Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі

Історія кафедри

 Кафедра геоінформаційних систем і технологій створена у 2003 році на факультеті землевпорядкування за підтримки міжнародного проекту TEMPUS-TACIS «Якість продукції: від ґрунту до споживача». Створенню кафедри передувала участь НАУ (Національного аграрного університету) у міжнародному проекті, який  стартував у 1997 році. У ньому прийняли участь НУБіП України (тоді НАУ), Кримський агротехнологічний університет, Гентський університет (Ghent University), Бельгія, Університет ім. Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin), Німеччина. Однією із складових проекту було проходження наукового стажування та підготовка навчальних курсів з ряду дисциплін, у тому числі з ГІС. Питання про створення кафедри на факультеті землевпорядкування постало у 2002 році. Саме тоді на відкриття реконструйованого навчального корпусу № 6 завітав колишній президент Леонід Кучма. Кафедра геоінформаційних систем і технологій стала однією з перших кафедр ГІС не тільки у вищих аграрних закладах освіти, але й у цілому в університетах. Засновницею кафедри та її першим завідувачем стала доцент Світлана Станіславівна Кохан.

Кафедра згуртувала фахівців із геоінформатики, геоінформаційних технологій, баз геоданих, цифрового оброблення даних ДЗЗ, інтелектуального аналізу геопросторових даних. Істотні здобутки кафедри – це 2 сучасних лабораторії і 3 комп’ютерних класи, це не лише навчальні й методичні матеріали, підручники, посібники (в т. ч. англомовні), монографії, наукові статті, розроблені електронні курси, яких сьогодні 22, але й наукові проекти, до виконання яких залучались її працівники, це стипендії, міжнародні гранти. Їхня загальна кількість – 18.
З моменту заснування кафедри на ній працювали висококваліфіковані викладачі й науковці, які здійснили вагомий внесок в її становлення: професори Шадчина Т.М., Шикула О.М., доценти Кобець М.І., Чайка В.Д., Назаренко Н.М., Поліщук І.П., Прокоп’юк Н.П. У складі кафедри в різні роки також працювали старші викладачі Швайко В.Г., Гезь Т.А., асистенти Бідолах Д.В.,  Іванюта О.О., Шквир І.М., Новиков О.І.
Особлива подяка від імені всього колективу кафедри нашим вчителям, а саме академіку Городньому М.М., професорам Шадчиній Т.М., Бурштинській Х.В., чиї глибокі знання покладені в основу застосування геопросторових даних, надихали на науковий пошук. Почесним вчителем, наставником, справжнім професіоналом, мудрим і доброзичливим колегою для всієї кафедри на довгі роки став Анатолій Борисович Востоков, старший науковий співробітник, полковник космічних військ у відставці. Його військовий досвід, професіоналізм, глибокі теоретичні знання властивостей геопросторових даних, методів ДЗЗ, неперевершені практичні навички роботи з геоданими, надзвичайна точність і коректність у роботі, здійснили неоціненний внесок у життя кафедри, у розвиток її наукових напрямків. Більшість наукових монографій, підручників, навчальних посібників кафедри, наукових рекомендацій виробництву, створені у співпраці з ним. На жаль доля забирає найкращих, часто молодих і талановитих, а тому своє 20-річчя кафедра відзначила із глибокою втратою.
З 2003 по 2010 р., 2012-2022 р. кафедру очолювала д.т.н. , професор С.С. Кохан. Упродовж 2011–2012 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала д.б.н., с.н.с. Т.М. Шадчина — відомий фахівець у галузі фізіології рослин і теоретичних основ та методів дистанційного моніторингу стану посівів зернових, автор понад 110 наукових і науково-методичних праць. У 2023 р. обов’язки завідувача кафедри виконував к.т.н. доцент О.П. Дроздівський.

 

 
У 2016 р. кафедру перейменовано на кафедру геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
department_2007
department_2011
Колектив кафедри, 2007 р. Зліва направо: перший ряд: к.с.-г.н., доц. І. П. Поліщук, зав. каф., к.с.-г.н., доц. С. С. Кохан, ст. викл. В. Г. Швайко, к.с.-г.н., доц. Н. М. Назаренко; другий ряд: ст. викл. Т. А. Гезь, асист. Д. Г. Бідолах, к.с.-г.н., доц. Н. П. Прокоп’юк, д.б.н., с.н.с. Т. М. Шадчина, зав. навч. лаб. О. М. Фролова, асист. А. А. Москаленко, к.с.-г.н., доц. В. А. Богданець, д.ф.-м.н., проф. О. М. Шикула
 
Колектив кафедри, 2011 р. Зліва направо: ст. лаб. І. О. Потабенко, зав. каф., к.с.-г.н., доц. С. С. Кохан, д.ф.-м.н., проф. О. М. Шикула, асист. О. О. Іванюта; другий ряд: к.с.-г.н., доц. В. А. Богданець, зав. навч. лаб. О. М. Фролова, асист. А. А. Москаленко, к.с.-г.н., доц. Н. М. Назаренко, асист. І. М. Шквир
 
depeartment 2013
department 2016
Колектив кафедри, 2013 р. Зліва направо: перший ряд: ст. лаб. В. В. Шарунович, асист. А. А. Москаленко, зав. каф., д.т.н., доц. С. С. Кохан, д.ф.-м.н., проф. О. М. Шикула, інж. С. А. Довбиш; другий ряд: асист. О. О. Іванюта, асист. І. М. Шквир, ст. викл. А. Б. Востоков, д.б.н., доц. Н. М. Назаренко, д.б.н., с.н.с. Т. М. Шадчина, зав. навч. лаб. О. М. Фролова, к.е.н., доц. А. О. Кошель
depeartment 2017
Колектив кафедри, 2016 р. Зліва направо: перший ряд: д.ф.-м.н., проф. О. М. Шикула, ст. лаб. О. О. Хворостенко, зав. каф., д.т.н., доц. С. С. Кохан, зав. навч. лаб. О. М. Фролова, ст. викл. А. Б. Востоков, к.т.н., доц. А. А. Москаленко; другий ряд: асист. О. І. Новиков, інж. С. А. Довбиш, к.т.н., доц. О. П. Дроздівський, асист. І. М. Шквир, к.е.н., доц. А. О. Кошель
 
 
Колектив кафедри, 2017 р. Зліва направо - перший ряд: д.ф.-м.н., проф. О. М. Шикула, зав. каф., д.т.н., доц. С. С. Кохан, зав. навч. лаб. О. М. Фролова, к.т.н., доц. А. А. Москаленко, ст. лаб. О. О. Хворостенко; другий ряд: ст. викл. А. Б. Востоков, асист. О. І. Новиков, к.т.н., доц. О. П. Дроздівський, к.е.н., доц. А. О. Кошель
 
Колектив кафедри, 2023 р. Зліва направо: д.е.н., доцент А.О. Кошель, д-р філософії з геодезії і землеустрою Л.В. Примак, д.т.н. професор С.С. Кохан, асистент Ю.А. Темна, зав. лабораторією О.М. Фролова, т.в.о. зав. кафедри к.т.н., доцент О.П. Дроздівський, к.т.н., доцент А.А. Москаленко
Навчальна й наукова робота кафедри спрямовані на впровадження фундаментальних і прикладних застосувань геоінформаційних технологій, методів оброблення даних дистанційного зондування Землі, прикладної геостатистики у моніторингу геосистем, природокористуванні, охороні навколишнього природного середовища.
У травні 2023 року колектив кафедри відзначив 20-річчя з дня її заснування. 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook