Студентський науковий гурток "Англійська мова у сучасному світі"

Керівник гуртка, ст. викладач Юзба Лариса Валентинівна
Тел.: (044) 527-81-81
E-mail: [email protected]


Голова гуртка, студентка І курсу групи ЗаР 21001 Закусило Таїсія
 

     В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах із високим рівнем знання англійської мови. Особливу роль у процесі формування належної англомовної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери відіграють наукові лінгвістичні студентські гуртки, на заняттях яких студенти поглиблено вивчають англійську мову. Європейський вектор розвитку освіти, обраний Україною у третьому тисячолітті, спрямований на врахування мультилінгвізму. Англійська мова є пріоритетною серед мов міжнародного спілкування, саме тому акцент на мовленнєву, мовну, соціокультурну змістові лінії, врахування специфіки мовного простору сприяє більш якісному освітньо-виховному процесу формування майбутнього фахівця аграрного профілю.
Студентський науковий гурток «Англійська мова в сучасному світі» функціонує з 2015 року.
З вересня 2019 року до листопада 2022 року керівником гуртка була к. філол. наук, завідувач кафедри Грабовська Інна Вікторівна. З листопада 2022 керівником гуртка є ст. викладач Юзба Лариса Валентинівна
Наукова спрямованість гуртка:
- ознайомлення студентів із тенденціями сучасного англомовного дискурсу;
- дослідження відмінностей варіантів англійської мови;
- вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів англійської мови;
- розвиток навичок спілкування на повсякденні теми;
- залучення студентів до участі в олімпіадах з англійської мови, наукових студентських конференціях, семінарах тощо.
Перспективи:
- розвиток комунікативної компетенції студентів;
- поглиблення знання студентів щодо сучасних тенденцій у сучасному англомовному дискурсі ;
- розширення країнознавчої та культурної компетенцій студентів;
- вивчення особливостей міжкультурного спілкування англійською мовою з представниками різних країн світу;
- практичне застосування теоретичних знань у реальному житті під час спілкування із носіями мови;
- підготовка виступів на конференціях та публікація статей за результатами досліджень.
Періодичність засідань - 2 рази на місяць.


Список членів гуртка

 

 

п/п

 

ПІБ

 

Електронна Адреса

Номер телефону

1

Аврамишин Євген Макарович

[email protected]

0986293995

2

Вішковський Владислав Євгенович

[email protected]

0980320766

3

Галак Микола Володимирович

galak.mikola@gmail.com

0680188833

4

Гуд Вадим Володимирович

[email protected]

0638299297

0967830477

5

Качан Констянтин Олександрович

[email protected]

0970161340

6

Ковбаса Дмитро Сергійович

[email protected]

0686951098

7

Кравченко Олексій Миколайович

[email protected]

0669695548

8

Криворучко Віталій Володимирович

[email protected]

0991645309

8

Ладович Ярослав Сегійович

[email protected]

0506351391

9

Ошурко Едуард Андрійович

[email protected]

0502129266

10

Плахотник Микола Олександрович

[email protected]

0967034134

11

Чупир Олег Сергійович

[email protected]

0980031715

12

Шалієвський Євген Сергійович

[email protected]

0963174956

13

Штапир Богдан Віталійович

[email protected]

0960470417

План-графік роботи
наукового гуртка «Англійська мова в сучасному світі»
на 2023-2024 н. р.

     План роботи студентського наукового гуртка передбачає поглиблення знань студентів з англійської мови. Робота гуртка спрямована на ознайомлення студентів із сучасними тенденціями англомовного дискурсу та поглиблення їх лінгвістичної та лінгвокультурної компетентності.

І семестр 
з/п
Заходи
Дата проведення
Посилання
Відповідальний
1.
Language through Culture.
09.2023
Корпус №1
Юзба Л.В.
2.
Загальне, ознайомче зібрання учасників. Оголошення, обговорення плану роботи гуртка, різне.
28.09.23
Корпус №1
Юзба Л.В.
3.
Лондон-Киів - « подорож у часі». Граматичні нотатки: використання артикля з географічними, історичними, арх. назвами.
12.10.23
Корпус №1
Юзба Л.В.
4.
Софія Киівська , як цивілізаційний центр давньоі Європи ( екскурсія англійською мовою). Граматичні нотатки: питальні речення ( різновид, побудова); пряма- непряма мова).

26.10.23
Корпус №1
Юзба Л.В.
5.
Новий світ; англомовні краіни Британськоі Співдружності. Істричні довідки та аналітичні висновки. Принцип написання короткого ессе.
09.11.23
Корпус №1
Юзба Л.В.
6.
День подяки у США. Історичні довідки: демократичні засади формування англомовних держав; свята, традиціі святкування. Граматичні нотатки: умовні речення 3-х типів ( особливості).
30.11.23
Корпус №1
Юзба Л.В.
     
 
ІІ семестр 

 

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

English in our life.

02.2023    

Корпус №1

Юзба Л.В.

2

England? Great Britain? or The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? What is What?       

02.2023 

Корпус №1

Юзба Л.В.

3

The Monarchs - period of ruling and impact on history.                

03.2023


 

Корпус №1

Юзба Л.В.

4

The Empire or centuries: the basics of policy.                                     

03.2023

Корпус №1

Юзба Л.В.

5

Habits and traditions (Politics, protocol, casualties…).                        

03.2023

Корпус №1

Юзба Л.В.

6

Painful historical periods.

04.2023

Корпус №1

Юзба Л.В.

7

Ukraine and Great Britain (the history of the relationship).

04.2023

Корпус №1

Юзба Л.В.

8

British Embassy for Ukraine (hypnosis of the ancient city of Kyiv; a visit to the Embassy on Desjatynna Street, Kyiv). 

04.2023
 

Корпус №1

Юзба Л.В.

9

The Common World Countries.

05.2023

Корпус №1

Юзба Л.В.

10

Ukraine’s war time Alliance countries: “A friend in need is a friend indeed“

05.2023


 

Корпус №1

Юзба Л.В.

Заняття гуртка 2023-2024 навчального року
Четвер - день зустрічей учасників гуртка- дарував  недовге спілкування «онлайн», але спілкування було жвавим та насиченим. Ретроспективний погляд на формування еліти в Британіі перейшов до дискусіі, яка торкнулася теми сучасності, теми війни Росіі в Украіні та підтримки Украіни , яка надходить від краін - союзників, серед яких активну роль відіграють саме англомовні краіни. Студенти надали есе : « Моя земля у вогні війни». Навожу деякі з надісланих есе.
 
«Виіздне» засідання гуртка відбулося ! Погода в четвер сприяла запланованій англійською мовою екскурсіі і до Софіі Киівськоі, і до музею Духовні скарби Украіни ( на вул. Десятинна,12), і до Володимирськоі гірки, де « під каву» йшла розкута бесіда про історичні місця Киіва, який з давніх часів  політично, культурно та економічно пов‘язаний з життям англомовних ( і не тільки англомовних) краін. Як результат засідання: розширення лексичного, культурологічного, історикознавчого диапазону, а ще - просто дружнє спілкування та хороший настрій!
 
Заняття гуртка 2022-2023 навчального року

Науковий гурток "Англійська мова у сучасному світі" продовжує свою активність попри складнощі війни та зміни керівника. Велика кількість студентів відвідували заняття гуртка та показали бажання поглибити свої знання про Англійську мову та Великобританію як країну.
Відкриті заходи 

Цикл виховних заходів «Обізнаність про Covid-19 врятує життя»

     Епідеміологічна ситуація, в якій опинився світ, вимагає свідомого ставлення від кожного громадянина, тому розповсюдження інформації щодо профілактики захворювання на Covid-19 є особливо важливим і для майбутніх фахівців аграрної сфери.

     Завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Інна Грабовська та асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Катерина Пилипенко провели цикл англомовних виховних заходів щодо Covid-19 та його профілактики. Катерина Пилипенко акцентувала увагу студентів на особливостях життя в період пандемії, існуванні правдивої інформації та міфів про Covid- 19; наголосила на відповідальності за власне здоров’я та здоров’я оточуючих.

     Інна Грабовська представила неологізми, які виникли під час пандемії COVID-19 в англомовному дискурсі та розглянула їх в структурному та семантичному аспектах. Матеріалом дослідження слугували фрагменти англомовного медійного дискурсу з on-line версій якісних та масових газет і журналів англомовних країн, у яких виокремлено понад 100 лексичних інновацій, і лексикографічні видання (тлумачні словники та словники неологізмів). Хронологічні межі дослідження охоплюють період пандемії COVID-19. Студенти взяли активну участь в обговоренні неологізмів, які виникли під час пандемії COVID-19 в англомовному дискурсі, зокрема під час занять було виокремлено, класифіковано та схарактеризовано моделі словотвірної деривації, за якими утворюються лексичні одиниці у досліджуваному різновиді дискурсу, визначено їх продуктивність та особливості застосування на позначення реалій різних сфер життя під час пандемії COVID-19.

 

Аргентина – НУБІП України: онлайн зустріч на науково-методичному семінарі гуманітаріїв

     27.10.2021 року науково-педагогічні працівники кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей за сприяння декана гуманітарно-педагогічного факультету Інни Савицької провели міжнародний науково-методичний семінар «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційних процесів», покликаний розглянути актуальні та інноваційні методики навчання іноземним мовам; надати можливість обміну теоретичним і практичним досвідом між українськими фахівцями та офіційними представниками Британської Ради (British Council) в Аргентинській Республіці; висвітлити сучасні проблеми у галузі педагогіки і філології; сприяти встановленню і розвитку контактів у сфері науково-методичної співпраці між навчальними закладами Аргентинської Республіки та науковцями і практиками України.