Вчені університету розробляють карту радіаційного забруднення Іванківського району на Київщині

26 серпня 2014 року

     НУБіП України бере участь у реалізації проекту «Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження: розробка, навчання та координація лікувально-оздоровчих проектів». УкрНДІ сільськогосподарської радіології НУБіП України задіяний як відповідальний виконавець робіт по побудові детальної карти радіоактивного забруднення Іванківського р-н. Науково-дослідні роботи проводяться відповідно до укладеного договору між Українським науково-технологічним центром (УНТЦ), Науковим центром радіаційної медицини Національної академії медичних наук України та Національним університет біоресурсів і природокористування України.


     Вчені нашого університету працюють над створенням карт радіоактивного забруднення з використанням GIS технологій та різних інформаційних ресурсів. Для цього дослідниками була розроблена методологія виконання польових робіт, при цьому були враховані як вітчизняні ДСТУ так і міжнародні стандарти (ІS0 18589-2, ІS0 18589-3, ІS0 18589-5). Протягом весняно-літнього періоду активно проводилися масштабні експериментальні дослідження, що включають вимірювання потужності амбієнтної еквівалентної дози фотонного іонізуючого випромінювання (ПЕД) на території Іванківського р-н. по сітці 1х1 км (близько 3200 вимірювань), відбір зразків ґрунту по сітці 3х3 км (близько 550 зразків), визначення вмісту радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 40K) у лабораторіях університету та аналізі отриманої інформації. У населених пунктах проводиться більш детальні дослідження, сітка для визначення ПЕД складає 0,3х0,3 км, а для відбору грунту 1х1 км.

 

Робоча карта Іванківського району з координатами точок виміру ПЕД (зелені точки) і відбору зразків грунту (червоні точки).


     Робота з побудови карт радіаційного забруднення надзвичайно складна, при їх ствоернні основна увага акцентувалася на картографічних даних, які дозволяли планувати автомобільні маршрути до місць віддалених від основних доріг (лісові просіки, польові дороги, броди та ін.).

 

Фрагмент гібридної карти з реперними точками що використовувалася при GPS навігації в польових умовах.


     Перед початком полових робіт для кожного дозиметра, що використовувався, були виконані виміри нульового фону. Виміри проводилися над поверхнею водойми, де вклад гамма-випромінювання природних і техногенних радіонуклідів незначний за рахунок екранування водою, і показники дозиметра практично повністю визначаються сумою його власного фону і відгуку на космічне випромінювання.

 

Вимірювання нульового фону дозиметрів на льоду водойми.

     Для визначення рівня радіаційного забруднення території району вчені досліджували ґрунт шляхом відбору зразків у кожній реперній точці за результатами 5 одиничних уколів буром методом конверту з кроком 3-5 м на глибину 20 см. Це гарантувало повноту та статистичну достовірність відібраного зразка ґрунту.


     На даний час польові роботи практично завершені. Відібрано 556 зразків грунту та виміряно ПЕД у 3155 точках, також завершуються лабораторні дослідження зразків грунту. Загалом було здійснено 12 польових відряджень та подолано понад 7000 км шляху. 


    Виконання наукових робіт дозволили також виявити існування за межами зони відчуження локальних місць з перевищенням фонових значень ПЕД більш ніж на три порядки. Перш за все це стосується колишніх місць стоянок частин, що були задіяні у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Дані питання потребують додаткових досліджень та вирішення.


     Провідні вчені-радіологи нашого університету вже третє десятиліття працюють над вирішення проблем радіаційного забруднення території нашої держави, плідно співпрацюють з колегами із Японії, Франції, Австрії, Білорусі та інших країн. Не шкодуючи власних сил, вони самовіддано і наполегливо працюють у високопрофесійному і дружньому колективі патріотів науки. Дві унікальні фотографії зроблені під час польових робіт експедиції вчених у 1997 та 2014 роках, захоплюють увагу та викликають неймовірне відчуття поваги і вдячності дослідникам за їх нелегку і рутинну, але вкрай важливу працю!


Святослав Левчук та Олександр Кадигріб відбирають проби ґрунту в 1997 році під час картування зони відчуження ЧАЕС

 

 

Святослав Левчук та Олександр Кадигріб відбирають проби ґрунту в 2014 році під час картування Іванківського району

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook