3. НАУКОВІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ ТА СПІЛЬНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Наукові здобутки студентської та учнівської молоді з реалізації Плану відновлення України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, 10 травнят2023 р. / за заг. ред. І.С. Гриценка, І.М. Грищенко. Київ : РВВ НУБіП України, 2023. 183 с.

  Збірник наукових праць укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові здобутки студентської та учнівської молоді з реалізації Плану відновлення України», яку підготували і провели кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва й кафедра готельно-ресторанної справи та туризму ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, 10 травня 2023 року. Наповнення рубрик синхронізовано з основними напрямами роботи конференції і охоплює основні напрямки Плану відновлення України.Практикум з публічного управління та адміністрування : збірник навч. кейсів для професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / [Н. Алюшина, Ж. Кравченко, Н. Наулік, Я. Турунен, С. Хаджирадєва (заг. ред.) та ін.]. — Київ : УШУ, 2022. – 160 с. 
(співавтори: Грищенко І.М., Горбата Л.П.).

  У посібнику знайшло відображення комплексної проблеми, пов’язаної із застосуванням кейс-методу в практиці професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Збірник підготовлено у співпраці фахівців з публічного управління та адміністрування Української школи урядування та Школи соціальних наук Університету Седерторна (Швеція) в межах реалізації міжнародного проєкту «Інтернаціоналізація навчання з питань публічного адміністрування з транснаціональною перспективою». Метою проєкту є посилення інтернаціоналізації вищої освіти шляхом обміну існуючими та розробленням нових навчальних програм, дидактичних методів та навчальних матеріалів для викладання тем з транснаціонального публічного управління у Швеції та Україні.

 
 
 
У матеріалах ІІ Всеукраїнського круглого столу висвітлені результати наукових досліджень з формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти, актуальних питань публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз, процесів розвитку державного управління, регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні та світі.
 
 
 
 
Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Інноваційна діяльність та дорадництво у викликах сьогодення», що відбувся за ініціативою кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва ННІ неперервної освіти і туризму та Стартап-школи НУБіП України містять дослідження широкого спектру питань, пов'язаних з управлінням інноваціями в контексті глобалізаційних процесів, пріоритетними напрямами розвитку дорадництва в сучасних умовах, сучасними напрямами розвитку стартап-проектів, інноваціями в інформаційно-консультаційних послугах, міжнародним євроінтеграційним співробітництвом.
 
 
 У матеріалах Всеукраїнського круглого столу висвітлені результати наукових досліджень з актуальних питань публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів сьогодення, управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів та пріоритетних напрямів розвитку дорадництва в аграрній сфері.