Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

Науково-дослідна робота

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

  • дослідження кон’юнктури міжнародних ринків продукції агропродовольчого сектору України
  • теоретичні та методологічні засади управлінського забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропродовольчого сектору України
  • розробка концепції сталого розвитку агропродовольчого сектору України в умовах глобальних викликів
  • дослідження питань пов’язаних з управлінням якістю агропродовольчої продукції України в умовах глобалізації світової економіки та проблем пов’язаних з формуванням ринку землі в Україні
  • формування конкурентоспроможної моделі діяльності підприємств на основі якості послуг та сервісних інновацій;
  • дослідження систем підтримки прийняття управлінських рішень в контексті зв’язку між режимами вирішення управлінських проблем в організації й різних типів систем підтримки управління
  • теорія і методологія економічної інтеграції аграрного сектору України до Європейського Союзу в умовах імплементації Європейської Зеленої Угоди
  • теоретико-методологічні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних викликів.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру.
Проводиться підготовка:
- докторів філософії (PhD) за спеціальністю 073 "Менеджмент", ОНП "Менеджмент"
- докторів наук із спеціальностей: 08.00.03. – „Економіка та управління національним господарством”, 08.00.04.- “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Станом на квітень 2023 р. на кафедрі проходять підготовку 11 аспірантів.

Захищено 8 докторських та 35 кандидатських дисертацій.

На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток “Основи наукових досліджень в агробізнесі” – науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Олександр Файчук.

Викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у роботі воркшопів, з’їздів, конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів та нарад, які проводяться на базі НУБіП України та в інших установах, навчальних і наукових закладах України та за кордоном.

Здобувачі вищої освіти всіх трьох рівнів спеціальності 073 "Менеджмент" (ОП "Менеджмент", ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ОПП «Адміністративний менеджмент», ОНП "Менеджмент") беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, які проводились на базі НУБіП України, а також у ЗВО - партнерах. Публікують статті та тези у збірниках наукових праць.

На кафедрі здійснюється науково-дослідна (ініціативна) робота, до виконання якої залучаються здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти:
- "Економічна стратегія АПК України: трансформація пріоритетів і механізмів їх реалізації" (2012-2020 р.р.);
- "Розробка управлінського забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропродовольчого сектору України в умовах глобальних викликів" (0121U109753, 2021-2026 рр.).

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook