До уваги студентів магістратури 1 року навчання!

18 вересня 2023 року
Шановні студенти магістратури 1 року навчання!

  Починаючи з 2 жовтня 2023 року згідно графіку освітнього процесу, затвердженого наказом ректора від 11 серпня 2023 р. № 749 очний формат навчання, на якому  Ви  перебуваєте  упродовж 4 тижнів, зміниться дистанційним,  який  триватиме  8 тижнів (з 2 жовтня по 25 листопада). Розклад занять Ви можете відслідковувати за посиланням.

  З метою своєчасного та успішного проходження атестації та навчання у змішаному форматі хочемо надати декілька порад та ознайомити Вас із порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи  (№ 10, 14).

  До переходу на дистанційний формат  навчання  студентам магістратури необхідно:

  • обрати  керівника магістерської кваліфікаційної роботи та визначитись  із  темою, враховуючи нижче надані поради;
  • обравши тему магістерської  кваліфікаційної роботи, завести та розпочати спільно із керівником заповнення «Індивідуального навчального плану студента магістратури», який визначає Вашу особисту навчальну, наукову, інноваційну, вибіркову складову освітньої траєкторії;
  • обрати  вибіркові дисципліни для вивчення упродовж другого та третього семестрів із  запропонованого загальноуніверситетського  переліку (анотації  дисциплін за посиланням) та переліку дисциплін за спеціальністю запропонованого випусковими кафедрами;
  • перевірити свій доступ до електронних навчальних курсів на порталі elearn.nubip.edu.ua та налагодити стабільний інтернет-зв`язок протягом періоду навчання;
  • створити  власну  сторінку магістра (портфоліо)  на сайті університету. 

  Положення містять наступні вимоги до організації підготовки і захисту магістерських кваліфікаційних робіт:

1) до 30 жовтня (1 року навчання) - затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи;

2) до 30 листопада - презентація мети, задач та методів дослідження на  засіданнях випускових  кафедр (1 атестація);

3) до 30 травня - презентація теоретичної складової магістерської кваліфікаційної роботи (2 атестація).

  Ви можете обрати тему магістерської кваліфікаційної роботи  в межах орієнтовної тематики, яка розроблена викладачами випускових кафедр. При виборі теми за основу варто брати Ваші напрацювання  із бакалаврської кваліфікаційної роботи і враховувати можливість отримання необхідних матеріалів під час проходження виробничої практики, орієнтуючись на характер майбутньої професійної діяльності. У разі обрання Вами неспорідненої спеціальності бажано, щоб тема випускної роботи відображала сутність попередньо набутої спеціальності.

  Якщо Ви вступили на освітньо-наукову (дворічну) програму підготовки - тему Вашої магістерської  кваліфікаційної роботи доцільно пов’язувати із науковою тематикою випускової кафедри. 

  Звертаємо особливу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності, в т.ч. при написанні магістерської кваліфікаційної роботи. Згідно вимог Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату (№23):

  • п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У випадку типових кваліфікаційних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%.

  У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.

  У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.

  Визначившись із темою та обрав керівника магістерської кваліфікаційної роботи,  Вам необхідно створити  власну  сторінку  магістра (портфоліо) на сайті університету (за  зразком  та інструкцією, наданою  куратором групи)  і заповнити перший розділ індивідуального навчального плану.

  З організаційних питань рекомендуємо звертатися до деканатів факультетів, дирекцій ННІ та навчального відділу/магістратури (кім. 111, 212, 206, навчальний корпус 3).

Бажаємо вдалого проходження усіх етапів підготовки і атестації та успішного цікавого навчання!

 

Ярослав Рудик,
начальник навчального відділу

Олена Колеснікова,
заступник  начальника  навчального відділу з  магістерських  програм

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook