Кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка

Історія кафедри патологічної анатомії

 

Дуброва С.П.     Кафедра патологічної анатомії організована в 1922 році. Організатором і першим керівником її був професор С.П. Дуброва, який читав макроскопічний курс патологічної анатомії. Курс патологічної гістології викладав професор Київського медичного інституту П.О. Кучеренко, який починаючи з 1925 року до червня 1931 року завідував (за сумісництвом) кафедрою патологічної анатомії. З 12 червня 1931 року керівником кафедри став професор Ф.М. Пономаренко, який очолював кафедру 42 роки. В цей період асистентами кафедри були О.В. Лисавецький, П.М. Лемішко, В.М. Слєсаревський, Ю.М. Горовий, О.А. Жедачевська, С.М. Брусиловський. З 1922 до 1929 роки прозектором кафедри працював доцент В.В. Боровський. Ю.М. Горовий і С.М. Брусиловський загинули під час Великої Вітчизняної війни. В перший день війни О.А. Жедачевська була мобілізована до лав Червоної Армії. Після війни вона на кафедрі вже не працювала. 

Кучеренко П.О.     На початку Великої Вітчизняної війни Київський ветеринарний інститут був евакуйований у м. Свердловськ. Тут кафедри патанатомії і патфізіології були об’єднані. Курс дисциплін читав професор Ф.М. Пономаренко. Після реевакуації інституту на кафедрі патологічної анатомії починають працювати А.Й. Яцишин, М.І. Воропаєва, Б.Ю. Солонімський, О.І. Попов. На початку створення кафедра патологічної анатомії розміщувалась у маленькій кімнаті головного корпусу Київського ветеринарного інституту. На початку Великої Вітчизняної війни за своїм обладнанням не поступалась перед іншими аналогічними кафедрами. Кафедра була цілком забезпечена оптикою і апаратурою для учбової і наукової роботи. Кількість патолого-анатомічних препаратів кафедрального музею досягла понад 1200 препаратів, з яких майже третина були виготовлені із збереженням натурального кольору. Існував патогістологічний музей, який цілком забезпечував навчальний процес. Кількість учбових діапозитивів перевищувала 800. Під час тимчасової німецької окупації більшість майна кафедри загинуло. Після повернення з евакуації довелося прикласти багато зусиль щодо відновлення кафедрального патологоанатомічного музею. З тих часів і по нині значну допомогу кафедрі надавали та надають студенти, які в обов’язковому порядку доставляють на кафедру макропрепарати, які вони збирають під час виробничої практики.

Пономаренко Ф.М.     Починаючи з 30-х років кафедра патологічної анатомії провадила учбову роботу за власними планами і програмами. З 1932 р. почали викладати курс «Патологічна анатомія хвороб сільськогосподарських тварин». До цього викладали лише «Загальну патологічну анатомію». З 1934 р. професор Ф.М. Пономаренко почав викладати додатковий курс «Основи порівняльної патологоанатомічної діагностики пошкоджень бойовими ОР», а з 1935 р. – 18-годинний лекційний курс «Організація і техніка ветеринарної патологоанатомічної роботи». Кафедра патологічної анатомії  була ініціатором по організації вивчення нового невідомого захворювання коней – стахіботріотоксикозу, за участь у вивченні якого професор Ф.М. Пономаренко в 1939 р. був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. В результаті вивчення стахіботріотоксикозу коней і великої рогатої худоби професор Ф.М. Пономаренко, доцент А.Й. Яцишин і асистент О.І. Попов опублікували дві роботи в монографіях під однією назвою «Стахиботриотоксикоз крупного рогатого скота», де було підкреслено диференціальні анатомо-клінічні прояви стахіботріотоксикозу коней і великої рогатої худоби. На підставі матеріалів по вивченню мікозів професор Ф.М. Пономаренко створив класифікацію мікотичних захворювань, згідно якої ці захворювання слід поділяти на мікози, мікотоксикози і мікозотоксикози. Цією класифікацією користуються досі. У 1952 році під керівництвом Ф.М. Пономаренко захистив кандидатську дисертацію А.Й. Яцишин. Серед посібників того періоду можна назвати «Практичний посібник з ветеринарної музейної техніки» (Ф.М. Пономаренко, 1938), «Гістологічні основи порівняльної патологоанатомічної діагностики пошкоджень бойовими ОР» (Ф.М. Пономаренко, 1936). Крім того, була видана монографія «Набрякова хвороба поросят».

Яцишин А.Й.     У зв’язку з перетворенням Київського ветеринарного інституту у ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії самостійні кафедри патологічної анатомії і ветсанекспертизи в 1957 році об’єднали в одну кафедру. Після об’єднання нову кафедру патологічної анатомії та ветеринарно-санітарної експертизи очолив професор Ф.М. Пономаренко. В цей період на кафедрі працюють А.Й. Яцишин, О.І. Попов, М.С. Дегтяр, М. К. Білецька, К.К. Аврамов, Є.М. Забелло, М.К. Потоцький.

 

     Після створення УСГА активізувалась робота по оснащенню кафедри оптикою, апаратурою, лабораторним і музейним склом, реактивами тощо. На той час кафедра мала 46 мікроскопів, з них один люмінесцентний. Для навчальної і наукової роботи кафедра мала вісім мікротомів, трихінелоскоп.  Для демонстрації діапозитивів і мікропрепаратів були п’ять проекторів. Була організована фотолабораторія для проведення фотографування гістопрепаратів. Продовжується робота з вдосконалення учбової та пов’язаної з нею методичної роботи. Виданий «Конспект лекций по общей патологии сельскохозяйственных животных», ч. І, ІІ, написаний і перекладений на мову дарі для студентів Вищої ветеринарної школи в Афганістані (А.Й. Яцишин, 1968). 

Роговський П.Я.     Співробітники кафедри вивчали захворювання, які були відомі за кордоном, але не реєструвались у Радянському союзі, наприклад лейкоз свиней (Ф.М. Пономаренко, Ю.П. Сміяч, 1960 р.), хвороба Ауєскі новонароджених поросят (А.Й. Яцишин, К.А. Настенко, Г.Д. Пазієва, 1960 р.), патоморфологію і патогенез «набрякових і водяночних» поросят (А.Й. Яцишин, 1964 р.). патоморфологію вірусного гастроентериту свиней (Ф.М. Пономаренко, А.Й. Яцишин, О.М. Скирта, 1961 р.), карціноматозне ураження очей великої рогатої худоби (Ф.М. Пономаренко, О.М. Скитра, 1957 р.).
В 1973 – 1974 роках обов’язки  завідувачого кафедри патанатомії та ветсанекспертизи виконував доцент А.Й. Яцишин, автор біля 100 наукових праць.

     У 1974 р. завідувачем кафедри патанатомії та ветсанекспертизи був призначений проф. Роговський П.Я. (1974–1990 рр.). Під керівництвом проф. П.Я. Роговського виконано і захищено 17 кандидатських дисертацій, в тому числі громадянами Єгипта, Нігерії, Малі, Іорданії, Бангладеш, Вьетнам, Анголи, Судану, Словакії, Камбоджі та Росії. З 1990 р. по червень 2001 р. кафедру очолював доц. Потоцький Микола Кирилович. В цей час на кафедрі працюють Г.П. Панченко, М.С. Репецький, Г.Ф. Риженко, Л.П. Степаненко, Л.Я. Магденко, Л.М. Толстая, В.І. Хоменко, А.І. Тютюн, Б.В. Борисевич, С.Є. Гаркуша. З 1986 року прозектором кафедри працює В.П. Тищенко.
Потоцький М.К.     Серед посібників цього періоду можна відмітити «Словарь терминов ветеринарной патологии» (Э.М. Забелло, 1987), «Частная ветсанэкспертиза продуктов животноводства» (П.Я. Роговський, 1988), «Экспертиза качества и методы консервирования продуктов и животного сырья» (П.Я. Роговський, 1993), «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва та рослинництва» (В.І. Хоменко, 1995), «Патологічна анатомія інфекційних хвороб тварин (Є.М. Забелло, 1997). Загалом за період існування кафедри патологічної анатомії та ветсанекспертизи її співробітники опублікували понад 500 робіт з різноманітної тематики патологічної анатомії та ветсанекспертизи продуктів тваринництва.
     Основною тематикою наукових досліджень кафедри патанатомії та ветсанекспертизи протягом 1970 – 1990 років було вивчення впливу гіпокінезії тварин промислових комплексів на кількісні та якісні показники продуктів забою, розвиток у забійних тварин та птиці пов’язані з нею патології туш та внутрішніх органів. Пізніше на кафедрі починають вивчати патологію шлунково-кишкового тракту свиней у господарствах з різним типом утримання та годівлі. З цих питань були одержані нові цінні дані, зокрема, що стосується хронічних катаральних гастритів та виразкової хвороби свиней.
     На кафедрі у другий період – період об’єднання з кафедрою ветсанекспертизи – захистили кандидатські дисертації Є.М. Забелло (1966), М.К. Потоцький (1981), Борисевич Б.В. (1993) та докторську дисертацію Борисевич Б.В. (2000).

Борисевич Б.В.     З 2001 року кафедра існує як самостійна кафедра патологічної анатомії. На посаду завідувача новоствореної кафедри з 2001 року обирається доктор ветеринарних наук професор Б.В. Борисевич, який очолювавв її протягом 14 років. В цей час на кафедрі працюють Омеляненко М.М., Сердюков Я.К., Лісова В.В., Шестяєва Н.І., Колич Н.Б., Мельник В.В. На кафедрі видається наукова та методична література, серед яких «Довідник патолого-анатомічних термінів» (Б.В. Борисевич Б.В., В.В. Лісова, М.В. Скрипка, 2005), навчальний посібник «Патологічна анатомія тварин» (П.П. Урбанович, М.К. Потоцький, 2008), «Ендометрит і піометра сук» (М.М. Омеляненко, 2007), «Атлас патологічної морфології тварин» (М.В. Скрипка, І.І. Панікар, Н.Б. Колич, 2013).
     Кафедра розглядає питання патоморфології і патогенезу хвороб кісткової тканини, органів травлення, дихання, відтворення, проблеми патології дифузної ендокринної системи та особливості патоморфології новоутворень дрібних тварин. З 2016 року кафедру очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Н.І. Михайленко.  

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook