НДІ рослинництва та ґрунтознавства

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 41а.

Тел.: (044) 527-89-67

Директор:
Ковалишина Ганна Миколаївна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 

     НДІ рослинництва та ґрунтознавства здійснює координацію наукових досліджень з актуальних питань сільськогосподарського виробництва, забезпечує інноваційну діяльність з метою інтеграції наукових розробок у виробництво та навчальний процес, проводить підготовку наукових кадрів, організовує проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів.
         У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь 240 наукових співробітники, серед них штатних працівників – 87, докторів наук – 22, кандидатів наук – 117. Наукове керівництво НДР здійснюють відомі в Україні та за її межами вчені - академік НААН України, доктор біологічних наук, професор М. М. Кирик; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. М. Каленська; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. П. Танчик, член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор А.В. Бикін та інші. До виконання науково-дослідних робіт залучається талановита молодь – понад 100 аспірантів і пошукачів, студенти освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр” і „Магістр”.
     У структурі НДІ функціонує 12 науково-дослідних лабораторії, 4 колекційних розсадники, 17 інноваційних підрозділи. Дослідження проводяться на базі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «Ворзель». Інститут тісно співпрацює з науковими установами НАН, НААН, ВНЗ, дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями у галузі біотехнології, агроекології, землеробства, мікробіології, вірусології, захисту рослин, селекції і насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та садівництва.
      Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації ведеться через аспірантуру і докторанту. При інституті діють 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 03.00.20 - Біотехнологія (сільськогосподарські науки), 03.00.16 - Екологія (сільськогосподарські науки), 03.00.12 - Фізіологія рослин (сільськогосподарські науки); 03.00.01 - Радіобіологія (біологічні науки), 06.01.01 - Загальне землеробство, 06.01.09 - Рослинництво, 06.01.13 - Гербологія; 06.01.11 - Фітопатологія (біологічні, сільськогосподарські науки), 06.00.10 - Ентомологія (сільськогосподарські науки); 06.01.03 - Агрогрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки), 06.01.04 - Агрохімія (сільськогосподарські науки), 06.01.06 - Овочівництво (сільськогосподарські науки), 06.01.05 - Селекція і насінництво (сільськогосподарські науки).
       В НДІ працює Рада молодих вчених, до складу ради входять науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. Сучасні наукові досягнення обговорюються на засіданнях 29 наукових студентських гуртків до роботи яких залучено понад 300 студентів. Щорічно на базі НДІ проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи. НДІ координує фахові видання у Науковому віснику НУБіП України за 2 серіями «Агрономія» та «Екологія. Біологія. Біотехнологія».
 

Оголошення

17 листопада 2015
Проблемна науково-дослідна лабораторія фітовірусології і біотехнології

Засідання з перевірки стану виконання науково-дослідних робіт по НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)