У полі зору серпневої вченої ради факультету землевпорядкування початок 2022-2023 навчального року та організація освітнього процесу в умовах воєнного стану

14 серпня 2022 року
   12 серпня 2022 року відбулось розширене засідання вченої ради факультету землевпорядкування у роботі якої від ректорату взяла участь начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх, а від ради роботодавців – Павло Матвєєв. 
   Першим питанням порядку денного була доповідь декана факультету землевпорядкування Тараса Євсюкова «Про початок 2022-2023 навчального року та особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану». Насамперед Тарас Олексійович зазначив, що для закладів освіти України 2022-2023 навчальний рік буде особливим. Свій 125-ий рік Національний університет біоресурсів і природокористування України як і тисячі інших навчальних закладів розпочинає за умов військової агресії росії, пандемії коронавірусу, складних і неапробованих умов прийому на навчання, великої міграції населення і як наслідок новими викликами для вітчизняної освіти.
 
   Очільник колективу наголосив, що в основу його промови покладено доповіді на розширеному засіданні Вченої ради НУБіП України від 11 серпня 2022 р. проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука, проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадима Кондратюка, а також підсумовуючий виступ ректора Станіслава Ніколаєнка. Тож, головними завданнями для трудового колективу нині мають стати – плідна та рівнонапружена праця, організованість, виконання покладених функцій та обов’язків. НУБіП, як й інші заклади вищої освіти, стоїть перед вибором – чи зберегти статус-кво, утримуючи свій потенціал, чи зміцнюючись, оновлюючись, утримувати позиції Університету 3.0, при цьому поступово трансформуючись, переходити до моделі – Університет 4.0.
   Потому Тарас Олексійович підкреслив, що протягом останніх років НУБіП України задавав темп в освітянській діяльності підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». На нас рівнялися багато закладів освіти, для багатьох ми були орієнтирами. Все це була непроста робота кожного з членів колективу від завідувача до асистента, від декана до методиста, від роботодавця до студента. І в складних умовах воєнного стану ми маємо не збавляти цей темп.
   Далі він зупинився на виконаних колективом завданнях у попередньому навчальному році, зокрема акредитації освітньої програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», успішній весняній сесії та випуску 82 бакалаврів і 52 магістрів, вдалого поєднання очної та дистанційної форм занять, ефективної роботи навчального порталу Elearn, проведення на високому рівні заходів з відзначення 25-річчя факультету (підготовка збірника про факультет і його випускників, відзначення співробітників і шановних предтечів відомчими нагородами, зустрічі випускників). Також була проведена робота з адаптації освітніх програм з урахуванням змін в законодавстві, потреб воєнного стану. Факультет продовжував розширення міжнародного співробітництва, практику проведення круглих столів разом з фаховою спільнотою та роботодавцями, «Літньої школи з геодезії та землеустрою». Не оминув Тарас Олексійович і волонтерську діяльність, якою займалися як здобувачі так і співробітники. Запроваджувалися заходи з кадрової мобільності, дуального навчання, кращі викладачів та іноземні експерти читали для студентів серії пізнавальних і цікавих лекцій, що безумовно підвищувало якість підготовки фахівця та його обізнаність.
   Таким чином, у нинішніх непростих умовах колективу надзвичайно важливо утримувати позиції, дотримуватися загального курсу розвитку університету. Тому готуючись до початку 2022-2023 навчального року було проведено низку заходів.
   Перше, розроблений спеціальний графік освітнього процесу, який передбачає двозмінне навчання студентів факультету землевпорядкування та юридичного у навчальному корпусі №6, вихід частини студентів на навчання в очному форматі, почергову зміну дистанційної та очної форм тощо. Питання організації безпечного навчання наразі є пріоритетним.
   Друге, впродовж трьох місяців проведено дооснащення укриттів, наявних в університеті, навчальному корпусі та гуртожитку в якому проживають студенти факультету землевпорядкування. 5 серпня їхній стан і можливість використання перевірила комісія Державної служби надзвичайних ситуацій і дала однозначний висновок – університет має право проводити очне навчання для студентів відповідно до наявної кількості місць. У навчальному корпусі №6 таких місць – 176, а гуртожитку в якому проживають здобувачі – 600.
   Третє, з урахуванням цих обставин, ректоратом було запропоновано графік навчання з 15 серпня 2022 р., коли укриття під час повітряної тривоги заповнюватимуться наполовину.
   Четверте, були розроблено відповідні інструкції та проведені інструктажі як з науково-педагогічними працівниками, так і студентами щодо поведінки під час надзвичайних ситуацій, сигналів повітряної тривоги.
   Крім того, підкреслив Тарас Олексійович, використання навчального порталу Elearn і наповненість електронних навчальних курсів дозволяють нам розпочинати навчальний рік у гібридному форматі. Поряд з цим, до послуг учасників освітнього процесу готова й наукова бібліотека, яка забезпечує доступ та розсилку необхідної навчальної літератури.
 
 
   Далі декан факультету зупинився питаннях вступної кампанії 2022 року, що триває нині. І зазначив, що в Україні вступна кампанія цього року суттєво відрізняється від кампанії 2021 року. Потрібно серйозно працювати як з вступниками на програму підготовку бакалавра так і на програму магістра, адже контингент магістрів за останні п’ять років суттєво зменшився. Це дуже поганий знак для випускових кафедр і тривога буде зберігатися. Наразі маємо 83 заяви від вступників на базі повної загальної середньої освіти з яких 33 з першим пріоритетом. Для порівняння з минулим роком першого пріоритету було вдвічі більше. Також маємо 27 заяв від вступників на основі молодшого спеціаліста, серед них 16 за державним замовленням. Вступна кампанія в магістратуру стартує з 16 серпня і випусковим кафедрам необхідно прикласти максимум зусиль для набору магістрів. Таким чином, початок року буде надзвичайно складним адже поряд із очним, дистанційним навчанням необхідно буде поринати і у вступну кампанію, яка триватиме до кінця вересня-початку жовтня.
   Завершуючи свій виступ декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков звернувся до трудового колективу і студентства працювати на повну силу задля досягнення бажаного результату з усвідомленням тих викликів і загроз, що постали перед факультетом, університетом та освітою. І детально зупинився на завданнях, що стоять перед колективом і зазначені у проекті рішення вченої ради. Найперше – забезпечити максимально сприятливі умови навчання (зокрема, встановити індивідуальні графіки навчання, надати дистанційний доступ до навчальних занять тощо) для здобувачів вищої освіти, які зі зброєю в руках стали на захист України, перебувають на тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територіях або є переміщеними особами. По друге, потрібна консолідація позицій, свідомої дисципліни усіх працівників і здобувачів факультету. Третє – важливо сконцентрувати зусилля науково-педагогічних працівників факультету землевпорядкування на проведенні активної перебудови освітнього і наукового процесів відповідно до вимог воєнного стану, здійснити кроки, спрямовані на реалізацію програми «Голосіївська ініціатива – 2025», збереження і розвиток університету, на посилення зв’язків із бізнесом, виконавчою владою. Четверте – необхідно організовано завершити проведення вступної кампанії 2022 року, забезпечити виконання держзамовлення.
   В освітній діяльності колектив має працювати над здійсненням всіх необхідних заходів з підготовки та організації освітнього процесу для здобувачів ОС «Бакалавр», «Магістр», доктора філософії, забезпечувати організовану, ефективну, системну роботу факультету щодо збереження життя і здоров’я учасників освітньо-виховного процесу, контроль за якістю освітнього процесу, неухильно дотримуватися правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та санітарно-епідеміологічних норм в навчальному корпусі № 6 i гуртожитку № 4.
   У науковій діяльності колектив повинен постійно здійснювати пошук і розвиток нових і перспективних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень і науково-технічних розробок, активізувати роботу з підготовки наукових публікацій вчених факультету у науково-метричних базах, забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності, залучати студентів до участі у підготовці та проведенні науково-технічних заходів за участю вітчизняних та іноземних фірм, продовжити роботу «Літньої школи із геодезії та землеустрою» і проведення систематичних круглих столів з актуальних питань геодезії та землеустрою разом з ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України».
   У міжнародній діяльності маємо активізувати роботу щодо розширення співпраці з європейськими університетами і збільшити кількість міжуніверситетських договорів про мобільність в рамках міжнародних програм Еразмус+, MEVLANA, продовжити роботу щодо забезпечення представництва Університету в міжнародних організаціях, рейтингах QS, Times Education, Green Matrix, зокрема, постійних комітетах Європейської асоціації університетів наук про життя ICA СASEE, AGRINATURA, IROICA, продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном, існуючих міжуніверситетських угод з отримання подвійних дипломів.
   Потрібно також працювати над зміцненням матеріально-технічної бази, підтримкою освітнього процесу, дотриманням вимог охорони праці та техніки безпеки здійснювати заходи щодо поліпшення соціально-економічного благополуччя студентів, співробітників та викладачів Університету, особливо в студентських гуртожитках, зорієнтувати науково-педагогічний колектив на постійну співпрацю з бізнесом заради поліпшення матеріально-технічної бази кафедр та факультету.
 
   По завершенню промови учасники засідання мали змогу висловити свої думки з приводу поставлених питань. В обговоренні доповіді взяли участь заступник декана факультету землевпорядкування Олександр Шевченко, який зазначив, що факультет повністю готовий до очної та змішаної форм навчання. Протягом липня-серпня силами факультету були підготовлені укриття в навчальному корпусі № 6 та гуртожитку №4. Був розроблений та скорегований відповідно спеціальний тимчасовий розклад. Олександр Вікторович звернув увагу присутніх, що минулий навчальний рік був важким, але викладачі факультету не пропустили жодного заняття, кафедри успішно пройшли перевірку. З 15 серпня на навчання виходять студенти 2,3 курсу та магістри 2-го року навчання, тому наставникам академічних груп потрібно спланувати зустрічі з студентами. Керівникам магістерських робіт потрібно також плідно попрацювати з магістрами, для успішного завершення навчального семестру.
 
   Завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин, як гарант освітньої програми, звернув увагу присутніх на зміст навчальних програм. Через складні умови підготовки здобувачів, пов’язані з військовими діями, під час навчального року потрібно постійно корегувати зміст навчання. Також Андрій Геннадійович наголосив на необхідності врахування в змісті дисциплін питань рекультивації земель, які були порушені внаслідок бойових дій, просторового планування, консолідації земель та виконання топографо-геодезичних робіт, адже майбутні фахівці землевпорядники будуть займатися саме цими питаннями, тому їхня якісна підготовка повинна бути на першому місці.
   Представник ради роботодавців, голова правління Громадської організації «Асоціація сертифікованих геодезистів України» Павло Матвєєв привітав колектив факультету землевпорядкування з початком нового навчального року в очному форматі та побажав здоров’я, продуктивності та успішних студентів. Також Павло Миколайович звернув увагу, що не всі заклади освіти в країні (не тільки на сході та півдні, а й в центрі та на заході) планують очне навчання, а для нашої спеціальності це є досить важливим та ключовим моментом, адже для найкращого опанування матеріалу потрібна навчитись працювати з геодезичними приладами та обладнанням, а в дистанційних умовах це надзвичайно складно і практично неможливо. Також він відмітив, що факультет землевпорядкування НУБіП не скинув обертів і в проведенні круглих столів, семінарів та інших подій з актуальних питань у сфері геодезії та землеустрою.
   Не менш важливо було почути присутніх студентів на засіданні. Голова студентської організації, студент третього курсу Олександр Вертелецький підсумував цей рік зі сторони студентства та підтвердив, що освітній фронт є надзвичайно важливим для України, як і знання, що будуть потрібні під час відбудови!
 
   Заключне слово прозвучало від представника ректорату, завідувача навчально-методичного відділу Лариси Кліх. Насамперед, Лариса Володимирівна відмітила, що їй було дуже приємно бачити протягом останніх тижнів на території університетського кампусу студентів факультету землевпорядкування, які проходили геодезичну навчальну практику в очному форматі – їхні бригади працювали і поряд з навчальним корпусом ветеринарного факультету, і біля адміністративного корпусу, ботанічного саду. Це було правильне рішення. Сьогодні, в цей дуже непростий час керівництвом університету приймаються складні рішення. Останні два роки тривало змішане навчання, а от очне навчання є важливим саме для інженерних та технологічних спеціальностей. Далі начальник навчально-методичного відділу наголосила, що всім учасника освітнього процесу необхідно звернути увагу на організованому завершенні вступної кампанії та забезпечити виконання держзамовлення, якісно виконувати посадові інструкції, а найголовніше – продовжувати надавати якісні освітні послуги та працювати та благо Університету та відновлення України!
   Секретар вченої ради факультету землевпорядкування Наталія Бавровська представила План роботи вченої ради на 2022-2023 навчальний рік, який також був схвалений та буде оприлюднений на офіційному сайті факультету.
 
   По завершенню засідання, прозвучало тренувальне оповіщення «повітряної тривоги» і всі учасники розширеного засідання вченої ради факультету землевпорядкування організовано перейшли в укриття навчального корпусу №6. Там декан факультету Тарас Євсюков та його заступник Олександр Шевченко нагадали учасникам про базові правила поведінки в укритті, руху за вказівниками, розміщення людей, аптечок, питної та технічної води, засобів зв’язку, інструменту, інвентаря тощо. Подібні тренувальні заходи будуть проведені зі здобувачами під час перших аудиторних занять осіннього семестру 2022-2023 навчального року.
 
Наталія Бавровська,

секретар вченої ради факультету землевпорядкування 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook