До уваги студентів магістратури першого року навчання! Алгоритм переходу на дистанційне навчання

14 вересня 2021 року

 

 
     Шановні студенти! З 20 вересня 2021 року згідно графіку освітнього процесу, затвердженого наказом ректора від 9 серпня 2021р. № 830 Ви переходите на дистанційний формат навчання, який триватиме 8 тижнів (з 20 вересня по 12 листопада). Розклад занять Ви можете відслідковувати за посиланням https://nubip.edu.ua/node/23920, розклад початку та закінчення пар залишаються без змін.
 
     З метою своєчасного та успішного проходження атестації та навчання у змішаному форматі хочемо надати декілька порад та ознайомити Вас із порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист кваліфікаційної магістерської роботи https://nubip.edu.ua/node/12654 (№з/п 22, 23)
 
     До від’їзду з кампусу Вам необхідно:
  • обрати керівника кваліфікаційної роботи та визначитись із темою, враховуючи нижче надані поради;
  • обравши тему магістерської роботи, завести та розпочати спільно із керівником заповнення «Індивідуального навчального плану студента магістратури», який визначає Вашу особистунавчальну, наукову, інноваційну, вибіркову складову освітньої траєкторії;
  • обрати вибіркові дисципліни для вивчення упродовж 2-го та 3-го семестрів із запропонованого загальноуніверситетського переліку (анотації дисциплін за посиланням https://nubip.edu.ua/node/67362) та переліку дисциплін за спеціальністю запропонованого випусковими кафедрами;
  • створити власну сторінку магістра (портфоліо) на сайті університету.
 
     Положення містять наступні вимоги до організації підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських робіт:
1) до 30 жовтня (1 року навчання) – затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи;
    до 30 листопада – презентація мети, задач та методів дослідження на засіданнях випускових кафедр (1 атестація);
    до 30 травня – презентація теоретичної складової кваліфікаційної магістерської роботи (2 атестація).
2) Забезпечення наскрізної тематики досліджень студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) другого року навчання із фаху, продовжуючи їх у випускних бакалаврських і магістерських роботах
3) Посилення участі в науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів кількох власних аналітичних досліджень студентів.
 
    Ви можете обрати тему магістерської роботи в межах орієнтовної тематики, яка розробляється Вашою випусковою кафедрою. При виборі теми за основу варто брати Ваші напрацювання із бакалаврської кваліфікаційної роботи і враховувати можливість отримання необхідних матеріалів під час проходження виробничої практики, орієнтуючись на характер майбутньої професійної діяльності. У разі обрання Вами спеціальності перехресного вступу бажано, щоб тема випускної роботи відображала сутність попередньо набутої спеціальності.
     Якщо Ви вступили на освітньо-наукову (дворічну) програму підготовки – тему Вашої магістерської роботи доцільно пов’язувати із науковою тематикою випускової кафедри.
      Звертаємо Вашу увагу, що до складу використаних джерел в обов’язковому порядку включаються законодавчі та інші нормативні документи, наукові статті (у т.ч. не менше двох джерел із наукометричних баз Scopusта WebofScience), публікації результатів дослідження студента магістратури, керівника чи представників наукової школи університету із теми дослідження, а також практичні публікації, монографії, підручники, вебсайти, інформацією яких Ви користуватиметеся під час роботи.
 
     Звертаємо особливу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності, в т.ч. при написанні кваліфікаційної магістерської роботи. Згідно вимог оновленого Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату https://nubip.edu.ua/node/12654 (№39):
     п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У разі випадку типових кваліфікаційних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%.
 
     У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.
У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.
     Визначившись із темою та обрав керівника магістерської роботи, Вам необхідно створити власну сторінку магістра (портфоліо) https://nubip.edu.ua/node/50198 на сайті університету (за зразком та інструкцією, наданою куратором групи) і заповнити перший розділ індивідуального плану.
 
  
     З організаційних питань звертатись до деканатів, дирекцій та навчального відділу/магістратури (кім. 206, корпус 3).
 
Вдалого проходження усіх етапів підготовки і атестації
та успішного навчання!
 
Олена Колеснікова,
заступник начальника навчального
відділу з магістерських програм 
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook