Теми магістерських робіт та наукові керівники слухачів магістратури "Державна служба" заочна форма навчання

18 січня 2013 року
Кафедра державного управління

 

18 січня 2012 року на засіданні кафедри держаного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України  (протокол № 9)  за слухачами магістратури спеціальності «Державна служба» заочної форми навчання 2011 року закріпили докторів наук з державного управління кафедри державного управління НУБіП України (керівників магістерських робіт) з наступними темами:

№ п/п

ПІБ слухача

Теми  магістерських робіт

Науковий керівник

1.      

Осипчук Оксана Вікторівна

Кадрове забезпечення механізму впровадження державної політики

д.н.держ.упр. Руденко О.М.

2.      

Маркіна Наталія Петрівна

Державне регулювання орендних земельних відносин на прикладі Обухівської РДА

д.н.держ.упр. Воротін В.Є.

3.      

Куделко Ольга Миколаївна

Технологія прийняття владних рішень

д.н.держ.упр. Усаченко Л.М.

4.      

Семцова Наталія Іванівна

Шляхи забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні

д.н.держ.упр. Руденко О.М.

5.      

Тернова Юлія Іванівна

Державна підтримка сільського господарства України

д.н.держ.упр. Руденко О.М.

6.      

Цинько Віта Василівна

Державне регулювання зайнятості населення сільських територій

к.н.держ.упр.

Гурієвська В.М.

7.      

Данилейко Василь Віталійович

Місце і роль територіальних громад в системі державного управління сільськими територіями

к.н.держ.упр.

Гурієвська В.М.

8.      

Антонов Олександр Віталійович

 

Механізми державного управління зоною відчуження

д.н.держ.упр.

Бакуменко В.Д.

9.      

Озіранська Світлана Олександрівна

Механізми державного регулювання аграрного сектору національної економіки в Україні в умовах глобалізації ринків.

к.н.держ.упр.

Ярощук В.М.

10.            

Маховка Віталій Віталійович

Повноваження    органів  виконавчої влади та   органів   місцевого   самоврядування   щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян

д.н.держ.упр.

Жовнірчик Я.Ф.

11.            

Доля Олександр Сергійович

Земельна реформа в Україні: стан, проблеми та перспективи

д.н.держ.упр. Молодцов О.В., д.е.н. Діброва А.Д.

12.            

Романець Ганна Анатоліївна

Державна підтримка сільського господарства

д.н.держ.упр. Молодцов О.В.,

к.е.н. Кальна-Дубінюк Т.П.

13.            

Вискобчук Анастасія Сергіївна

Державна влада і державне управління: характер і механізми взаємодії

д.н.держ.упр. Руденко О.М.

14.            

Ковтун Анна Олександрівна

Державне регулювання у сфері приватизації

д.н.держ.упр. Молодцов О.В.

15.            

Міняйло Юрій Володимирович

Державне регулювання земельних відносин

д.н.держ.упр. Молодцов О.В.

16.            

Кияниця Любов Валеріївна

Формування державної стратегії економічного розвитку сільських територій.

д.н.держ.упр. Войтович Р.В.

17.            

Безсмертна Світлана Іванівна

Удосконалення системи управління комунальною власністю територіальних громад

д.н.держ.упр. Бакуменко В.Д.

18.            

Коновалова Тетяна Вікторівна

Удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні.

д.н.держ.упр. Бакуменко В.Д.

19.            

Мезенцева Світлана Геннадіївна

Механізми державного регулювання розвитку економічної системи сільських територій.

к.н.держ.упр. Мельник О.М.

20.            

Манжос Ольга Іванівна

Удосконалення системи соціального захисту населення.

д.н.держ.упр. Бакуменко В.Д.

21.            

Степаненко Сергій Володимирович

Державна політика розвитку інноваційної діяльності

д.н.держ.упр.

Чечель О.М.

22.            

Янківський Іван Іванович

Інститут банкрутства  в системі державного регулювання ринкової економіки України

д.н.держ.упр.

Мельник О.М.

23.            

Баронінна Галина Орестівна

Авторитет державного службовця: соціально-політичні та соціально-психологічні проблеми становлення в сучасній Україні

к.н.держ.упр.

Гурієвська В.М.

24.            

Желізняк Світлана Богданівна

Грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення з урахуванням досвіду зарубіжних країн

 

к.н.держ.упр.

Гурієвська В.М.

25.            

Клименко Оксана Василівна

Державне управління земельними відносинами на регіональному рівні в Україні

к.н.держ.упр.

Гурієвська В.М.

26.            

Онікієнко Ольга Володимирівна

Ціннісні виміри політики і державного управління в Україні

д.н.держ.упр. Усаченко Л.М.

27.            

Ганенко Анна Василівна

Реалізація державної економічної політики в Україні

д.н.держ.упр. Усаченко Л.М.

28.            

Сопрун Ірина Іванівна

Державне управління земельними ресурсами на регіональному рівні (на прикладі Конотопського району Сумської області).

д.н.держ.упр. Руденко О.М.

29.            

Пехов Володимир Анатолійович

Розвиток інноваційної політики держави в умовах глобалізації.

д.н.держ.упр. Войтович Р.В.

30.            

Мовчан Олена Віталіївна

Взаємозв`язок державної політики і соціально-економічних умов розвитку суспільства

д.н.держ.упр. Тимцуник В.І.

31.            

Кудіна Тетяна Миколаївна

Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки регіонів України

д.н.держ,упр. Чечель О.М.

32.            

Кравець Оксана Миколаївна

Формування державної системи надання послуг аграрним виробникам на основі розвитку обслуговуючої кооперації.

д.н.держ,упр. Чечель О.М.

33.            

Новицька Ольга Анатоліївна

Економічний механізм державного регулювання сільськогосподарського виробництва

д.н.держ.упр. Кальниш Ю.Г.

34.            

Антошко Ірина Ігорівна

Державна політика у сфері державної служби

д.н.держ,упр. Усаченко Л.М.

35.            

Шеховцов Олексій Юрійович

Формування державної стратегії розвитку сільських територій на основі сільськогосподарської кооперації.

д.н.держ,упр. Гаман М.В.

36.            

Світлична Ольга Вікторівна

Державна підтримка розвитку АПК в регіоні.

д.н.держ,упр. Чечель О.М.

37.            

Тутукова Ірина Олександрівна

Механізми виконавчої влади в європейському союзі: досвід для України.

д.е.н. Діброва А.Д., к.е.н.Кірейцева О.В.

38.            

Чорнодіденко Тетяна Григорівна

Управління формуванням та використання місцевих бюджетів

д.е.н. Діброва А.Д., к.е.н. Кірейцева О.В.

39.            

Видай Олександр Вікторович

Методи проектного менеджменту у сфері державного управління

д.н.держ,упр. Жовнірчик Я.Ф.

40.            

Скиба Юлія Михайлівна

Державне регулювання ринку землі в Україні:сучасний стан та тенденції розвитку

д.н.держ,упр. Білинська М.М.

41.            

Савчук Ольга Романівна

Державне регулювання орендних земельних відносин

д.н.держ.упр.

Тимцуник В.І.

42.            

Хоменко Світлана Володимирівна

Створення ефективної системи трудових відносин в організації

д.н.держ.упр.

Тимцуник В.І.

43.            

Чумак Олексій Володимирович

Державне регулювання цінової політики на сільськогосподарську продукцію через систему оптових ринків сільськогосподарської продукції.

д.н.держ.упр.

Кальниш Ю.Г., д.е.н. Кваша С.М.

44.            

Чехова Лілія Михайлівна

Державне регулювання охорони земель в умовах трансформацій земельних відносин

д.н.держ.упр.

Тимцуник В.І.

45.            

Мельник Людмила Михайлівна

Громадянський контроль за органами державної влади України

д.н.держ.упр.

Білинська М.М.

46.            

Трофімчук Олена Олексіївна

Впровадження електронного документообігу в Україні

д.н.держ.упр.

Войтович Р.В.

47.            

Вербицька Катерина Володимирівна

Державний контроль за використанням та охороною земель в системі управління земельними ресурсами

д.н.держ.упр.

Кальниш Ю.Г.

48.            

Налогіна Наталія Вікторівна

Стратегічне планування розвитку територіальних громад на рівні сільських, селищних та міських (районного підпорядкування) рад, адміністративно-територіальних одиниць та регіонів.

д.н.держ.упр.

Жовнірчик Я.Ф.

49.            

Кузів Вікторія Миколаївна

Державне регулювання соціального захисту населення в умовах інноваційного розвитку України.

д.н.держ.упр.

Тимцуник В.І.

50.            

Нечипор Галина Михайлівна

Державне управління кадровими службами в умовах інноваційного розвитку.

к.н.держ.упр.

Ярощук В.М.

51.            

Кожема Наталія Миколаївна

Економічний механізм державного регулювання сільськогосподарського виробництва

д.н.держ.упр.

Воротін В.Є.

52.            

Василишин Олеся Миколаївна

Державне управління в галузі лісового господарства

д.н.держ.упр.

Воротін В.Є.

53.            

Лі Мідя Єнєвна

Організація системи соціального захисту сільського населення

д.н.держ.упр.

Гаман П.І.

54.            

Мельниченко Володимир Іванович

Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні.

к.н.держ.упр.

Червякова О.В.

55.            

Артемяк Ігор Володимирович

Конкурентоспроможність економіки України в умовах розвитку національної інноваційної системи: державний аспект

к.н.держ.упр.

Червякова О.В.

56.            

Ткачук Руслана Леонідівна

Оцінка трудових ресурсів України та напрями вдосконалення державного регуляторного механізму щодо їх відтворення.

д.н.держ.упр. Жовнірчик Я.Ф.

57.            

Мішенков Андрій Олегович

Кадрове забезпечення механізму впровадження державної політики

д.н.держ.упр., Жовнірчик Я.Ф.

58.            

Васильєва Тетяна Вікторівна

Механізми державного регулювання аграрного сектору національної економіки України в контексті продовольчого забезпечення населення

д.н.держ.упр.  Войтович Р.В.

59.            

Костишин Мар’яна Володимирівна

Управління формування та використання місцевих бюджетів.

к.н.держ.упр.  Ярощук В.М.

60.            

Бєликова Ірина Валентинівна

Організаційно-правова культура в діяльності центральних органів виконавчої влади

д.н.держ.упр.  Воротін В.Є.

61.            

Рибалко Андрій Валентинович

Екологія агросфери та екологічного контролю

д.н.держ.упр. Усаченко Л.М., д.пед.н.Рідей Н.М.

62.            

Сіробаба Світлана Іванівна

Розвиток системи регулювання сфери послуг в Україні

д.н.держ.упр. Гаман П.І.

63.            

Дорофєєв Сергій Анатолійович

Державне регулювання розвитку сільських територій 

д.н.держ.упр. Гаман П.І.

64.            

Коломієць Олександр Миколайович

Механізми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

д.н.держ.упр. Гаман П.І.

65.            

Ібрагімова Олександра Станіславівна

Політичне керівництво і державне управління: аналіз взаємозв`язку і взаємодії.

д.н.держ.упр. Кальниш Ю.Г.

66.            

Рейтерович Ірина Володимирівна

Оцінка і формування фінансової безпеки регіонів України

д.н.держ.упр.,  Чечель О.М.

67.            

Сініченко Оксана Іванівна

Взаємозв`язок державної політики і соціально-економічних умов розвитку суспільства

к.н.держ.упр.,  Ярощук В.М.

68.            

Стадницький Андрій Андрійович

Регіональна політика в Україні на сучасному етапі: сутність, проблеми, перспективи

к.н.держ.упр.,  Ярощук В.М.

69.            

Кубрак Жанна Борисівна

Зарубіжний досвід управління інвестиційною діяльністю та його адаптація в Україні

д.н.держ.упр. Кальниш Ю.Г.

70.            

Митрополит Ольга Григорівна

Державна стратегія забезпечення гідного рівня життя сільського населення

д.н.держ.упр.  Войтович Р.В.

71.            

Криворучко Дмитро Миколайович

Впровадження електронного документообігу в Україні

к.н.держ.упр. Мельник О.М.

72.            

Ємельяненко Карім Олегович

Формування державної стратегії соціально-економічним розвитком сільських територіальних громад

д.н.держ.упр. Білинська М.М.

73.            

Філон Дмитро Володимирович

Громадянське суспільство і держава: проблеми взаємовідносин

к.н.держ.упр. Мельник О.М., к.е.н.Кальна-Дубінюк Т.П.

74.            

Черченко Людмила Володимирівна

Політична влада і технологія управлінської діяльності та рішень

к.н.держ.упр. Червякова О.В.

75.            

Яременко Любов Петрівна

Удосконалення системи державного регулювання соціально-трудових відносин на сільських територіях

д.н.держ.упр. Гаман П.І.

76.            

Гергель Марина Володимирівна

Державне регулювання ринку праці та стратегія зменшення безробіття

д.н.держ.упр. Усаченко Л.М.

77.            

Смиковська Галина Михайлівна

Розвиток інформаційної сфери державного управління.

д.н.держ.упр. Воротін В.Є.

78.            

Сєдова Алла Іванівна

Державне регулювання контролю за виконанням документів вищих органів влади на інноваційній основі

к.н.держ.упр. Червякова О.В.

79.            

Тарасенко Оксана Володимирівна

Удосконалення організації державної системи пенсійного забезпечення населення.

д.е.н. Діброва А.Д.

80.            

Титаренко Олексій Леонідович

Державна політика в системі функціонального зонування сільських територій.

д.н.держ.упр. Гаман М.В.

81.            

Дробот Сергій Миколайович

Державна політика формування соціальних стандартів та якості життя сільського населення.

д.н.держ.упр. Гаман М.В.

82.            

Сологуб Олена Станіславівна

Удосконалення системи мотивації праці органів місцевого самоврядування в Україні

д.н.держ.упр. Гаман М.В.

83.           о

Пантус Сергій Володимирович

Державний організаційно-економцічний механізм регулювання інноваційної діяльності.

к.н.держ.упр. Червякова О.В.

84.            

Пантус Тетяна Володимирівна

Державне регулювання, формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем

к.н.держ.упр. Червякова О.В.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook