Каталізатори реакцій у технологічних процесах виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів
24. Я.А. Вакалюк, В.В. Сарана Визначення раціональних обсягів виробництва ковбас
25. К.В. Кошик, В.В. Сарана Аналіз вовчків для подрібнення м’яса
26. Т.Г.Балк, В.В. Сарана Аналіз способів спалювання біомаси
27. О.І. Грузін, В.В. Сарана Аналіз установок для спалювання сипких матеріалів
28. Д.С. Павлюченко, В.В. Сарана Аналіз технологій термічної переробки твердого біопалива
29. М.М. Лисенко, В.В. Сарана Порівняльний аналіз котлів для спалювання дров та паливних брикетів
30. Д.А. Білоус, В.В. Сарана Оцінка ефективності використання газогенераторних установок, що працюють на кусковій деревині
31. С.П. Гончаренко, Ю.Г. Сухенко Обґрунтування технологічного процесу переробки сої.

 

Із них найбільший інтерес викликали такі доповіді, які відмічені дипломами:

за 1 місце: 

• Аналіз вовчків для подрібнення м’яса. Доповідач К.В. Кошик.
• Обґрунтування технологічного процесу переробки сої. Доповідач С.П. Гончаренко.
 

за 2 місце:

• Особливості сушіння картоплі у технологіях напівфабрикатів різними способами. Доповідач М.Г. Писарєв.
• Новий спосіб центрування транспортних систем дифузійних апаратів.
Доповідач Д.М. Люлька.

за 3 місце: 

  • Малопоширені сорти винограду в Україні. Доповідач Н.В. Полешко
  • Характеристика вітчизняних сортів рису. Доповідач О.В. Поліщук
  • Пророщений рис – сировина для виробництва харчових продуктів профілактичного призначення. Доповідач Л.А. Тарасюк

Кількість науковців, які брали участь у роботі секції склала 16 осіб:

аспірантів - 9, студентів - 15
загальна кількість осіб - 42

    Доповідачам було поставлено більше 65 запитань, всі доповіді супроводжувались високоякісними презентаціями. Виступи доповідачів та учасників конференції в процесі дискусії зафіксовані фотографічно (копії фото). 
    При підведенні підсумків конференції виступаючі дали оцінку по якості її організації і проведення, внесли ряд пропозицій. Під час засідання демонструвались фотографії виступів учасників конференції.

Побажання секції щодо роботи конференції:

  • деканам факультетів, завідувачам кафедр та сектору підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів необхідно проявити більшу активність щодо залучення молоді до наукової діяльності та участі у конференціях. З цією метою мають бути заздалегідь передбачені певні існуючі пільги для молодих науковців і студентів з метою селекції талановитої молоді для подальшого навчання в аспірантурі, докторантурі (звільнення від занять на час участі у конференції, надання можливостей для поїздки в інші наукові установи і вузи України та зарубіжні заклади для участі у конференціях, оволодінням методикою отримання відповідних міжнародних та вітчизняних грантів на навчання тощо); 
  • за активну роботу з підготовки та проведення V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва і переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» доцільно відзначити (наказом, грамотами тощо) її організаторів та керівників (голови, секретарі) відповідних секцій і підсекцій.

 

Голова: завідувач кафедри процесів і
обладнання переробки продукції АПК
НУБіП України, д.т.н., професор Ю.Г. Сухенко

Секретар: асистент кафедри процесів і
обладнання переробки продукції АПК
НУБіП України, к.т.н. М.М. Муштрук

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook