Діалог зі студентством триває: ректор Станіслав Ніколаєнко зустрівся зі старостатами других і третіх курсів

20 квітня 2023 року
  Сьогодні завершився цикл зустрічей ректора Станіслава Ніколаєнка та представників керівництва університету зі студентським активом. Хоча курси, а відповідно і питання, які цікавлять студентів, різні, мета є незмінною – налагодження якісного двостороннього зв'язку, який забезпечить належний рівень освітнього процесу.

 

  Розпочинаючи розмову, Станіслав Миколайович наголосив, що сьогодні студент своєю навчальною діяльністю в університеті допомагає країні боротися із російськими загарбниками. Адже, після перемоги країну чекає відбудова промисловості, аграрного сектору, економіки та соціальної сфери, а вона є неможливою без висококваліфікованих молодих випускників закладів вищої освіти. Сьогодні університет, незважаючи на воєнний стан, робить усе можливе, щоб надати кожному студенту якісні освітні послуги. Але для цього і студенту потрібно мати мотиваційну складову своєї поведінки, бути відповідальним учасником освітнього процесу, максимально використовувати можливості навчально-методичної та матеріально-технічної бази університету.

  Зупинився керівник університету і на питаннях моралі, людяності та інших чеснотах. Сучасний студент провідного університету має розвиватися морально, зміцнювати моральні якості, підтримувати здоровий спосіб життя через заняття спортом у численних секціях кафедри фізичного виховання. Все сказане зараз можливе тому, що навчання в нашому університеті для студентів 2 і 3 курсів триває в очному форматі.

  Станіслав Ніколаєнко повідомив студентам, що у травні НУБіП України святкуватиме своє 125-річчя. 25 травня на честь видатного ювілею університету буде проведено науково-практичну конференцію, а 26 травня – урочисту Академію! Маючи таку тривалу історію свого розвитку, університет на сьогодні займає високі місця в різних рейтингах як державних, так і міжнародних.

  Ректор університету здійснив разом зі студентами короткий, але змістовний, екскурс у історію нашого університету, повідомив про яскраві та славні етапи розвитку закладу, віддав шану випускникам, що боронять країну та тим з них, хто загинув у боях з російськими загарбниками. Станіслав Ніколаєнко навів приклади успішних випускників, що зробили кар’єри завдяки освіті, що була здобута у нашому закладі освіти.
  Наприкінці виступу керівник університету побажав студентам успіхів у навчанні та запросив брати активну участь у житті рідного закладу освіти.
  Про організацію освітнього процесу в університеті у 2022-2023 н.р. розповів начальник навчального відділу Ярослав Рудик. Він звернувся до старост із рекомендацією обов’язково поінформувати студентів академічних груп про усі важливі інформаційні повідомлення, що прозвучать зі сцени. Адже від відповідального і дисциплінованого ставлення старост до виконання своїх обов’язків залежить дуже багато у студентському житті їх одногрупників. У своєму виступі начальник навчального відділу також згадав про те, що університет має сьогодні усі необхідні інструменти (від нормативної бази та навчально-методичного забезпечення до дистанційних технологій самостійної роботи та наявних укриттів у корпусах і гуртожитках) для організації навчання в умовах карантинних обмежень та дії воєнного стану. Окрему увагу доповідач приділив інформаційному забезпеченню перебування студентів у стінах університету під час очного навчання. Велику роль у цьому процесі відіграє офіційний сайт університету, який цілодобово готовий допомогти студенту задовольнити потреби, як у довідковій, так і у навчальній інформації.

 

  Як найкраще використати можливості відділу працевлаштування та видачі документів про вищу освіту для старту професійної кар'єри? Про це детально розповіла начальниця відділу з працевлаштування випускників і видачі документів про вищу освіту Лідія Галайдюк. Лідією Юріївною було представлено можливості відділу для старту професійної кар’єри наших студентів. Начальник відділу озвучила перелік заходів, які проводяться протягом поточного навчального року в Університеті для сприяння конкурентоспроможності на ринку праці, що включають в себе: підготовку до співбесіди, прийоми заробітку на власній особистості, написання резюме та багато іншого. Лідія Галайдюк ознайомила присутніх з основними партнерами-роботодавцями, які активно обирають наших студентів і випускників та сприяють старту їх професійних кар’єр. Наприкінці виступу Лідія Юріївна наголосила на допомозі у пошуку роботи для студентів 2 і 3 курсів, саме у канікулярний період, коли вони вільні від навчання.

 

  Своїм баченням впливу студентського самоврядування на навчання студентів поділився в.о. голови Сенату студентської організації університету Олександр Вертелецький. Він зосередив увагу старост груп на таких основних питаннях. По-перше, підвищення якості навчання: студентське самоврядування зобов’язане допомогти підвищити якість навчання, зокрема, через залучення студентів до процесу прийняття рішень та впливу на навчальну програму. По-друге, залучення студентів до процесу прийняття рішень: студентське самоврядування може залучити студентів до процесу прийняття рішень, що стосуються їхнього навчання та життя в університеті. Це дозволяє студентам висловлювати свої думки, ідеї та пропозиції, а також мати можливість впливати на рішення колегіальних органів вчених рад факультетів/інститутів, адже студенти є їх членами. Третє – це створення сприятливого середовища. Студентський лідер наголосив, що студентське самоврядування зобов’язане допомогти створити сприятливе середовище для навчання та розвитку студентів. Органи студентського самоврядування займаються організацією заходів, як і культурних, так і спортивних, які стимулюють соціальну взаємодію та підтримують спільноту студентів. Наступним питанням є формування свідомості студентів. Студентське самоврядування університету працює над підвищенням мотивації студентів до активної участі в житті університету. Не менш важливим є і створення сприятливого середовища та підтримка соціальної відповідальності, бо студентське самоврядування є також корисним інструментом у підтримці соціальної відповідальності серед студентів та просуванні соціальної справедливості.

 

  Олександр Вертелецький також наголосив, що розвиток креативності, лідерських якостей та залучення до активної участі у студентському житті є корисними навичками не лише у студентському житті, але й у майбутній кар'єрі. І на завершення виступу запросив студентів долучатися у соцмережах до студентського активу.
  На правилах поведінки в корпусах і на території університету зосередила увагу завідувачка кафедри культурології Ірина Майданюк. Ірина Зіновіївна наголосила, що в основі сучасного етикету лежать досить прості правила поведінки, але якщо їх вивчити і правильно ними користуватися, в будь-якому найвишуканішому товаристві можна почуватися вільно та розкуто і мати перевагу над тими, хто цими правилами не користується, адже поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує свій образ. По-перше, потрібно вміло підбирати одяг, який підкреслює культуру людини і показує, що це – студент; по-друге, стежити за культурою мови, працювати над її вдосконаленням, уникати лихослів'я; по-третє, позбуватися шкідливих звичок, адже хороші манери складаються з дрібних самопожертв… Звісно, це не все, проте добрий початок – половина справи! На завершення завідувач запросила студентів у гуртки та студії кафедри культурології, спортивні секції кафедри фізичного виховання і спорту, які є корисним і продуктивним способом самовираження.

  Як студентам використати можливості наукової бібліотеки для навчання? На це питання студентству відповіла директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак. Директорка у своєму виступі розповіла про можливості наукової бібліотеки університету, а саме про друковані навчальні та наукові видання, яких налічується понад 1 млн. примірників. Вона зазначила, що щороку близько 700 примірників навчальних видань – підручників та навчальних посібників, друкуються у видавничому відділі за кошти університету. Особливу увагу приділила депозитарній бібліотеці світової організації ООН - ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO), до якої мають доступ наші студенти, і що містить понад 1100 видань англійською мовою, серед яких більшість це аналітичні та статистичні звіти за різними галузями сільського господарства.

 

  Що ж до електронних ресурсів, то їх теж вистачає. Насамперед, це електронна і цифрова бібліотеки, що містять загалом понад 10 тисяч повнотекстових видань, а також доступ до світових наукометричних баз даних, таких як Web of Science, SCOPUS, Science Direct тощо. Особливу увагу Тетяна Степанівна звернула на послугу електронної доставки документів, завдяки якій кожен студент має можливість отримати від бібліотеки на власну електронну скриньку необхідні саме йому навчальні матеріали.
  Валерій Шевчук, завідувач кафедри військової підготовки ознайомив студентів із можливостями здобуття військової освіти під час навчання університеті. Він наголосив, що навчаючись у нашому потужному університеті, студенти мають можливість окрім престижної затребуваної цивільної спеціальності одночасно отримати військову освіту та військове офіцерське звання.
  Для чого це потрібно нашій молоді? Військова освіта та військове офіцерське звання значно розширює можливості щодо майбутнього працевлаштування та перспективи кар’єрного росту. Випускники кафедри військової підготовки мають можливість проходити військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (СБУ, ДСО, прикордонних військах, Національній поліції, прокуратурі або ж у будь-якій іншій силовій структурі).

  Доповідач наголосив, що служити Батьківщині доведеться всім, але краще служити офіцером, ніж солдатом. Маючи вищу освіту, відповідні знання та навички, кожен з вас зможе бути командиром, керівником. У той же час військовослужбовці мають гарантоване грошове забезпечення та пенсію, отримують так званий «соціальний пакет» і пільги. Навіть при проходженні строкової військової служби у мирний час солдат отримував 500 грн., а молодший лейтенант – близько 20 тис. грн. Тому, за півтора-два місяці служби повертаються кошти, витрачені на навчання на кафедрі військової підготовки.
  Більш детальну інформацію про кафедру, умови вступу та навчання ви можете отримати на сайті Університету безпосередньо на сторонці кафедри, а також у соціальних мережах.
  Тож, Валерій Андрійович запросив студентство вступати на навчання на кафедру військової підготовки і разом з вищою цивільною освітою отримати військову освіту та військове офіцерського звання, що значно розширить можливості працевлаштування та просування по кар’єрних сходах.

Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook