Захист дисертації Демиденка Олександра Васильовича на тему: «Відтворення родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України»

12 лютого 2016, 10:00
вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04
відбудеться прилюдний захист дисертації Демиденка Олександра Васильовича
на тему: «
Відтворення родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика».

 

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Величко Володимир Андрійович, директор Державного видавництва «Аграрна наука» Національної академії аграрних наук України

 

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор, академік НААН Медведєв Віталій Володимирович, головний науковий співробітник лабораторії геофізики ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН Бондар Олександр Іванович, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

доктор сільськогосподарських наук, професор Тихоненко Дмитро Григорович, професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)