Співробітники

Завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Сопіга Михайло Олександрович

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected] [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С.П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» (2013).
Наукові інтереси: лінгвістика, історія науки й техніки.
Викладає дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІI курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології; «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійська мова)», «Ділова англійська мова» для студентів V курсу гуманітарно-педагогічного факультету; «Англійська мова» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Автор більше 40 наукових і науково-методичних праць.

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

 

доктор психологічних наук, професор
Цимбал Світлана Володимирівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови» (2006).

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи розвитку іншомовної діяльності особистості» (2020).

Наукові інтереси: психолінгвістика, міжкультурна комунікація.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова» для студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Теплоенергетика», «Біотехнології та біоінженерія».


Автор більше 100 наукових і науково-методичних праць.

Детальніше...

 

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Доктор філософії, старший викладач
Пилипенко Лілія Леонідівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

Освіта: Київський міжнародний університет
Спеціалізація: Мова і література (англійська).
Професійна кваліфікація: Філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури у вищій школі
Тема кандидатської дисертації: «Етнополітичні процеси в Польщі (1918–1923): західноукраїнський контекст» (2021).
Наукові інтереси: міжнародні відносини, сучасні методики викладання англійської мови
Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова» для студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка», «Агроінженерія», «Захист і карантин рослин».

Має понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях українською та англійською мовами.

Ідентифікація науковця у Google Academia.

Ідентифікація науковця у ORCID.

 

Кандидат філологічних наук, старший викладач
Лугова Тетяна Миколаївна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

 

 

 

Тема кандидатської дисертації: Теоретико-методологічні аспекти літературознавчої концепції М.С.Грушевського (2012)

 

Наукові інтереси: комунікативналінгвістика, методика викладанняіноземнихмов,порівняльнемовознавство, літературознавство, теоріялітератури.

Викладає дисципліни: іноземна мова (англійська) в професійній сфері, іноземна мова (англійська) для технічних спеціальностей, іноземна мова (англійська) для агробіологічних спеціальностей

Автор більше 60 наукових і науко-методологічних праць

 

 

Детальніше...

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Кандидат педагогічних наук, доцент
Якушко Катерина Григорівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

 

Тема кандидатської дисертації: Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів (2016 р.) спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
Наукові інтереси: практичне спрямування лінгвістичних студій, термінознавство
Викладає дисципліну: "Іноземна мова за професійним спрямуванням"; для студентів ОС "Бакалавр"; спеціальностей "Геодезія та землеустрій", "Агрономія", "Агроінженерія", "Автоматика та комп`ютерно-інтегровані технології", "Енергетика та електротехнічні системи в АПК"
Науковий доробок складає понад 100 наукових публікацій і методичних видань, у тому числі посібник навчальні посібники МОН та термінологічний словник у співавторстві, є автором трьох сертифікованих електронних навчальних курсів з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів технічних та агробіологічних спеціальностей.

 

Детальніше...

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Асистент
Туріцина Олена Миколаївна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

 

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет.
Професійна кваліфікація: викладач англійської мови та французької мови, зарубіжної літератури
Працює над дисертацією: «Формування здатності до крос-культурної комунікації майбутніх бакалаврів з міжнародних відносині»
Наукові інтереси: крос-культурна компетентність, переклад
Викладає дисципліни: «Англійська мова» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей «Лісове господарство», «Садово паркове господарство»; «Технологія обробки деревини», «Захист і карантин рослин».
Має публікації у наукових фахових виданнях категорії В та опубліковані в міжнародній базі Scopus.

Детальніше...

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

 

Старший викладач
Коваленко Світлана Володимирівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

 Наукові інтереси: історія,етнографія
Викладає дисципліну: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів ОС «Бакалавр». Спеціальностей «Агрономія», «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка», «Садівництво та виноградарство»

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Старший викладач
Юзба Лариса Валентинівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

 

Спеціалізація: романо-германські мови та література

 

Професійна кваліфікація: філолог, викладач англійської та французької мови. Перекладач

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: використання сучасних технологій і методик навчання іноземних мов, сучасна граматика англійської мови. 

 

Асистент
Вознюк Тетяна Михайлівна

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

асистент
Вознюк Тетяна Михайлівна
Напрям наукових досліджень: особливості викладання англійської мови у немовних ЗВО, фразеологія, міжнародні відносини.
Автор понад 10 наукових та науково-методичних праць.

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Асистент
Тузюк Михайло Олександрович

Phone: (044) 527-81-81

E-mail: [email protected]

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет
Спеціалізація: Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська.
Освітня програма: Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство.
Професійна кваліфікація: викладач англійської мови та літератури, філолог, перекладач.

Ідентифікатор науковця у Google Academia

Ідентифікатор науковця у ORCID

 

Старший лаборант
Колісан Світлана Григорівна

Phone: (044) 527-81-81

Освіта: Харківська Академія залізничного транспорту
Кваліфікація: економіст

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook