Співробітники кафедри

завідувач кафедри
Ковтун Олена Анатоліївна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Оцінка ризику в аграрному менеджменті"

Наукові інтереси: ризик-менеджмент, оптимізація управлінських рішень, бізнес-освіта для агросектору, аграрна освіта

Google Scholar: h-індекс-10, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 255 лінк

ORCID ID: лінк

ResearcherID Web of Science: G-3544-2018

Scopus ID: h-index-2 лінк

Детальніше


 

 

доцент кафедри
Остапчук Анатолій Дмитрович

Тел.: (044) 527-85-73; (044) 527-88-81

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Формування економічного механізму ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах"

Наукові інтереси: розвиток агробізнесу в Україні, розвиток малого та середнього підприємництва

Google Scholar: h-індекс-10, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 289 лінк

ORCID ID: лінк

Scopus ID: h-index-5 лінк

Детальніше

 

 

професор кафедри
Краєвський Володимир Миколайович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління"

Тема докторської дисертації: "Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України"

Наукові інтереси: проблеми обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, бізнес-аналітика, використання категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу.

Google Scholar: h-індекс-10, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 421 лінк

ORCID ID: лінк

Web of Science ResearcherID: лінк

Scopus ID: h-індекс-3 лінк

 

 

професор кафедри, доктор економічних наук
Мостенська Тетяна Леонідівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Основні напрями зниження витрат у ремонтному виробництві (на прикладі молочної промисловості України)"

Тема докторської дисертації: "Економічний механізм функціонування молочної промисловості України"

Наукові інтереси: продовольча безпека, бізнес-аналітика.

Google Scholar: h-індекс-22, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 1878 лінк

ORCID ID: лінк

Scopus ID: h-індекс-5 лінк

Детальніше

 

доцент кафедри
Діброва Лариса Василівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент 

Тема кандидатської дисертації: "Експортний потенціал АПК України"

Наукові інтереси: проблеми трансформації аграрного сектору економіки України, формуванням ринку землі в Україні, розвиток зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору економіки України в умовах формування та функціонування ЗВТ з країнами-членами ЄС, формування біоекономічного потенціалу сільського господарства України

Google Scholar: h-індекс-5, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 109 лінк

Scopus ID: h-index-2  лінк

Детальніше

 

 
 

професор кафедри
Ібатуллін Марат Ільдусович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах та їх регулювання" 

Тема докторської дисертації: "Організаційно-економічний механізм формування та функціонування ринку продукції свинарства"

Google Scholar: h-індекс-6, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 169 лінк

ORCID ID: лінк

Scopus ID: h-index-2 лінк

Детальніше

 

 

професор кафедри
Калівошко Олексій Миколайович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні"

Тема докторської дисертації: "Теоретико-методологічні засади та практика функціонування інститутів фінансово-кредитного ринку України"

Google Scholar: h-індекс-5, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 159 лінк

Scopus ID: h-індекс-5 лінк

  

 

доцент кафедри
Коваленко Наталія Олександрівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент 

Тема кандидатської дисертації: «Формування ринку альтернативних джерел енергії з біомаси в Україні»

Наукові інтереси: Економічна ефективність сільськогсподарського виробництва, сталий розвиток, економіка виробництва, бізнес-менеджмент, бізнес-планування.

Google Scholar: h-індекс-11, загальна кількість цитувань наукових публікацій-304 лінк

ORCID ID: лінк

Web of Science ResearcherID: h-індекс-3  AAN-7802-2020

Scopus ID: h-індекс-7 лінк

Детальніше

 

 

професор кафедри
Бутенко Віра Михайлівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Організаційно-економічний механізм функціонування соціальної сфери села"

Тема докторської дисертації: "Державне регулювання розвитку біоекономіки"

Сфера наукових інтересів: дослідження процесів розвитку біоекономіки, соціального партнерства, виробництва органічної продукції, управління зовнішньоекономічною та маркетинговою діяльністю підприємства, факторів економічного зростання

Google Scholar: h-індекс-7, загальна кількість цитувань наукових публікацій-225 лінк

ORCID ID: лінк

Web of Science Researcher ID: лінк

Scopus ID: h-індекс-3 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Костюк Ольга Дмитрівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Управління якістю молока та продуктів його переробки».

Наукові інтереси: управлінське консультування, прийняття рішень, психологія менеджменту, нейромаркетинг.

Google Scholar: h-індекс-6, загальна кількість цитувань наукових публікацій-152 лінк

ORCID ID: лінк

Scopus ID: h-індекс-3 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Тюріна Альона Анатоліївна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент
Тема кандидатської дисертації: "Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств"
Наукові інтереси: соціальна відповідальність суб’єктів аграрного господарювання, сталий розвиток, розвиток підприємництва в Україні, розвиток soft skills у молоді, зелений бізнес
Google Scholar: h-індекс-7, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 149 лінк
ORCID ID: лінк
Scopus ID: h-індекс-2 лінк
Web of Science ResearcherID: h-індекс-4 лінк
 
 
 

доцент кафедри
Файчук Олександр Михайлович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Економічні важелі регулювання аграрного ринку України в умовах міжнародної інтеграції»

Наукові інтереси: Сталий розвиток аграрного сектору економіки, зелене економічне зростання, міжнародна європейська інтеграція.

Google Scholar: h-індекс-9, загальна кількість цитувань наукових публікацій-274 лінк

ORCID ID: лінк

Scopus ID: h-index-4 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Голомша Наталія Євгенівна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-економічні основи формування ринку молока. та молочної продукції»

Наукові інтереси: Розвиток продовольчих ринків, конкурентоспроможність агропромислової продукції та сільського господарства.

Google Scholar: h-індекс-11, загальна кількість цитувань наукових публікацій-491 лінк

ORCID ID: лінк

Web of Science ResearcherID: ABE-3430-2021

Детальніше

 

 
 

доцент кафедри
Міщенко Іван Анатолійович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка управлінських кадрів на основі сучасних інформаційних технологій»

Наукові інтереси: Міжнародна експортно-імпортна діяльність, сталий розвиток аграрного виробництва в Україні, управлінська діяльність, менеджмент.

Google Scholar: h-індекс-7, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 188 лінк

Scopus ID: h-index-4 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Кузьменко Сергій Володимирович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Програмно-цільове управління в сільськогосподарських підприємствах»

Наукові інтереси: дослідження кон’юнктури ринків агропродовольчої продукції

Google Scholar: h-індекс-5, загальна кількість цитувань наукових публікацій – 78 лінк

ORCID ID: лінк
 

Детальніше

 

 

 
 

доцент кафедри
Артиш Віктор Іванович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Організаційно-економічний механізм лізингових операцій товарів для підприємств АПК"

Наукові інтереси: Міжнародний ринок органічної продкції

Google Scholar: h-індекс-13, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 559 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Ралко Олександра Сергіївна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефективності»
Наукові інтереси: сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, підходи до визначення вартості корпорації.
Google Scholar: h-індекс-10, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 222 лінк
Scopus ID: h-index-1 лінк
ORCID: лінк 
 
 
 
 

доцент кафедри
Чорненька Людмила Миколаївна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

  кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Інструменти управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції»

Наукові інтереси: управління ризиками в сільському господарстві, організовані ринки, методи прийняття управлінських рішень.

Google Scholar: h-індекс-4, загальна кількість цитувань наукових публікацій-47 лінк

Scopus ID: h-index-2 лінк

Детальніше

 

 

доцент кафедри
Янчевський Руслан Володимирович

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Регулювання демпінгового імпорту агропродовольчої продукції в умовах вступу України до СОТ"

Наукові інтереси: аграрна політика України в євроінтеграційних умовах, зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією

Google Scholar: h-індекс-3, загальна кількість цитувань наукових публікацій-14 лінк

ORCID ID: лінк

Детальніше

 

 

старший викладач кафедри
Таранець Людмила Сергіївна

Тел.: (044) 527 86 51

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур»

Наукові інтереси: розвиток продовольчих ринків, питання конкурентоспроможності продукції олійних культур на світовому ринку

Google Scholar: h-індекс-2, загальна кількість цитувань наукових публікацій-9

лінк

Детальніше

Публікації

 

 

асистент
Вітряк Оксана Геннадіївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Тема дисертаційної роботи: "Стратегічні пріоритети економічного розвитку малих форм господарювання на сільських територіях"
Наукові інтереси: маркетинг, персональний брендинг, розвиток малого підприємництва в Україні

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3884-9646

 

старший лаборант кафедри
Засєкіна Лариса Йосипівна

Тел.: (044) 527 86 51

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook