НДІ здоров’я тварин

Напрямки наукових досліджень

 • дослідження в галузі гемотрансфузії з відновленням оксигенації крові та гіпоксичних станів за різноманітних патологічних процесів у рамках діяльності навчально-наукової лабораторії “Банк крові тварин”;
 • розробка методів коригуючої дії введених стовбурових клітин на патологічно змінені структури і функції тканин в організмі тварин –реципієнтів;
 • розробка системи базових алгоритмів імунодіагностики протозойних хвороб на основі принципів біосенсорики;
 • розробка методів листової та об’ємної пластинації біологічних об’єктів;
 • впровадження комп'ютерних програм для контролю здоров'я та репродуктивної функції сільськогосподарських та домашніх тварин;
 • моніторинг паразитарних хвороб тварин у різних регіонах країни, удосконалення методів їх діагностики та профілактики;
 • розробка способів діагностики та профілактики внутрішніх незаразних хвороб тварин з використанням неінвазивних методів та інформаційних технологій;
 • вивчення еволюційно-екологічних особливостей епізоотичного процесу сказу тварин та обґрунтування засобів контролю;
 • розробка препаратів за допомогою нанотехнологій у ліпосомальній і мікрокапсулярній формах, дослідження клінічної ефективності за незаразної патології;
 • cанітарно-гігієнічне обґрунтування технології виробництва органічної продукції птахівництва на основі застосування сучасних еконутрієнтів і нутріцевтиків;
 • коригування молекулярних механізмів функціонування організму тварин за дії екопатогенних чинників довкілля і розвитку патологій
  розробка способів та засобів регуляції метаболізму в організмі тварин за дії різної природи чинників;
 • з’ясування кортико-вегетативних механізмів регуляції фізіологічних функцій організму тварин.

       

Завдання НДІ здоров'я тварин на 2022 р.

 • Активізувати роботу з відкриття нових НДР держбюджетного і госпдоговірного фінансування. Виконати наказ ректора з наповнення спецфонду
 • Активізувати роботу з пошуку Міжнародних наукових Грантів
 • Колективам кафедр продовжити цілеспрямовану роботу щодо наукової видавничої діяльності, нарощування кількості статей, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science (не менше 1 на кожного НПП)
 • Активізувати публікаційну активність НПП у журналі «Український часопис ветеринарних наук» та залучити іноземних колег для публікації і рецензування наукових статей в цьому виданні
 • Ввести журнал «Український часопис ветеринарних наук» до наукометричних баз Scopus та Web of Science
 • Взяти активну участь та здобути призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (відповідальні завідувачі кафедр)
 • Проводити активну діяльність щодо включення докторів наук НДІ здоров’я тварин до складу редакційних колегій журналів «Регуляторні механізми в біосистемах» (м. Дніпро) та «Український біохімічний журнал» (м. Київ), що надасть додаткову можливість друку статей вченими факультету ветеринарної медицини.
 • Включити напрям «Ветеринарні науки» до «Фізіологічного журналу» з можливістю друку статей (відповідальний Карповський В.І., Трокоз В.О.).
 • Сприяти оновленню робочих місць науковцям факультету (придбання нових приладів для наукових досліджень, реактивів, комп’ютерної техніки тощо).
 • Спонукати молодих науковців, колективи кафедр до пошуку та участі у наукових Грантах, тренінгах-семінарах, стажування у наукових Центрах розвинутих країн тощо.
 • Створити ініціативну групу з пошуку Грантових можливостей та вчасно доводити інформацію до НПП факультету.
 • Провести міжнародні науково-практичні конференції присвячені 100-річчю кафедр: ветеринарної гігієни…, терапії…, епізоотології…, фармакології…
 • Активізувати наукову роботу із студентами та відбирати кращих із них для формування кадрового потенціалу факультету
 • Продовжити дієву співпрацю з МАН України з питань підготовки до конкурсів учнівських наукових проектів, проведенню профорієнтаційної діяльності, залучення науковців академії наук до спільних наукових проєктів з гуртківцями факультету.


 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook