Наставництво як важливий компонент організації діяльності учасників освітнього процесу

28 листопада 2023 року

       Наставник академічної групи – головна ланка у відносинах професорсько-викладацького складу, адміністрації університету, студентів та їхніх батьків. Він допомагає молоді шанувати традиції Університету, дотримуватися його правил і якнайшвидше адаптуватися до студентського життя. Наставник академічної групи сприяє створенню соціально-психологічних, педагогічних, організаційних умов, які сприяють розвитку особистості майбутнього успішного професіонала, громадянина України зі стійкою державницькою позицією та високим рівнем соціальної відповідальності.

        На факультеті аграрного менеджменту основний критерій для призначення наставника академічної групи – наявність у викладачів відповідного досвіду виховної роботи, життєвого досвіду, широкого кругозору та властивостей лідера.

         Діяльність наставника академічної групи здобувачів вищої освіти освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за спеціальністю 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня передбачає системну роботу зі студентами і в площині навчання, і в площині розвитку особистості. Із цим успішно справляється доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, кандидат економічних наук Людмила Чорненька. У систематичному спілкуванні з молоддю вона визначає конкретну проблему й вибирає комплексний підхід для її розв’язання. Свою діяльність наставника академічної групи Людмила Миколаївна будує індивідуально в кожному випадку: це і колективна робота з усією групою, й індивідуально зі студентом.

Першими кроками такої співпраці було ознайомлення магістрів зі структурою НУБіП України, його основними нормативно-правовими документами, що регламентують організацію навчального процесу, а також із елементами академічної доброчесності, що ґрунтується на Кодексі академічної доброчесності і передбачає за її порушення академічну відповідальність. Зустріч відбулася 06 вересня 2023 року за участю декана факультету Анатолія Остапчука, в.о. завідувача випускової кафедри Оленою Ковтун, гарантом освітньої програми Ларисою Дібровою. На зустрічі також були обговорені питання щодо постановки військовозобов’язаних осіб на військовий облік та висвітлений алгоритм активації особистих акаунтів студентів на інформаційному порталі НУБіП України.

 

Студенти групи, які вступили на навчання до магістратури з інших закладів вищої освіти 07 вересня 2023 року відвідали організовану адміністрацією зустріч, яка відбулася в актовій залі університету. Станіслав Ніколаєнко ознайомив студентів, які вперше приєднались до освітянської спільноти університету із славетною 125-річною його історією випускників, що склали славу України, сьогоденням і перспективами, планами розвитку, які війна, на жаль, пригальмувала, рейтинги – міжнародні і національні, в яких НУБіП входить до числа кращих серед українських вишів.

 

Починаючи з 2 жовтня 2023 року згідно графіку освітнього процесу, затвердженого наказом ректора від 11 серпня 2023 р. № 749 очний формат навчання, на якому магістри перебувають упродовж 4 тижнів, зміниться дистанційним, який триватиме 8 тижнів (з 2 жовтня по 25 листопада). Тому в кінці вересня відбулась організаційна зустріч щодо вибору керівників магістерських кваліфікаційних робіт, та обговорення інших питань. Також, Людмила Миколаївна зосередила увагу магістрів на порядку реалізації права вільного вибору навчальних дисциплін й алгоритмі запису на їх вивчення. З метою надання здобувачам освіти можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін, кожному студенту магістратури 1 року навчання необхідно здійснити вибір двох дисциплін із запропонованого переліку, для їх вивчення впродовж 2 го семестру 2023-2024 навчального року. Перед початком вибору необхідно ознайомитися з переліком та анотацією дисциплін на сайті університету за посиланням https://nubip.edu.ua/node/67362.

             Повномасштабна війна на території нашої країни торкнулася усіх українців без винятку, зокрема і студентську молодь. Тому, актуальність вивчення проблем психічного здоров’я особистості в умовах сьогодення, є врай важливою. Так, як окрім постійної загрози фізичному здоров’ю, українці переживають перманентний психологічний тиск: фонова тривога, емоційна лабільність, інсомнії, апатія, хронічна втома неясної етіології, головний біль напруги, екзистенціальні кризи, депресивні стани, гострі стресові реакції, посттравматичний стресовий розлад і т.д. Цей кумулятивний ефект призводить до негативних зрушень у психоемоційній сфері життєдіяльності особистості. Отже, через рік від початку повномасштабного вторгнення, все ж таки важливими залишаються психоедукаційні заходи для суспільства, в якому знаходиться молоде покоління. 29 вересня 2023 року відбулась бесіда «Ментальне здоров’я студентів під час війни».

  

З метою своєчасного та успішного проходження атестації студентами 1 року навчання магістратури Людмила Чорненька ознайомила студентів групи із порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи (№ 10, 14). Також, закцентовано увагу на необхідності створення власної сторінки магістра (портфоліо) на сайті університету та заповненні першого розділу індивідуального навчального плану.

 

На початку листопаду відбулася організаційна зустріч, присвячена аналізу семестрових результатів навчання та озвучені умови підготовки та здачі екзаменаційної сесії 1 семестру 2023-2024 навчального року. Особлива увага закцентованаа важливість дотримання академічної доброчесності, в т.ч. при написанні магістерської кваліфікаційної роботи. Згідно вимог Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату (№23) п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У випадку типових кваліфікаційних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%. У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку. У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.

  

З 27 листопада розпочалась екзаменаційна сесія у студентів магістратури ОП «Менеджмент ЗЕД» зі складання підсумкового контролю з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції». Всі представники групи успішно виконали передбачені навчальною програмою вимоги та організовано доєдналися до здачі екзамену у відведений час. Наставник групи доєдналася до заходу, наголосивши на необхідності завершення процедури заповнення індивідуальних планів, проходження атестації та побажала студентам успішної сесії.

Отже, наставник академічної групи Людмила Миколаївна на етапі підготовки майбутніх професіоналів управлінського напряму формує зі студентської групи єдиний організований колектив, який у майбутньому зможе розв’язувати виробничі, наукові, соціальні й інші поставлені перед ним завдання.

 

Юлія МОГИЛА,

 староста академічної групи

магістрів ОП «Менеджмент ЗЕД»

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook