Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі

Навчальні лабораторії (матеріально-технічне забезпечення)

При кафедрі функціонують навчальна лабораторія геоінформаційних технологій (кімн. 102, 103, 120 корп. 6) і навчально-науково-виробнича лабораторія геоінформаційних технологій і дистанційного зондування (кімн. 204, корп. 6).
 
 Навчальна лабораторія геоінформаційних технологій
У навчальній лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів для студентів ОС Бакалавр і ОС Магістр зі спеціальностей: 193 Геодезія, картографія та землеустрій, 122 Комп'ютерні науки (ОП Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг); 201 Агрономія (ОПП Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві), 205 Лісове господарство.

Викладання проводиться українською і англійською мовами.

 
 
 
Основні функції навчальної лабораторії:
 •  проведення лабораторних і практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком освітнього процесу;
 • удосконалення якості освітнього процесу та активне впровадження геоінформаційних технологій і сучасних методів дистанційного зондування Землі в  освітній, науково-дослідний і виробничий процес;
 • створення належних умов праці всім учасникам освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства;
 
 
 
 
 
Навчальна лабораторія має робочі місця для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи, які укомплектовані сучасним обладнанням,  і відповідають вимогам  безпеки праці.
На базі лабораторії проводиться навчальна практика з дисциплін «Геоінформатика, інформатика і програмування», «Геоінформаційні технології» для студентів спеціальності 193 Геодезія і землеустрій.
 
Кафедра проводить заняття з учнями 10-х класів Ліцею інформаційних технологій з дисципліни «Космічні технології у природокористуванні».  
 
 
 
Працівники лабораторії приймають активну участь у виховній роботі зі студентами.
В навчальному процесі використовується сучасне програмне забезпечення: набір геоінформаційних програмних продуктів ArcGIS, IDRISI TerrSet і Selva, програмний пакет для статистичного аналізу Statistica, Erdas Imagine, середовище розробки Borland СBuilder, засіб інформаціного моделювання Argo UML.
Лабораторія забезпечена методичною та довідковою літературою для виконання лабораторних і практичних робіт, самостійних завдань. 
 
Завідувач навчально-наукової лабораторії: Фролова Ольга Миколаївна.
 
Навчально-науково-виробнича лабораторія геоінформаційних технологій і дистанційного зондування
Лабораторія має на меті об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, науково-технічного персоналу, докторантів, аспірантів, студентів для трансферу наукових розробок з пріоритетних напрямів геоінформатики і дистанційного зондування Землі у сільськогосподарське виробництво, різні види діяльності у сфері землеустрою, природокористування; проведення разом із сільськогосподарськими підприємствами спільної науково-виробничої діяльності; використання можливостей лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з використання геопросторових даних; покращення підготовки фахівців із геодезії та землеустрою, агрономії, лісового господарства, комп’ютерних наук. 

 

Основними напрямками діяльності ННВЛ є впровадження наукових розробок та передових досягнень науково-технічного прогресу у галузі ГІС-технологій, геоінформаційного аналізу й моделювання, методів дистанційного зондування Землі у сільськогосподарське виробництво, різні види діяльності у сфері землеустрою та природокористування; надання науково-консультаційних, дорадчих та інших послуг.
 
Лабораторія забезпечує:
 • проведення наукових досліджень з аерокосмічного моніторингу агроресурсів; геоінформаційного моделювання стану агросистем;
 • розроблення баз геопросторових даних з метою оцінки та моніторингу навколишнього природного середовища;
 • надання пропозицій щодо підготовки нормативних документів та державних стандартів з використання комп'ютерних та ГІС- технологій в АПК;
 • розроблення  та науковий супровід комплексних керованих агротехнологій, їх трансфер в агропромислове виробництво;
 • проведення разом із підприємствами різних форм власності спільної науково-виробничої діяльності з моніторингу агроресурсів та земельних ресурсів, оптимізації природокористування та інших видів діяльності.
 
Лабораторія проводить навчальні та навчально-консультативні курси:
 • Спеціалізований курс з використання геопросторових технологій в агрономії, агрохімсервісі і прецизійному агровиробництві;
 • Курс з геоінформаційних технологій, дистанційного зондування Землі і технологій оброблення геопросторових даних;
 • Курс із поглибленого вивчення спеціалізованого  програмного забезпечення.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook