Підприємництво у галузі мисливського господарства: навчальний семінар про провідний досвід та проблеми розвитку

10 листопада 2021 року
Київ, НУБіП України
У сучасних умовах забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності 205 «Лісове господарство», підвищення зацікавленості студентів до лісового підприємництва та удосконалення їхньої професійної підготовки, а також важливе місце в організації освітнього процесу займає залучення професіоналів-практиків до проведення занять. З цією метою кафедра таксації лісу та лісового менеджменту продовжує впроваджувати практико-орієнтоване навчання, однією із ефективних реалізацій якого є проведення бінарних лекцій. («Бінарна лекція» (від лат. Binarius – такий, що складається із двох частин) – це сучасна форма проведення лекції, що полягає у викладенні матеріалу декількома лекторами, які взаємодоповнюють один одного).

Так, на початку листопада було проведено чергову бінарну лекцію для студентів третього та четвертого курсів ОС «Бакалавр». Тему лекції та інформацію про запрошених спікерів заздалегідь було анонсовано студентам та розміщено на навчальному порталі Elearn, а лекцію організовано з використанням платформи Cisco Webex. До заняття були залучені: Юрій Марчук – голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП України та керівник ТОВ «Острівки» та ТОВ «Метос» – Олександр Черепан. Варто зазначити, що запрошення декількох практиків пожвавлює лекцію як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить студентів порівнювати, дивитися на одну і ту ж діяльність різносторонньо, сприймати різні підходи до здійснення підприємницької діяльності тощо. На парі було опрацьовано ряд питань щодо організації та функціонування мисливського господарства в нашій країні: З чого розпочинати? Який обсяг початкових інвестицій? Як розрахувати економічну ефективність господарства? Чи здійснювати аналіз ринку і як це здійснювати? Як розраховується вартість ліцензії? Які супутні послуги мисливських господарств? Які перспективи мисливського господарства в Україні? Який регіон найбільш перспективний і чому? Як боротися з браконьєрством? Яким є приватне мисливське господарство в Україні: високоприбутковим, малоприбутковим чи збитковим?
Олександр Миколайович Черепан поділився зі студентами власним напрацьованим досвідом у сфері ведення мисливського господарства та закцентував на перспективах ведення вольєрного мисливського господарства в Україні, біологічній безпеці в мисливських господарствах, також наголосив на законодавчому врегулюванні утримання та розведення; не оминув підприємець і питання використання тварин у напіввільних умовах. Олександр Миколайович детально розповів про діяльність очолюваних ним приватних мисливських господарств та умови праці працівників. У мисливському господарстві пана Олександра працює 15 співробітників. Завдяки його ефективній роботі сплачуються й додаткові надходження до місцевого бюджету. Працівники господарства забезпечені гідною оплатою праці, належними в плані безпеки та гігієни умовами роботи. Також підприємець зазначив, що при складанні плану експлуатації за кожним видом мисливських тварин насамперед необхідно визначити напрям подальшого ведення господарства для цього виду, а саме: чи планується підтримати вже наявну чисельність, або необхідно досягнути її подальшого зростання чи скорочення. План експлуатації, будучи в загальних рисах перспективним, має щорічно уточнюватися з урахуванням чинного стану поголів’я. Наступним важливим заходом є залучення мисливських собак при полюванні для зменшення втрат дичини та підвищення ефективності та привабливості полювання. Полювання з допомогою спеціально навчених собак є ознакою культури ведення мисливського господарства. Також, на думку підприємця, ще одним джерелом надходження фінансових ресурсів до мисливських господарств є мисливський туризм. Нині цей вид туризму стрімко розвивається в багатьох країнах світу та є одним із основних джерел наповнення державних та місцевих бюджетів. На думку пана Олександра, мисливське господарство України має всі необхідні умови для успішного розвитку: природні, географічні, кліматичні, нормативно-правові та економічні. Водночас функціонування мисливської галузі відбувається під дією багатьох негативних факторів, серед яких нестабільність економічного середовища, високий рівень браконьєрства, недосконалість нормативно-правової бази та механізмів державного управління, скорочення площі мисливських угідь, недостатня кількість спеціалістів.
Пан Олександр розповів студентам про тонкощі підприємницької діяльності у сфері мисливства, згадав про цікаві аспекти, що стосуються особливостей роботи з громадськістю та запросив студентів до співпраці.

  

  

Юрій Миколайович Марчук закцентував на проблемах, що перешкоджають розвитку мисливської галузі та становлять загрозу для її існування, також наголосив на необхідності пошуку шляхів підвищення ефективності її функціонування, зокрема на основі всебічного аналізу показників діяльності мисливських господарств в Україні та світі. В останні роки розвиток мисливської галузі характеризується високим рівнем збитковості, що об’єктивно вимагає встановлення причин, які спричинили такий стан. Окрему увагу Юрій Миколайович приділив тенденціям розвитку мисливського господарств у регіональному розрізі. Зазначив, що для підвищення ефективності функціонування мисливської галузі необхідні висококваліфіковані очільники (користувачі) мисливських угідь, які будуть зацікавлені в раціональному та прибутковому веденні мисливства, реалізації заходів щодо зростання чисельності мисливських тварин шляхом їх розведення та розселення, удосконаленні процесу управління популяціями диких тварин та створенні сприятливих умов для розвитку мисливського туризму. Також, на думку Юрія Миколайовича, в Україні необхідно розвивати трофейне полювання, що є ознакою розвинутого мисливського господарства. Мисливськими трофеями, які підлягають трофейній оцінці, є роги, ікла, черепи, шкіри різних видів мисливських тварин, здобуті в результаті полювання. При прийомі іноземних мисливців трофейне полювання може суттєво покращити річний бюджет господарства. На запитання студентів щодо проблем ведення мисливського господарства в Україні та шляхів їх вирішення Юрій Миколайович зазначив, що це, насамперед, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази (спрощення процедури надання в користування мисливських угідь, оптимізація площі мисливських угідь, що надаються одному користувачеві, розроблення порядку та розміру плати за користування мисливськими угіддями), посилення правового захисту працівників мисливського господарства, оптимізація функцій державного управління та контролю за веденням мисливського господарства, посилення відповідальності за порушення вимог законодавства з питань мисливського господарства та полювання, формування позитивної громадської думки про мисливське господарство та полювання в Україні.
Заняття із залученням Олександра Черепана та Юрія Марчука дозволило досягти високого рівня сприйняття навчального матеріалу та є запорукою отримання якісних знань щодо започаткування власної справи у сфері мисливства і набуття практичних навичок відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Упродовж поточного семестру до занять з дисципліни «Лісове підприємництво» приєднувалися такі практики: керівник ТОВ «ЕКО.ПАЛ» Георгій Шумський (https://ekopal.it/), головний лісничий ДП «Тетерівське лісове господарство» Іван Черевко (https://tetdlg.kiev.ua/), власниця приватного розсадника «Ukrsad» Наталія Яриш, керівник ТОВ «WOODWERK» Артем Пономаренко (https://woodwerk.com/), начальник Боярського лісопереробного комплексу ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» Анатолій Кроль (http://www.blds.com.ua/boyarskij_doc.html), підприємець, виробник серії садових меблів з масиву дерева – Денис Шутенко (https://alitur.com.ua/), Голова товариства лісівників України, завідувач кафедри батаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП України Юрій Марчук та керівник ТОВ «Острівки» та ТОВ «Метос» – Олександр Черепан.

З метою отримання об’єктивної інформації щодо рівня задоволеності студентів, як споживачів освітніх послуг, щодо проведення таких зустрічей ми попросили їх поділитися своїми думками:
Староста 3 курсу СТН Роман Сульжик зазначає: «Враження від таких лекцій із залученням практиків дуже позитивні. Цікаво, коли теорію можна майже одразу зрозуміти на практиці, розглянути окремі ситуації та отримати вичерпні відповіді та рекомендації. У майбутньому мені хотілося б поспівпрацювати і перейняти досвід у Юрія Миколайовича Марчука та Олександра Миколайовича Черепана».

«Проведення занять із залученням практиків, особисто для мене є дуже цікавими. Цінним є те, що жодного разу не було повторів. Кожен спікер давав знання не по книгам, а з власного досвіду, підсилюючи прикладами з життя. Найбільше мені сподобалися своєю відкритістю і бажанням поділитися своїми знаннями зі студентами – Артем Пономаренко та Денис Шутенко», – ділиться враженнями майбутній бакалавр лісового господарства Олексій Отрошок.

Студентка 4 курсу 2 групи Маргарита Бегаль розповідає: «Заняття із запрошенням практиків є дуже цікавими і пізнавальними. Від підприємців ми дізналися актуальну інформацію щодо започаткування власної справи і труднощі з якими ми можемо зіштовхнутися на цьому шляху; як створити ефективний бізнес-план для залучення інвесторів та ін. Найбільше враження на мене справив підприємець Георгій Шумський і у майбутньому мені б хотілося створити таке ж успішне підприємство, зазначає студентка».

«Така практика цікава тим, що підприємці завжди змінюються. Кожен дає різні поради та має значний практичний досвід. Це допомагає вивчати дисципліну «Лісове підприємництво» різнопланово», – зазначає студент 3 курсу СТН Олександр Луковець.

Студент 4 курсу 1 групи Владислав Юрченко розповідає: «Заняття із запрошеними фахівцями дійсно цікаві та інформативні. Враження позитивні. Ми розглядаємо різні аспекти лісового підприємництва, які збагачують наші знання та є актуальними для сьогодення».

Із відгуків студентів зрозуміло, що професійна майстерність, компетентність та активність спікерів викликали позитивні враження, зацікавивши молодь. Вони мали змогу поставити питання, висловити свою думку, почути пропозиції щодо конкретних ситуацій, що без сумніву сприяє внутрішній готовності студентів до самостійної професійної діяльності.

Щиро дякуємо всім запрошеним спікерам за відверту та ґрунтовну розмову!

 

Галина Домашовець,
доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту
Олександр Леснік,
старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту
Олександр Сошенський,
доцент кафедри лісівництва

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook